مطالب مرتبط با کلید واژه

کنراد آدنائر


آلمان و فرانسه همچنان محورند
وحدت اروپا در شصتمین سالگرد "پیمان الیزه"

آلمان و فرانسه همچنان محورند

ابوالقاسم دلفی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: بخش اعظم سال های پس از جنگ جهانی دوم، آلمان و فرانسه به عنوان موتور یکپارچگی اروپایی همواره دارای ارتباطات وسیع و گسترده ای بودند. مع ذالک شصت سال پس از امضای پیمان تاریخی الیزه، این روند در شرایط عمیقاً متفاوتی در حال گذر است.

ادامه مطلب
رهبری: شش مطالعه در باب استراتژی جهانی
نگاهی به کتاب تازه هنری کیسینجر

رهبری: شش مطالعه در باب استراتژی جهانی

مسعود رضایی در معرفی تازه ترین کتاب هنری کیسینجر می نویسد: کیسینجر در ۹۹ سالگی، نوزدهمین کتاب خود را به تازگی تحت عنوان «رهبری: شش مطالعه در باب استراتژی جهانی» منتشر کرده است. در حالی که بسیاری از افرادی که به این سن می‌رسند عموماً برای به یاد آوردن نام خود تلاش می‌کنند، پیرمرد رئال‌پولیتیک، با تمرکز بر ویژگی‌های منحصربه‌فرد و بیوگرافی‌های سیاسی – تاریخیِ شش رهبر ملیِ سدۀ بیستم (شامل «کنراد آدناور» از آلمان غربی با استراتژی تواضع - «شارل دوگل» از فرانسه با استراتژی اراده و خودباوری - «ریچارد نیکسون» از آمریکا با استراتژی تعادل - «انور سادات» از مصر با استراتژیِ خوش‌قلبی، پختگی و بلوغ - «لی کوآن یو» از سنگاپور با استراتژی شخصیت متعالی - و «مارگارت تاچر» از انگلستان با استراتژی سرسختی)، این موضوع را به صورت مستتر در بطن مطالعه و بحث خود جای داده است که ایالات متحده و جهانِ امروز، از فقدان چنین سیاستمداران و رهبران ملیِ متفکری رنج می‌برد.

ادامه مطلب