ایران سرزمین همه ایرانیان است

ایران و تله پانترکیسم و ایرانشهری

۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۰۰۶۷۵۹ آسیا و آفریقا نگاه ایرانی انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: صادق ملکی
صادق ملکی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: جریان پانترکیسم و ایرانشهری فارغ از حمایت بیرونی، حامیان داخلی و حاکمیتی در درون ایران دارد که خطر آنان کمتر از عوامل خارجی نیست. برای رهایی از خطرات این دو جریان ضمن آن که اراده ای ملی لازم است نباید به هیچ وجه به تحریکاتی پرداخت که برای کشور خسارت بار باشد.
ایران و تله پانترکیسم و ایرانشهری

دیپلماسی ایرانی: ایران این سرزمین تاریخی قرن های متمادی موطن اقوام، مذاهب متنوع با آداب و فرهنگ های مختلف بوده است. کرد و بلوچ، لر و ترک، ترکمن و عرب، شیعی و سنی، زردتشتی و یهودی و ارمنی هر یک رنگی از تبلور ایرانیت بوده و چون ویژگی چهار فصل به این سرزمین غنا داده و فرصت و مزیت استراتژیک به ایران بخشیده اند. این تنوع در طول تاریخ پر و فراز و نشیب ایران در خدمت هویت مشترکی بوده که توانسته است به ایران و ایرانی در طول تاریخ هویت ماندگار ببخشد. این در حالی است که مردم کشورهای همسایه ای چون افغانستان، عراق و ترکیه همچنان در تعریف خود با بحران هویتی مواجه هستند و در معرفی خویش اولویت را نه به هویت ملی، بلکه به هویت قومی و یا مذهبی خویش می دهند. در این کشورها بعضا نیز اختلافات هویتی به ده ها سال جنگ و عدم ثبات منجر شده است و همچنان در ابعادی ادامه دارد.

با این وجود، این سخن به معنای عدم نگرانی ایران و ایرانی نسبت به سرزمین خویش در ابعاد مختلف نیست. عدم رسیدن به بلوغ شهروندی که امری توسعه ای در ابعاد حاکمیتی، مردمی و ملی است و از همه مهمتر از دست دادن بخش های وسیعی از خاک ایران در دوره قاجار سبب شده است همواره عقبه ذهن ایرانی درگیر و نگران تجزیه باشد. تجزیه ای که منشاء آن نه عوامل هویتی داخلی بلکه  دشمنی خارجی بوده است. اگرچه جنگ تحمیلی و انسجام و رشادت های ایرانیان در صفی متحد توانست تا حدود زیادی این ذهنت را به حاشیه براند و از میزان نگرانی ها بکاهد اما با هر بحرانی این حاشیه وارد متن می شود و در ایجاد آن، دشمنان ایران تلاش وافر داشته اند و دارند.

در کنار اذهان به جایگاه خاص و رفیع اقوام ایرانی در بزرگی و ماندگاری این سرزمین، باید در تعریف هویتی ایران به دو خمیرمایه بنیادی آن تاکید ویژه شود. تشیع و زبان فارسی دو ستونی است که ایران بدان تکیه داده است که خدشه و صدمه به آنها صدمه به تمامیت ایران خواهد بود. 

متاسفانه چندی است که این دو ستون دانسته و ندانسته توسط دوست و دشمن مورد هدف و بی مهری قرار گرفته است.

اگرچه تشیع مذهب غالب مردم ایران است اما در ترویج آن، آذربایجان نقش اساسی داشته و حتی در بعدی بار آن همچنان بر دوش آن است. زبان فارسی نیز فارغ از زبان رسمی و جایگاه ملی و فرهنگی آن، زبان مشترک همه ایرانیان است که نه ایران و ایرانی بلکه جهان در ادبیات نظم مدیون آن است.

متاسفانه دشمنان ایران با شناختی که از ایران دارند این دو ستون پایداری ایران را به ظرافت مورد هدف قرارداده اند. بارزترین حوزه فعالیت و تحریک این دشمنان، تبلور خود را در فعالیت جریان پانترکیسم و ایرانشهری نشان داده و هر یک از این دو جریان از منظری در صدمه به وحدت ملی سعی دارند. یکی با نفی زبان ترکی آن را آذری می نامد و نام جغرافیای منطقه را به آن زبان می دهد و دیگری خویش را به توران وصل می کند. یکی در جریان بحران قرا باغ در کنار آذربایجان و دیگری در کنار ارمنستان می ایستد. این در حالی است که بدنه اجتماعی ایران و ایرانی هنوز در نوستالوژی از دست دادن 17 شهر قفقاز است و این نوستالوژی برای ایرانیان آذربایجانی مضاعف است. عدم درک این حساست بدنه اجتماعی، اگر تدبیر رهبری در ایستادن در کنار جمهوری آذربایجان نبود، می توانست فاجعه ای وسیعتر از کاریکاتور روزنامه ایران ایجاد کند. فارغ از آن، جریان ایرانشهری درک نکرد که بازیگر اصلی قفقاز، روسیه در کنار باکو است و شرایط سیاسی، اقتصادی و بین المللی پیروز را آذربایجان نشان می دهد و قرار گرفتن در کنار بازنده، ما را نیز بیشتر بازنده می کرد. 

اندیشه مبتنی بر نژاد و تبار اندیشه ای غیرعلمی و در عین حال اندیشه ای متحجرانه است. هر تئوری و تفکر خود برتر بینانه راه به خطا رفته و جز جهل و دشمنی بهره ای ندارد. حتی اگر تبار را اصل قرار دهند ترک های ایرانی همان اندازه ایرانی اند که شیرازی ها ایرانی اند. تسلط ایلات و عشایر در لشکرکشی ها غلبه و تغییر زبانی را سبب بوده چنان‌که آناتولی که ترک نیست زبانش ترکی شده است. به همین سبب  زبان ترکی که واقعیت مسلط آذربایجان ایران است و به هیچ‌وجهی نباید نفی و یا تعضیف شود. هر حرکتی در این جهت به تضعیف تشیع و تقویت پان ترکیسم منجر خواهد شد. ادبیات مرثیه ای زبان ترکی، رمز ماندگاری و پیوند آذربایجان و فدایی شدن آن برای ایران است. ایرانشهری که نبش قبر کرده و با تاریخ مرده قبل از اسلام در پی نفی هویت امروز آذربایجان است و زبان ترکی را به زبان مغول پیوند می دهد، غافل از آن است که مغول نیز در سیر تاریخی خود در خدمت ایران درآمد.

ترکیه وارث عثمانی زخم خورده از آن است که جغرافیای آذربایجان محل تاسیس صفویه ای است که حاکمان و مردم آن با انتخاب  مذهب تشیع مهمترین مولفه قدرت مذهبی عثمانی را به چالش کشیدند و در تعریف هویتی خود اولویت را نه به زبان بلکه به مذهب دادند و ایران را مهمترین سد راه گسترش نفوذ عثمانی ها به شرق کردند. امروز نیز آذربایجان و آذربایجانی مهمترین پشتیبان تشیع و این مذهب، مهمترین عامل پیوند این خطه با ایران عزیز است. جریان پانترکیسم که مهمترین حامی آن ترکیه است در انتقام از حقارت تاریخی همواره در تعضیف تشیع و تقویت پان ترکیسم سعی داشته است. البته این تلاش تنها برای انتقام تاریخی نیست بلکه به دنبال اهداف ژئوپلتیکی است.

مطمئن باشید ترکیه چه در جمهوری آذربایجان و چه در جغرافیای آذربایجان ایران، برای رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دنبال  تعضیف تشیع و تقویت پانترکیسم است و متاسفانه در داخل جریان ایرانشهری متصل به انگلیس و امریکا و سلطنت طلبان در قالب مبارزه با پان ترکیسم با نفی زبان ترکی هم به تعضیف تشیع وهم به تقویت پانترکیسم می پردازند.

ترکیه در سیاست داخلی و در مواجهه با هویت آذری‌ها و علوی های شیعی این کشور، علایق و تعلقات مذهبی را تضعیف و تعلقات هویت مبتنی بر ترک ی گرایی را تقویت می کند. این سیاست در بخش هایی در مقابله با کردها در این کشور جواب داده است. سیاست آنکارا در ارتباط با کردها نیز تلاش برای تقویت نقش مذهب میان کردها و در نتیجه ایجاد پیوند میان جمعیت ترک و کرد این کشور است. 

از بحث اصلی دور نشویم. این اشارات بدان سبب بود که از بازی پیچیده، چند لایه و چند وجهی که در جریان است آگاه شویم.

اینجانب درارتباط با مطامع ترکیه نسبت به ایران سال هاست تذکر داده ام و می دهم و بارها پیش بینی شرایط امروز را کرده ام و اگر تدبیر نشود شرایط بدتر از آن را نیز گفته و باز بر آن تاکید می کنم.

نکته مهم آن‌که

جریان پانترکیسم و ایرانشهری فارغ از حمایت بیرونی، حامیان داخلی و حاکمیتی در درون ایران دارد که خطر آنان کمتر از عوامل خارجی نیست. برای رهایی از خطرات این دو جریان ضمن آن که اراده ای ملی لازم است نباید به هیچ وجه به تحریکاتی پرداخت که برای کشور خسارت بار باشد.

هر آن کس که قلب او برای ایران می تپد، بداند در کنار احترام به اقوام و مذاهب، باید دغدغه همه، رنگ ملی داشته باشد. نام ایران چون نام ترکیه دلالت بر نام یک قوم ندارد و اگر ایران متعلق به همه ایرانیان است باید همه در ساختار آن احساس تعلق داشته باشند. ایران با عاشورا و نوروزش سرزمین ترک‌ها، کردها، لرها، بلوچ ها، عرب ها، ترکمن ها، اهل تسنن و تشیع، زردتشتی و ارامنه و.... بوده و این تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی خود رمز ماندگاری ایران و ایرانی است.

صادق ملکی

نویسنده خبر

صادق ملکی، کارشناس، استراتژیست و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: پان ترکیسم ایرانشهری ایران تشیع شیعه ایران و ترکیه تُرک آذربایجان صادق ملکی هویت ملی هویت دینی


( ۴۷ )

نظر شما :

آتیلا ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۶
خود جنابعالی از مروجان ایرانشهری در طی سالیان گذشته بودید و هستید و اکنون هم با ستون و محور قرار دادن زبان فارسی خود در حال نفی زبان ترکی می باشید اقوام چگونه می توانند اتحاد و همدلی داشته باشند و قتی هویت و زبان آنها محدود و به تدریج در حال آسیمیله کردن و محو آن می باشد. شما اگر مطالعه و تحقیقی در خصوص تغییر اسامی مکانها و جغرافیای ترکی در طول سالیان گذشته داشته باشید به این نتیجه می رسید که یک سیاست تغییر و حذف تدریجی فرهنگها و زبانهای اقوام ایرانی از سوی ایرانشهریها در حال انجام است
فدوی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۴
ممنون از این تحلیل خوب
علی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶
تمام مشکلات از سر این پان فارسهای ایرانشهری است چون قدرت و حاکمیت در دست انهاست اما نویسنده بیشتر به پان ترکها پرداخته .
فدوی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۱
به دنبال خروج آمریکا از منطقه و نیاز عربستان به رفع تنش با ایران ، اسراییل که خواهان وجود کانونهای بحران همیشگی در کنار ایران است به ناچار نیاز به منطقه ای جدید دارد . البته از چندین سال قبل با نفوذ در آذربایجان ، علیف و حکومتش را برای روز مبادا در آب نمک خوابانده بود . ماجرا با شروع یک جنگ نمایشی تحت عنوان باز پس گیری خاک آذربایجان کاملا ناگهانی و بدون مقدمه آغاز شد . در حالی که اصلا از طریق شورای امنیت و سایر نهادهای بین المللی اقدامی خاصی انجام نشد که اگر می شد شاید اساسا ارمنستان مجبور می شد بدون جنگ خاک آذربایجان را پس دهد . جنگی که شوالیه های نمایشی ترکیه و اسراییل و داعش در کنار آذربایجان بر سر ارمنستان فقیر و ضعیف آوار شدند . از آن پس تحت عنوان برتری ترکی و پانترکیسم و سایر چرندیات ، جنگ اصلی که بیشتر از نوع تبلیغاتی بود آنهم بر علیه ایران کلید خورد تا بلکه آذربایجان بتواند جای عربستان را به عنوان کانون جدید بحران در کنار مرز ایران ، بگیرد . دم خروس ماجرا زمانی بیرون زد که آذربایجان با رانندگان ایرانی آن برخورد را داشت و البته سایر ادا اطوارها مانند آن مانور بی مورد و نمایشی و سایر قصه ها . و الا اگر آنگونه که مهرۀ اسراییل مستقر در باکو عنوان می کند ، خواهان تنش با ایران نیست ، دلیل نداشت ماجرا کامیونها را آنگونه پلیسی و امنیتی پیش ببرد . البته باز هم اسراییل به کاه دان زده چون مطلقا آذربایجان پتانسیلهای لازم لااقل در حد عربستان را ندارد که بخواهد جای او را بگیر هر چند برای اسراییل حکم لنگ دمپایی وسط بیابان را دارد .
ابراهیم قدیمی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۴
این را میپذیرم که تحریکات فرا منطقه ای ومنتظرسودبردن ازدرگیری های ما هستند۔اگر خیلی بی نفاوت هم باشیم خسارت عمده می بینیم۔خسارت ما خسارت ترکان ایرانی است۔همین حالا هم خسارت عمده ترگان هموطن ما دیده اند۔نا سپاسی هم اندازه ای دارد۔این صحیح است که ماوترگان عجین شده غیر قابل تفکیک بعد از اسلام هستیم ولی با ارامنه وگردها واعراب ودیگران ایرانی هم هم سرزمین چند هزار ساله ایم۔ وتاریخ منطقه را بهتر از ترگان می دانیم۔ما نباید به اذربایجان اجازه دهیم که جای ما راتنگ وتردد ما را با هم وطن های قدیمی مشکل دارکنند۔مسئله ترک وفارس نیست۔مسئله سرقت راه های ارتباطی ما با دیگران برطبق عهدنامه ها است۔ما نبایدچیزی از انها در خواست داشته باشیم که نابحال نداشته ایم۔ونباید اجازه سرقت به انها بدهیم۔
ایالات متحده توران ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۴
اگر قرار بود ما ترکها هویت و تاریخ و زبان خود را به چند نوچه پهلوی و حامیان ماسون آنها ببازیم امروز بعد از صد سال ظلم و انکار و تحقیر تاریخ و زبان و فرهنگ ما، زبان ترکی در آذربایجان زنده نمی ماند، ما هویت خود را در تئوری ایرانشهری حل نمی کنیم. ر دنبال ایرانشهر می گردید بروید افغانستان، در آذربایجان ایرانشهری جایگاه ندارد
حقیقت خواه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۲
واژه ایرانشهری در اصل همان پانفارسیسم است با رو کشی گول زنک وسو استفاده از نام ایران، برای اسمیله وتخطیه ومنکوب دیگر اقوام ، با زرندی وزرنگی خاصی که اول همه تعلقات اقوام مختلف را به نام ایران مصادره و در فرصت بعدی به نام قوم فارس سند سازی میکند، بطوریکه تمام متعلقات اقوام بی وارث منقرض شده را هم به نام قوم فارس مصادره وتصاحب ومستند کرده مثل(سومریان،عیلامیان،سلوکیان،بابلیان،اسوریان،اورارتو،هیتیها،اکدی،خوزیها،.....) وحالا هم نوبت تصاحب متعلقات اقوام زنده فعلی میباشد مثل( اذربایجانیها،کر دها،بلوچها،لرها،بختیاریها،قشقاییها،ترکمنها،گیلکها،طبریها،تالشیها، عربها،خلجها،گرجیها،وووو) ودست از پا دراز تر به اقوام دیگر هم هر جور انگ پان تجزیه طلب،ستون پنجم ووو هم میزنند. بدترین نوع فاشیسم وراسیسم ونژاد پرستی یعنی ایرانشهری( پانفارسیسم) گرگ در لباس میش.
ابراهیم قدیمی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۹
من پان ایرانیسم نیستم چون پان ایرانیسم ما الودگی های دیگری پیدا کرده بود عقیدتی را هم اضافه داشت۔ایران نام سرزمین است سرزمین ایرج در مقابل توران سرزمین تور۔ دو فرزند فریدون شاه هروو بک نژاد بودند باپدرومادرمشابه۔۔پان ایرانیسم بدون در نظر گرفتن نژاد وایل وطایفه ومذهب ودین تجمع ایرانیان است۔از طرف ویگر ما میگوئیم حب الوطن من الایمان۔لذا پان ایرانیسم تفکر نامعقولی میتواند نباشد اگر اغشته با الودگی های قومی وعقیدتی دیگر نگردد۔ولی تفکر پان ترکیسم نژادگراوجدا از محدوده کشور است ودیگران را شامل نمیشو حتی هموطن را۔۔لذا نمی تواند مقبول باشد۔ولی اگر ما بگوئیم پان ترکبه ایسم معادل پان ایرانیسم میشود۔کشورهای دیگری فارسی صحبت میکنند ولی شامل پان ایرانیسم نمیشوند۔۔
امام اول ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۲
با نظر نویسنده موافق خواهم بود البته وقتی که با زبان ترکی رسما در مدارس آذربایجان تدریس شود و با زبان کردی در مدارس کردستان و ... کارخانجات صنعتی و هسته ای تنها در یزد و اراک و اصفهان احداث نشود و بین همه استانها با عدالت تقسیم شود . مناصب جز و مهم حکومتی و وزرا به نسبت جمعیت و عادلانه انتخاب شود آنوقت می بینید من پان ترک از شمای ایرانشهری پان فارس ترم .
ابراهیم قدیمی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۱
استاد شهریار شاعری محبوب اذربایجانی ها است۔ اذربیاجانی ایرانی ومسلمان شیعه وماسیونر هم نیست۔این اشعارار اوست۔ ترکی ما بس عزیر است وزبان مادری لیک اگر ایران نگوید لال باد ازوی زبان۔ مرد ان باشد که حق گویدچو باطل رخنه کرد هم بایستدبر سر پیمان حق تا پای جان۔اختلاف لهجه ملیت نزایدبهر کس ملتی بایک زبان کمتربیاد ارد زبان۔
ایرانی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۶
تفکرات ایران شهری بر اساس ملت ایرلن هستند نه قومی خاص و بنابراین مشکلی ندارند. توهمات نژادی و حیوانی هم جایی در ایرانشهری ندارند. اینکه عده ای این مورد را مساوی تفکرات فاشیستی پانترکی میدانند یعنی خودزنی.
فدوی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۷
ایرانشهری ها ساکن ایران هستند و در مورد ایران حرف می زنند و پانترکها در حومه فقیر نشین آنکارا داخل کلبه های اجاره ی دولتی در مورد ایران می نویسند . فرق بزرگ ایرانشهری با پانترک در آنست که ایرانشهری خواهان عزت ایران و پانترک خواهان عزت عثمانیست . شباهت اسراییل و پانترکها در اینست که انتقام تو سری که از غرب مسیحی خوردند را می خواهند از دیگران بگیرند . تفاوت پانترک با اسراییل در اینست که اسراییل شرارت می کند تا بماند و پانترک شرارت می کند تا دیده شود .
اردبیلی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۲۹
مقایسه بی ربطی بود. بین اندیشه ملی مردمانی با پیشینه حداقل دوارده هزار سال شهر نشینی و بنیان گذاری تمدن جهانی با تئوری پان مغولیسم که توسط آرمینیوس وامبر یهودی برای تشنج آفرینی و سو استفاده از قبایل مغولتبار طراحی شده است.
رضا ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۵:۵۹
از اینکه جناب ملکی خودشان نیز به درک واقعی‌تری از هویت ایرانی رسیده‌اند بسیار خوشحالم. هرچند همه انسانها در طول زندگی خود افکارشان را تعدیل می‌کنند. چاره راه ایران به قول جناب ملکی دربرگرفتن همه ساکنان کشور از جمله تُرکها که که یکی از بزرگترین قوم ایران محسوب می‌شوند، است
فدوی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۶:۰۶
به امام اول ... اگر بیل زنی اول از باغچه ی خودت شروع کن ... تعداد کردها در ترکیه بسیار بیشتر از تعداد ترکها در ایران است ... منظورم رو فهمیدی ؟
علی ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۷:۴۸
متاسفانه تحلیلهای موجود در این سایت بصورت بالقوه سعی در هضم فرهنگها و زبانهای ساکن این سرزمینها یا بقول نویسنده که هریک رابصورت رنگی از تبلور ایرانیت معرفی می کند ، دارد. ازسویی برعدم انکار زبان تورکی که زبان اکثریت مردم ایران است می کند و از سوی دیگر هرکس که درخواست تحصیل به زبان مادری می کند را پانتورک معرفی می کند.جالب اینکه حاکمیت بر اشاعه زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی هزینه های گزافی می دهدولی زبانهای دیگر محکوم به نابودی هستند.چراکه سرعت نابودی یگ زبان با عدم آموزش نوشتاری آن زبان بصورت تصاعدی زیاد می شود اثبات این موضوع ندانستن بسیاری از کلمات تورکی توسط کودکان تورک می باشدکه به سادگی از کلمات بیگانه به جای کلمات تورکی بهره می برند. داشتن چندین زبان رسمی حکایت از دموکراسی ایجاد شده توسط حاکمیت را خواهد داشت و سرکوب دیگر زبانها با نفی یا عدم هزینه کرد لازم برای حفظ این فرهنگها و زبانها دیکتاتوری را بدنبال خواهد داشت. حفظ ایران با حفظ تمام رنگهایش ممکن خواهد شدو نبایدبا رسوخ ایرانشهریها به بدنه ی حاکمیت همسو با انگلیس و امریکا و سلطنت طلبان تیشه به ریشه ایرانیت زد.
سهراب ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۸:۲۸
مفهوم ایرانشهر در مقابل توران نیست بلکه در مقابل اورشلیم گرایی هست. تقدس سرزمینی و تمدنی شرق در مقابل تقدس اورشلیم و غرب.
خسرو ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۸:۳۰
نظرات نویسنده درست بود اگر قدرت ترکها و فارسها داخل حکومت و اقتصاد و... مساوی بود ولی توجه فرمایید که 90درصد قدرت در ایران در دست فارسها و به تبع آن پانفارسها بانام مستعار ایرانشهری است و ترکها اگر بخواهند هم نمی توانند موثر باشند دقت کنید که با وجود اصل 15 قانون اساسی هنوز زبان میلیونها نفر ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و... در محاق است در ضمن با تایید نظر نویسنده ، تاکید میکنم که ما ترکها بهتر از هر کسی از ایران و تشیع محافظت می کنیم
ناشناس ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۹:۱۳
از نظر قدرتهای تصمیم گیر و تعیین کننده در همیشه به روی یک پاشنه نمی چرخه هدف ثابت حفظ و تقویت قدرته منتها ابزارهای حفظ این قدرت مدام در بستر زمان در حال تغییر و دگرشه یک مثال میزنم حدود صد سال قبل در جغرافیای ایران بنا بر دلایلی تصمیم بر این شد قدرت سیاسی از یک قومی به قوم دیگری منتقل بشه این یک تصمیم تاکتیکی( ابزار) برای حفظ و تسلط بر قدرته تاکتیکها و ابزارها همیشه قابل تغییر هستند بنا بر شرایط و اوضاع و احوال
امیر ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۰۲
آیا ایرانشهری پیشرانه آن زبان و نژاد است مانند پان ترکیسم است ؟؟؟؟ ،ایا سیاست ایرانشهری دنبال نابودی سایر اقوام و نژادها بوده است مانند پان ترکیسم ؟؟؟؟؟ آیا سیاست ایرانشهری دنبال سرقت تاریخ و مشاهیر سایر ملتها هستند یا پانترکیسم ؟؟؟؟؟ هویت شما ایرانی است یا ترکیه ای؟؟؟؟؟ سری به تغییرات اسامی فارسی مکانها و جغرافیایی ها در آذربایجان بزنید ،مشکلات امروز ایران در قفقاز و ترکیه همان سیاست ابلهانه نفوذیهای پانترک در حاکمیت و نظام ایران است که تاوانش را پس میدهیم و سکوت عجیب پانترکا در این قضیه غیر قابل چشم پوشی و حاشامیکند ،اما بعضی ها به خاطر زبان محلی در ابتدا و سپس با همنوایی کشورهای انور آب زمینه تجزیه و جنگ داخلی ایران صورت میدهند ،بهانه اول تدریس زبان محلی است
به امام اول ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۲۱:۴۰
من فارس و ایرانشهری نیستم مثل تو هم پانترک نیستم اهل استانهای مرکزی هم نیستم خود شما ترکها اولین کسانی بودید که از ترس همسایه ترکتون پایتخت و... رو منتقل کردید به نواحی مرکز و ...مشکل شما ترکها اینه که توقع دارید تو قم و همدان و گیلان و قزوین و کرج هم زبان ترکی آموزش داده بشه چون ترکها زمانی اشغالشون کردن و واردشون شدن و آذرباییجان میدونیدشون طبیعتا مردم بومی این استانها نمیپذیرن شما به همون ۴ استان شمالغربتون قانع باشید منه غیرترک هم خواستار آموزش ترکی میشم طبیعتا من که اهل استانیم که تو توهماتتون آذرباییجان میدونید نمیخوام ترکی یاد بگیرم فارسی رو هم فقط چون زبان رسمی و بین اقوامه یاد گرفتم ولی زیر بار آموزش زبان ترکی تو استانم چون پانترکها توهم دارن آذرباییجانه نمیرم
احمد ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۲۱:۵۳
خطاب به امام اول: انصافا که عقاید قبیله ای "ما قبل تاریخ" دارید. کدام کشور توسعه یافته ای این گونه تقسیم مناصب می کند؟ من نمی گویم ما به عنوان یک کشور در حال توسعه شایسته سالاریم که ابدا این گونه نیست ولی با نگاهی رو به جلو باید به دنبال افراد شایسته و نخبه باشیم نه اینکه با تقسیم سمتها بین اقوام، بازگشت به دوران بدوی کنیم. خوشحالیم که تفکرات عقب مانده شما جایگاهی در کشور ندارد و از این پس هم اجازه نخواهیم گذاشت که جایی داشته باشد.
شکراله ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | ۲۲:۱۹
با سلام خوزستان محروم را ببینید با اصیل زادگان آریایی اش (قوم بختیاری)و اعراب شیعه اش و استان فارس با قدمت چند هزار ساله اش را ببینید به برادران ترک زبان و آذری زبانم توصیه می کنم یک بار به این مناطق صفر کنید به خصوصا به شهری که اولین بار اولین چاه نفت خاورمیانه در آن زده شده امکاناتشان و زیر ساخت های شهریشون رو با شهرهای ترک نشین مقایسه کنید غیر قابل مقایسه اند انرژی هسته ای می خواین موشک می خواین برا خودتون مردم شهر های ما به یه لقمه نان و سقفی بالاسرشان راضی آن .و در آخر بیاد بیارین جنگ چالدران و قتل عام مردم شریف تون رو در جنگ با عثمانی های کثیف
احمد ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۰۴:۲۵
ترک و فارس و لر و...بخدا مشکلی با هم ندارن به غیر از یه عده منافق قوم و قبیله پرست!
احمد ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۰۴:۲۷
لعنت بر نژاد پرست فرقی هم نداره با چه عنوانی!
فرزاد ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۹:۵۷
مکتب ایرانشهری اندیشه ایست که فارغ از نگاه قومی و نژادی و مذهبی و زبانی با تکیه بر هویت مکانی و جغرافیایی (شهر به معنای کشور) سعی در یکپارچگی تمام ایرانیان حول محور نام ایران دارد و برخلاف ادعای نویسنده نه تنها هیچ دشمنی با تشیع ندارد؛بلکه مذهب تشیع را میراث پدران و در ادامه وثمره نهضت عدالت خواهی ایرانیان دربرابر حکومت خلفا میداند که در تاریخ به نهضت شعوبیه معروف شد. اندیشه ایرانشهری همان ملی‌گرایی است که گمشده امروز جامعه ایرانیست همان چیزی که به دلیل سرکوب و در معرض اتهامات ناروا قرارگرفتن در سالیان گذشته؛باعث ظهور و بروز اندیشه های واپس گرای قومی وایرانستیز شده.دشمن شیعه همان پان‌ترکیستی هست که ما را رافضی وضاله میخواند.لطفا آدرس غلط ندهیم.
فرزاد ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۱۸
نویسنده متن با وجود تلاش زیاد در استفاده از واژه های قوم واقوام و برجسته کردن این مفاهیم ودرادامه با برشمردن اقوام سرزمین ایران بر خلاف اتهامی که متوجه دیگران کرده و اونها رو متهم به انکار قوم ترک کرده؛رندانه قوم آذری را انکار وهیچ اسمی از ایشان نمی برد.درصورتی که ایرانشهری ها ؛ساکنان آذربایجان را شامل آذریهای بومی ومتقدم و ترکان مهاجر ومتاخر میدانند.وزبان کهن این سرزمین را آذری پهلوی و زبان رایج امروز این مردمان را ترکی آذربایجانی میدانند
به ایالات متحده توران ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۲۲
ظلم ادعایی ۱۰۰ ساله به شما در برابر ۱۰۰۰ سال ظلم شما ترکها به بقیه مردم که امروز هم بخاطر مهاجرانتون چشم طمع به استانهای دیگه دارید نمیرسه ضمن اینکه پای روس و انگلیس و حکومتهای ترک به ایران باز کردن پس طلبکار پهلوی و ماسونها نباشید چون اولین نوکران ماسونها و روس و انگلیس در ایران حکومتهای ترک بودن مردم فلات ایران بوده و خواهند بود تو و امثالت که ادعای ایالات متحده توران دارید برید باکو و ترکیه و ترکمنستان زندگی کنید من فارس نیستم برم افغانستان انقدر عقده دارید از فارسها فکر میکنید هرکس اینجا کامنت میذاره فارسه فعلا که ۳ یرادرتون یعنی پاکستان طالبان پرور و ترکیه و تروریستهای اویغور تو افغانستانن و با همراهی هم دارن جنایت میکنن افغانستان بیشتر به درد شما میخوره که با برادرانتون زندگی کنید خواهشا استانهای غیرترک و هم ترک کنید ما اجازه آذرباییجان شدن استانمون و چون حکومتهای غاصب ترک به زور واردش شدن و نمیدیم
علی ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ | ۲۳:۱۸
در پاسخ به پانترک ایالات متحده توران . ما پارس ها کردها و لرها و... شما مغول زاده ها رو از ایران پرت میکنیم بیرون و اذربایجان شمالی رو ضمیمه خواهیم کرد
محسن ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ | ۲۳:۳۰
تمام افرادی که زیر این پست نظز گذاشتن مغول پانترک هستن