مطالب مرتبط با کلید واژه

اتباع سوری


درهای بسته اقلیم کردستان برای اتباع سوری
کردها قوانین تازه ای صادر کردند

درهای بسته اقلیم کردستان برای اتباع سوری

روز شنبه گذشته، وزارت داخله اقلیم کردستان اعلام کرد از تاریخ ۲۹ آوریل اعطای ویزا به دارندگان پاسپورت سوریه به استثنای دارندگان اقامت از کشورهای امریکا، کانادا و اروپا متوقف خواهد شد.

ادامه مطلب