آرشیو اخبار

سیر تا پیاز کنفرانس امنیتی مونیخ
آن چه باید از مهمترین کنفرانس امنیتی جهان بدانید

سیر تا پیاز کنفرانس امنیتی مونیخ

دانشگاه پنسیلوانیایی ایالات متحده امریکا کنفرانس امنیتی مونیخ را برای چهامین سال پیاپی مهمترین کنفرانس در نوع خود در جهان دانسته است.

ادامه مطلب