گام به گام تا توافق جامع - آرشیو

حالا نوبت بحران های خاورمیانه است
افزایش امیدواری مردم منطقه بعد از امضای توافق جامع

حالا نوبت بحران های خاورمیانه است

حفظ دستاوردهای مهم منطقه ای دقیقا در زمانی که توافق برجام هسته ای حاصل شد، از نکات مهم و برجسته ای است که به سود ایران تمام شده است.

ادامه مطلب
زنی که میراث اوباما را نجات می‌دهد
نبرد دموکرات‌ها بر سر توافق با ایران

زنی که میراث اوباما را نجات می‌دهد

در مجلس نمایندگان پلوسی نیاز به کسب 145 رای نمایندگان دموکرات دارد تا وتوی رئیس‌جمهور باقی بماند. موفقیت پلوسی در این زمینه مرگ و زندگی بزرگترین دستاورد سیاست خارجی اوباما را تعیین می کند.

ادامه مطلب