موضع‌گیری علیه جزایر سه گانه و همراهی با امارات

هماهنگی خطرناک امریکا و روسیه علیه ایران

۰۹ دی ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۲۳۸۶۱ نگاه ایرانی خاورمیانه
نویسنده خبر: کوروش احمدی
کوروش احمدی در یادداشتی می نویسد: اینکه آمریکا و روسیه نهایتا با موضع امارات همراه شدند، یک تحول مهم و تاریخی است. آمریکا همراه با انگلیس در ۱۹۷۱ به طور غیررسمی از اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره حمایت می‌کرد. در جریان تنش‌های دوره‌ای بین ایران و آمریکا، واشنگتن به خودداری از موضع‌گیری در این زمینه ادامه داده بود. روسیه شوروی نیز در ۱۹۷۱ و با وجود آنکه متحدان آن کشور (عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر) علیه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه به شورای امنیت شکایت کرده بود، کاملا در این زمینه ساکت ماند.
هماهنگی خطرناک امریکا و روسیه علیه ایران

دیپلماسی ایرانی: در روزهای گذشته حمایت دوباره روسیه از مواضع امارات درباره سه جزیره ایرانی مجددا موجب جلب توجه به مسائل بنیادی سیاست خارجی کشور شده‌ است. در بیانیه‌ای که در پی ششمین نشست «مجمع همکاری روسی‌-عربی» در 20 دسامبر گذشته در مراکش صادر شد، درباره سه جزیره ایرانی بر «حل منازعه از طریق راه‌ها و ابتکارات مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد» تأکید شد.

روسیه قبلا همین موضع امارات و کشورهای عربی را در بیانیه مشترک نشست روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در مسکو در 12 جولای 2023 تأیید کرده بود. قبل از آن در 10 دسامبر 2023 رهبر چین نیز در بیانیه مشترکی با سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض از موضع امارات درباره سه جزیره ایرانی حمایت کرده بود.

اقدام مجدد روسیه به حمایت از مواضع طرف عربی در شرایطی انجام شده است که ایران در واکنش به نخستین اقدام آن کشور در سطح رسمی با احضار سفیر روسیه در تهران و نیز به نحوی گسترده در سطوح رسانه‌ای و مردمی اعتراض خود را منعکس کرده بود.

تکرار اقدام روسیه نشان می‌دهد که این کشور درباره اعتراضات گسترده ایرانیان بی‌توجه بوده و بعید است در شرایط کنونی تغییری در مواضع خود بدهد. احتمالا موضع ملایم ایران در قبال اقدام چین راه را برای اقدام مشابهی از طرف روسیه باز کرد. متعاقبا اگرچه مقامات ایرانی با احضار سفیر روسیه در تهران به اقدام روسیه اعتراض کردند؛ اما در عرف بین‌المللی واکنشی در این حد نیز در قبال کشوری که متعرض تمامیت ارضی کشوری دیگر شده باشد، کافی محسوب نمی‌شود. در نتیجه، مواضع چین و روسیه که رسما دوستان ایران قلمداد می‌شوند، به دیگر کشورها نیز سرایت کرد.

ژاپن در پنجم سپتامبر 2023 در بیانیه مشترک نشست وزرای امور خارجه ژاپن و اعضای اتحادیه عرب در قاهره از مواضع امارات درباره سه جزیره ایرانی حمایت کرد. بعد از آن نهایتا آمریکا نیز در 18 سپتامبر 2023 به این هم‌نوایی پیوست و در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه آمریکا و شورای همکاری از «دعوت امارات متحده عربی برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دو‌جانبه یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری، مطابق قواعد حقوق بین‌الملل از‌جمله منشور ملل متحد» حمایت شد. این حمایت آمریکا از موضع امارات و درج آن برای اولین بار در یک بیانیه مشترک در تقابل با سیاست عمومی آمریکا دایر بر دخالت‌نکردن در اختلافات ارضی و مرزی کشورها بود. این در حالی بود که در بیانیه‌های مشترک وزرای امور خارجه آمریکا و شورای هماهنگی مورخ هفتم ژوئن 2023 و بیانیه مشترک بایدن با سران شورای همکاری در 16 جولای 2022 تعرضی درباره سه جزیره ایرانی نشده بود.

اینکه آمریکا و روسیه نهایتا با موضع امارات همراه شدند، یک تحول مهم و تاریخی است. آمریکا همراه با انگلیس در 1971 به طور غیررسمی از اعاده حاکمیت ایران بر سه جزیره حمایت می‌کرد. در جریان تنش‌های دوره‌ای بین ایران و آمریکا، واشنگتن به خودداری از موضع‌گیری در این زمینه ادامه داده بود. روسیه شوروی نیز در 1971 و با وجود آنکه متحدان آن کشور (عراق، لیبی، یمن جنوبی و الجزایر) علیه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه به شورای امنیت شکایت کرده بود، کاملا در این زمینه ساکت ماند.

تاکنون در بین قدرت‌های جهانی تنها قدرت‌های اروپایی در سطح ملی با مواضع امارات همراهی نکرده‌اند. البته در نشست‌های شورای همکاری و اتحادیه اروپا که خروجی آن یک «بیانیه دو رئیس» است؛ ازجمله در نشست 22 فوریه 2022 به مسئله جزایر و حمایت از موضع امارات در این زمینه اشاره و در آن با لحنی ملایم‌تر از بیانیه روسیه و شورای همکاری از موضع امارات حمایت شده‌ است؛ اما تاکنون کشورهای مهم اروپایی موضعی در این زمینه در سطح ملی نداشته‌اند. چنانچه روند هم‌نوایی با موضع امارات درباره جزایر ادامه یابد، دیر یا زود کشورهای اروپایی نیز در سطح ملی به این روند خواهند پیوست.

به‌این‌ترتیب تاکنون هر پنج عضو دائمی شورای امنیت (چین، روسیه و آمریکا در قالب مواضع ملی و انگلیس و فرانسه در قالب موضع اروپایی) یک سابقه حقوقی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند موجب تشویق دشمنان تمامیت ارضی ایران شود و در نهادهای چندجانبه بین‌المللی محل رجوع و مورد استناد قرار گیرد؛ در‌حالی‌که حاکمیت و مالکیت تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه محرز است (ر.ک. یادداشت نگارنده، «آنچه چین درباره سه جزیره ایرانی باید می‌دانست»، اعتماد، 27 آذر 401). روشن است که هیچ کشوری قضاوت درباره بخشی از قلمرو خود را به یک نهاد فراملی واگذار نمی‌کند. ارجاع موضوع به دیوان دادگستری بین‌المللی نیز بدون رضایت کشورهای ذی‌ربط ممکن نیست و ایران نیز صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته است. با این حال اگر اراده‌ای سیاسی شکل گرفته باشد، همیشه راه‌هایی برای ایجاد مشکل و تضعیف موقعیت کشورها در سطح بین‌المللی یافت می‌شود؛ به‌ویژه در‌صورتی‌که کشوری در جامعه بین‌المللی تنها مانده‌ باشد. اقدامی که دشمنان تمامیت ارضی ایران همیشه مدنظر داشته‌اند، اقدام از طریق فصل ششم منشور ملل متحد به‌ویژه مواد 33 و 36 آن با هدف نهایی واداشتن شورای امنیت به ارائه توصیه به طرفین برای ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری است. صِرف شکل‌گیری چنین وضعیتی که ریشه در نبود توازن در سیاست خارجی ایران دارد، بسیار تأسف‌بار است و انجام کارهایی اساسی برای خروج از شرایط کنونی را ایجاب می‌کند.

همچنین درخور ذکر است که در 18 سال گذشته که بنا بر پالودن فهرست اقلام مندرج در دستور کار شورای امنیت از اقلام زاید و راکد بوده؛ امارات همه‌ساله با ارسال نامه‌ای خواستار حفظ موضوع سه جزیره در دستور کار شورای امنیت شده است. به‌این‌ترتیب و با وجود اینکه این موضوع در شورا در 52 سال گذشته راکد بوده است، امکان فعال‌شدن آن در صورت نظر مساعد اعضای دائمی و اکثر اعضای غیردائمی شورای امنیت وجود دارد. این واقعیت نیز که همیشه یک کشور عربی در زمره این اعضای غیردائمی است، مهم است. امارات در دو سال گذشته عضو غیردائمی شورای امنیت بوده است.

اما مشکل بیشتر ناشی از وجه اقتصادی و راهبردی قضیه است تا وجه حقوقی آن. اقتصاد و شرایط بازارهای مالی مهم‌ترین دلیل همسویی چین و روسیه با مواضع امارات است. مطابق آمار Statista صادرات کالا از امارات در 2022 معادل 598.51 میلیارد دلار بوده‌ است. به‌علاوه شورای همکاری به‌عنوان یک بلوک اقتصادی با یک تولید ناخالص داخلی معادل 2.5 تریلیون‌دلاری و رشد 7.3 درصد در سال 2022 (بیشترین رشد اقتصادی در جهان) و صدور حدود 500 میلیارد دلار نفت و چند تریلیون دلار ذخیره ارزی از حاشیه مانور وسیعی برخوردار شده که دارای عواقب سیاسی و راهبردی است. در مقابل، ایران اگرچه از نظر امکانات دفاعی پیشرفت شایان و درخور تمجیدی داشته؛ اما این پیشرفت صرفا برای بازدارندگی و دفاع نظامی مفید است. کشورها در شرایط عادی دنبال تأمین منافع ملی با اولویت منافع اقتصادی هستند. ائتلاف‌سازی‌ در سطح جهانی به‌عنوان مهم‌ترین فعالیت دیپلماتیک عمدتا در همین زمینه انجام می‌شود. کشورها طبعا قدرت اقتصادی و دیپلماتیک بلوک شورای همکاری و تبدیل‌شدن آنها به یک مرکز ثقل مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را در محاسبات خود در نظر می‌گیرند. مشکل بزرگ دیگر افزایش شکاف در درجه توسعه‌یافتگی دو قطب عربی و ایرانی خلیج فارس است. در‌حالی‌که سواحل جنوبی خلیج فارس به‌شدت توسعه‌ یافته است، سواحل ایران عقب مانده و تهران همچنان به این سواحل تنها مانند 60 سال پیش از منظر نفتی و نظامی می‌نگرد.

کوروش احمدی

نویسنده خبر

کارشناسی ارشد سیستم ها و ساخت های سیاسی Universite de Paris و دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ایران و روسیه روسیه امریکا ایران و امریکا ایران و امارات جزایر سه گانه تنب بزرگ تنب کوچک ابوموسی


( ۱۳ )

نظر شما :

محمد ۰۹ دی ۱۴۰۲ | ۲۲:۰۵
اتفاقات چند سال گذشته اگرچه هزینه های سنگین و غیرقابل جبرانی بر ملت ایران تحمیل کرد اما یک درس بزرگ داشت که اگر کار به دستان و زمامداران ، این درس را بپذیرند اوضاع دگرگون خواهد شد . درس بزرگ این بودکه جمهوری اسلامی ، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. پروژه تبدیل جمهوری اسلامی به چیز دیگری که مطلوب مسئولان فعلی است با شکست کامل مواجه شده است . اما حالا همان مسئولان باید این شجاعت را داشته باشند که روال را برگردانند به قبل از سال 96 ، و ای کاش گوشه ذهنشان یاد داشت کنند که سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی است . اگر مردم از صندوق رای قهر کنند یا منع شوند . نه تنها امریکا که از پس طالبان و شیخ نشین ها هم برنخواهید آمد.
امیر ۱۰ دی ۱۴۰۲ | ۰۱:۰۳
سیاست خارجی به تعبیر هنری کسینجر بر دو بنیان اساسی یعنی "بینش" Vision و راهبرد Strategy ابتناء می یابد و سیاست خارجی موفق محصول و معلول "بینش صحیح" و "راهبرد دقیق" است. زمانی که سیاست خارجی کشور فاقد بینش صحیح به نظام قدرت جهانی و الزامات آن، و فاقد راهبرد دقیق برای پیشبرد منافع و امنیت ملی باشد و خود را دلخوش به مفاهیم انتزاعی "سیاست همسایگی" و "شرق گرائی و آسیاگرائی" و ... نماید و از اصل اساسی توازن و موازنه در سیاست خارجی غفلت نموده و برای مقابله با یک بلوک قدرت و یک قدرت برتر، به سایر قدرت ها متمایل شده و دلخوش به حمایت این قدرت ها و مجموعه های نوظهور (شانگهای و بریکس و ...) باشد؛ نتیجه بهتر از این نمی شود که همسایگاه طماع آن (امارات، ترکیه، آذربایجان، طالبان) چشم طمع به سرزمین آن داشته و موقعیت، جایگاه و اعتبار آن را تضعیف نمایند. به قول بودا "به تاریکی نفرین نکنیم، یک چراغ بیافروزیم".
اسد ۱۰ دی ۱۴۰۲ | ۱۵:۵۸
مرگ بر آمریکا،انگلیس و اسراییل
مهندس مهراب لاهیجانی ۱۱ دی ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۲
ضمن ارج نهادن به انذار نویسنده محترم ، دو مطلب زیر باید مورد اصلاح قرار گیرد : 1- در سایه جنگ غزه و اکراین و نزاع چین و امریکا سیر تحولات اتی بیشتر نظامی و امنیتی است و نه اقصادی . یکی از علل ورود روسیه به خاک اکراین نیز بر هم زدن قواعد بازی اقتصادی بین چین و قدرت های دیگر بود که از قضا روسیه در ان وزنی نداشت. چون روسیه یک قدرت نظامی و امنیتی است . لذا زمین بازی را به سمت توانمندی خود چرخانید و ایران نیز دقیقا همین بازی را میکند. 2- توسعه تعریف دارد و ان ناظر به بسط جامعه مدنی و تمرکز اقصاد و سیاست در دست مردم است ( که البته جعلی بیش نیست ) .لذا ساختن اسمان خراش به هیچ وجه توسعه تلقی نمیشود و در انتها گاو شیر ده محسوب میشود . ایا عربستان که دارای برج های بلند است و همزمان خبرنگار را مثله میکند و با زندانی کردن شاهزادگان اخاذی میکند و با بازداشت و ضرب و شتم نخست وزیر لبنان (سعد حریری ) نقض عهد میکند توسعه یافته است؟