خودداری امریکا از فروپاشی تهران

ایران در بازی ماهر شده است

۲۵ دی ۱۴۰۰ | ۰۶:۰۰ کد : ۲۰۰۹۰۷۵ اخبار اصلی خاورمیانه
امریکا نمی‌خواهد ایران ازهم فروپاشد بلکه می‌خواهد دولتی قوی و یکپارچه باقی بماند و هم زمان می‌خواهد حکومت آن سرنگون شود. آمریکا یا هر کشور دیگری اگر باعث فروپاشی ایران شود این اقدام باعث می‌شود ستون راهبردی خود را در بلند مدت در خلیج فارس و دریای عرب از دست بدهد. جغرافیای ایران و سیطره‌اش بر ساحل خلیج فارس قطب توازن در منطقه و نیز قطب وحشت در آن است. اما این امر به این معنی نیست که حکومت ایران با سیاست آمریکا و اسرائیل دشمنی ندارد بلکه برعکس آن درست است. رژیم اسرائیل و حکومت کنونی ایران بر سر نفوذ در منطقه جهان عرب با یکدیگر کشمکش دارند.
ایران در بازی ماهر شده است

نویسنده: مزهر جبر الساعدی

دیپلماسی ایرانی: در برخی تحلیلات سیاسی باور بر این است که غرب به رهبری آمریکا یا رژیم اسرائیل به صورت جداگانه و با موافقت آمریکا به ایران در صورت عدم دستیابی به توافق هسته‌ای حمله خواهند کرد. از سوی دیگر تاکید می‌شود که برنامه اتمی ایران حتی اگر به تولید سلاح اتمی منجر شود از لحاظ موجودیتی بر غرب تاثیر نمی‌گذارد زیرا بسیاری از کشورها سال‌هاست که این سلاح را در اختیار داشته‌اند.

باور داریم این دیدگاه نادرست است زیرا در درجه اول در اختیار داشتن سلاح اتمی با هدف استفاده از آن نیست بلکه هدف از آن بازدارندگی در برابر تجاوز و اشغالگری است. در نتیجه به دولتی که آن را در اختیار دارد قدرت تثبیت حاکمیت و استقلال در تصمیم‌گیری را اعطا می‌کند؛ زیرا قدرت های بزرگ و مشخصا آمریکا در طول قرن بیستم به کشورهایی که تسلیم این کشور نمی‌شدند، حمله کرده است.

دومین خطا خوانش نادرست اوضاع منطقه جهان عرب و منطقه همجوار آن است و خطای سوم خوانش نادرست تحولات بزرگ است. ایران واقعا در حال حاضر و آینده قابل پیش بینی خواستار دستیابی به سلاح اتمی نیست اما هم زمان خواستار حفظ جایگاه خود به عنوان کشوری درآستانه مرحله گریز هسته‌ای است.

نخست باید گفت که احیای توافق هسته‌ای مطمئنا صورت خواهد گرفت و دوم این که حمله ای به ایران نه به صورت گسترده و نه ضرباتی گزینشی صورت نخواهد گرفت. آمریکا و اسرائیل نه اکنون و نه در آینده این کار را انجام نخواهند داد. علت آن هم پاسخ کوبنده ایران و خسارت شدید به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در خاک کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل و کشورهای عربی نیست. نباید پاسخ ایران را کوچک بشماریم اما این پاسخ تعطیل کننده جنگ یا حمله به تاسیسات اتمی این کشور نیست بلکه علت این است که ایران نیاز و ضرورت راهبردی آمریکا و حتی کشورهایی غیر از آمریکاست.

امریکا نمی‌خواهد ایران ازهم فروپاشد بلکه می‌خواهد دولتی قوی و یکپارچه باقی بماند و هم زمان می‌خواهد حکومت آن سرنگون شود. آمریکا یا هر کشور دیگری اگر باعث فروپاشی ایران شود این اقدام باعث می‌شود ستون راهبردی خود را در بلند مدت در خلیج فارس و دریای عرب از دست بدهد. جغرافیای ایران و سیطره‌اش بر ساحل خلیج فارس قطب توازن در منطقه و نیز قطب وحشت در آن است. اما این امر به این معنی نیست که حکومت ایران با سیاست آمریکا و اسرائیل دشمنی ندارد بلکه برعکس آن درست است. رژیم اسرائیل و حکومت کنونی ایران بر سر نفوذ در منطقه جهان عرب با یکدیگر کشمکش دارند.

آمریکا و اسرائیل درصدد هستند که نفوذ ایران را مهار و این کشور را منزوی کنند بدون اینکه کاملا این کشور را نابود کنند پیش از اینکه نقشه نهایی خود در کشورهای جهان عرب را تکمیل کنند. این نقشه تاکنون با موانعی مواجه بوده است.

اما در مقابل ملت های عربی روزی بازی را برهم می‌زنند؛ اما ایران با درایت، هوشمندی و انعطاف عملگرایانه با آمریکا بازی می‌کند و در آن مهارت پیدا کرده است. همچنین می‌داند آمریکا و اسرائیل تهدیدات خود را علیه ایران عملی نخواهند کرد.

منبع: القدس العربی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11

کلید واژه ها: ایران و امریکا ایران و اسرائیل ایران و امریکا و اسرائیل ایران و اعراب ایران و کشورهای عربی خاورمیانه خلیج فارس بمب اتم ایران اتمی ایران و خاورمیانه


( ۱۷ )

نظر شما :