یادداشت - آرشیو

آیا تصویب برجام در مجلس ضروری است؟
پاسخی حقوقی به درخواست نمایندگان

آیا تصویب برجام در مجلس ضروری است؟

امیر مقامی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی نوشت: برجام یک «معاهده» بین‌المللی نیست؛ یعنی واجد هیچگونه تعهّد حقوقی نیست بلکه به عنوان یک سند سیاسی صرفاً مشمول ضمانت اجراهای سیاسی است.

ادامه مطلب