یادداشت - آرشیو

موجودی حساب ذخیره ارزی کشور باید 300 میلیارد دلار باشد
کاهش درآمدهای نفتی و مسئله وابستگی اقتصاد ایران به نفت

موجودی حساب ذخیره ارزی کشور باید 300 میلیارد دلار باشد

دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که اگر دولت فعلی فقط قانون برنامه چهارم توسعه را رعایت کرده بود، امروز موجودی حساب ذخیره ارزی کشور می بایست بالغ بر 300 میلیارد دلار می شد

ادامه مطلب
از مهار کردهای مخالف تا تاثیر گذاری سیاسی بر بغداد
اهداف ترکیه از دخالت در امور داخلی عراق چیست؟

از مهار کردهای مخالف تا تاثیر گذاری سیاسی بر بغداد

سیامک کاکایی،تحلیل گر مسائل عراق و ترکیه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که آنکارا با دخالت در امور سیاسی عراق اهداف داخلی و سوداهای منطقه ای را دنبال می کند

ادامه مطلب
صلح را با پول نمی توان خرید
گروههای افغانی در پاریس دنبال چه هستند؟

صلح را با پول نمی توان خرید

محمد امین فروتن، از رهبران جهادی افغانستان و تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به برگزاری کنفرانس پاریس با حضور نمایندگان گروههای افغانی از جمله طالبان می پردازد و معتقد است برگزاری چنین کنفرانس هایی در اروپا دردی از مشکلات افغانستان دوا نمی کند و آنها فقط به دنبال ثروت و قدرت خود هستند.

ادامه مطلب
اعلام مواضع را به وزارت خارجه بسپاریم
سخنگوی سیاست خارجی ایران کیست؟

اعلام مواضع را به وزارت خارجه بسپاریم

دکتر فریدون مجلسی، تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به اظهار نظرهای متعدد مقامات سیاسی در مورد روابط خارجی می پردازد و معتقد است ایران باید به سمت اعتدال در سیاست خارجی خود برود.

ادامه مطلب