مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه های امریکا


حساب‌وکتاب اسرائیلی‌ها را به هم ریخت
با خیزش دانشگاه‌ها

حساب‌وکتاب اسرائیلی‌ها را به هم ریخت

سید محمدکاظم سجادپور در یادداشتی می نویسد: یکی از شگفت‌انگیزترین پی‌آمدهای بحران غزه و کشتار بیش از سی هزار فلسطینی، تظاهرات گسترده در دانشگاه‌های آمریکا توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی در حمایت از مردم فلسطین، لزوم برقراری آتش بس و پایان دادن به جنایت‌های رژیم صهیونیستی است.

ادامه مطلب