آرشیو اخبار

ارائه طرح هم‌پیمانی تمدن‌ها در سازمان ملل
اشپیگل در تحلیل مواضع اخیر اردوغان خبر داد:

ارائه طرح هم‌پیمانی تمدن‌ها در سازمان ملل

اشپیگل اهداف اردوغان از اتخاذ مواضع دو گانه در قبال پخش فیلم موهن به اسلام را از یک سو راضی کردن افکار عمومی داخلی ترکیه دانسته است و از سوی دیگر می نویسد که این رفتار باعث می‌شود تا جایگاه وی به عنوان فردی حامی مسلمانان تقویت شود.

ادامه مطلب