مطالب مرتبط با کلید واژه

ناسیونالیسم ترامپ


بی قدرتی ِ قدرتمندترین رهبر جهان
ترامپ به دنبال ملی گرایی افراطی است

بی قدرتی ِ قدرتمندترین رهبر جهان

جهانی سازی و وطن پرستی مفاهیم متناقضی نیستند. حمایت ترامپ از میهن پرستی هیچ هدف دیگری به غیر از سر پوش گذاشتن بر تمایلات ناسیونالیستی و بومی پرستی او ندارد.

ادامه مطلب