برای ایران، شرق جایگزین اتحادیه اروپا می شود؟

آسیایی شدن و تغییر در توازن قدرت جهانی

۱۲ مهر ۱۴۰۰ | ۰۶:۰۰ کد : ۲۰۰۶۵۶۹ اخبار اصلی اروپا آسیا و آفریقا مجله دیپلماسی
اگرچه در گزارش های مربوط به مرگ غرب اغراق شدیدی وجود دارد، اما شکی نیست که جهان شاهد تغییر قدرت جهانی است. در حالی که روندهای اقتصادی، مالی و جمعیتی کنونی در حال شکل دادن به «قرن آسیا» هستند، قدرت های غربی هنوز در انکار به سر می برند و با کوته اندیشی، سیاست های ملی گرایانه ای را به اجرا می گذارند که در نهایت روند فرسایش اولویت جهانی بلوک غرب را تشدید می کنند.
آسیایی شدن و تغییر در توازن قدرت جهانی

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آسیایی شدن ایران سیاست چرخش به شرق ایران سیاست چرخش به شرق روابط ایران و اروپا اختلافات در دو سوی اقیانوس اطلس


( ۵ )

نظر شما :