گام به گام تا توافق جامع - آرشیو

 در صورت شکست مذاکرات چه کسی مقصر است؟
تحلیل پیتر جنکینز از اظهارات وندی شرمن

در صورت شکست مذاکرات چه کسی مقصر است؟

به غیر از گروه عدم تعهد، حتی در اروپا هم افرادی وجود دارند که ایالات متحده را به دلیل خواسته های غیرمعقولش، بیشتر از ایران مورد سرزنش قرار می دهند.

ادامه مطلب
ظهور داعش و تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای
آیا مذاکرات تمدید خواهد شد؟

ظهور داعش و تاثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای

مذاکرات در ماه آینده به منظور رسیدن به یک توافق جامع ادامه پیدا می کند، اما بسیاری از نشانه ها وجود دارد که تمدید مجدد مذاکرات می تواند منجر به توقف برخی از فعالیت های هسته ای در ازای لغو برخی از تحریم ها شود.

ادامه مطلب
امروز بهترین زمان برای توافق هسته ای است
قرار گرفتن ایران و امریکا در یک موقعیت تاریخی

امروز بهترین زمان برای توافق هسته ای است

ایران یکی از معدود کشورهای با ثبات منطقه است. با این که اهداف متفاوتی با ایالات متحده دارد، ولی منافع استراتژیک مشترکی با آمریکا در جلوگیری از کنترل طالبان بر افغانستان، ثبات در عراق، پایان دادن به جنگ داخلی سوریه و متوقف کردن داعش دارد.

ادامه مطلب