مطالب مرتبط با کلید واژه

بحران آب و هوا


چرا حکمرانی خوب، یک ایده بد است؟
تهدید وجودی یک دستورکار

چرا حکمرانی خوب، یک ایده بد است؟

سید رحمان موسوی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: دستور کار حکومت داری خوب برچسب خود را از دست داده، اما ادامه دارد و به یک تهدید وجودی تبدیل شده است. مبارزه با تغییرات آب و هوایی مربوط به حل مشکلات و پیروزی در جنگ قدرت است، نه علامت زدن نشانه ها.

ادامه مطلب
یک راهنمای واقعگرا برای صلح جهانی
۲۰۲۲، سال خوبی برای صلح جهانی نبود

یک راهنمای واقعگرا برای صلح جهانی

درس محوریِ واقعگرایی این است که در جهانی با کشورهای مستقل و بدون یک حاکمیت مرکزی، امکان همیشگی بروز جنگ، سایه اش را بر سر بیشتر آنچه که کشورها انجام می دهند، نگه می دارد. از آنجا که جنگ ها، سرشتی ویرانگر و اغلب بلاتکلیف دارند، واقع گرایان همیشه نگران جنگ های صلیبی آرمانگرا هستند و در حذر از خطرِ تهدیدشدنِ آنچه که دیگران- درست یا غلط- بعنوان منافع ملی خود منظور می کنند.

ادامه مطلب