مطالب مرتبط با کلید واژه

روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان


قدرت نرم ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی
وقتی مذهب بخشی از سیاست خارجی می شود

قدرت نرم ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی

رقابت بین ایران و ترکیه اتفاق جدید نیست و این دو قدرت خاورمیانه در «بازی قدرت» در قفقاز جنوبی تنها نیستند. در حقیقت، ایران و ترکیه از سال ها پیش درگیر این بازی هستند و با این حال، قفقاز جنوبی هنوز تحت نفوذ روسیه است. اما تغییرات در وضعیت ژئوپولتیک گزینه های جدیدی برای اعمال نفوذ ایران و ترکیه در منطقه ایجاد کرده است. این رقابت برای نفوذ بیشتر در قلمرو دین است...

ادامه مطلب