نیرنگ‌بازی برای تداوم سرکوب جامعه

سیاست بهره‌برداری از ترور برای بقای دولت اردوغان

۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۷:۰۰ کد : ۲۰۰۸۳۳۳ خاورمیانه انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: اسلام ذوالقدرپور
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: دولت ترکیه طی دو دهه اخیر همواره از سیاست نیرنگ در سیاستگذاری عمومی خود بهره برده و تمام حوزه‌های سیاستگذاری و حکمرانی این کشور بر اصل نیرنگ استوار شده است. بنیان سیاستگذاری عمومی ترکیه بر نیرنگ استوار است چنان که گویا اصل سیاستگذاری راهبردی این کشور نیز بر نیرنگ متمرکز است! در چنین فضایی است که خبر خنثی‌سازی برنامه ترور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را می‌توان در چارچوب بنیان سیاستگذاری راهبردی این کشور یعنی اصل نیرنگ مورد بررسی قرار داد.
سیاست بهره‌برداری از ترور برای بقای دولت اردوغان

دیپلماسی ایرانی: یکی از مؤلفه‌های سیاستگذاران توانمند، بهره‌گیری از نیرنگ برای دستیابی به اهداف و نیات خویش است که استفاده از هر ابزاری را مشروع جلوه نمی‌نماید. نیرنگ می‌تواند در قالب یک سیاست یا یک تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌گیری از نیرنگ در قالب سیاست به کشورها یا سیاستگذارانی معطوف است که دارای مؤلفه‌های دولت‌های شکننده و مستبد هستند. این سیاستگذاران و دولتمردان برای ادامه حیات سیاسی و تضمین بقای حکمرانی خویش به فریب جامعه نیازمند هستند تا شهروندان را بر بقای خویش متمایل یا اجبار کنند. در چنین شرایطی است که حکمران یا سیاستگذار ارشد از سیاست نیرنگ در سیاستگذاری عمومی استفاده می کند و نیرنگ در صدر سیاست‌های حکمرانی قرار می‌گیرد به صورتی که علاوه بر فریب شهروندان، سبب فریب خود سیاستگذار نیز می‌شود.

دولت ترکیه طی دو دهه اخیر همواره از سیاست نیرنگ در سیاستگذاری عمومی خود بهره برده و تمام حوزه‌های سیاستگذاری و حکمرانی این کشور بر اصل نیرنگ استوار شده است. بنیان سیاستگذاری عمومی ترکیه بر نیرنگ استوار است چنان که گویا اصل سیاستگذاری راهبردی این کشور نیز بر نیرنگ متمرکز است!

به صراحت می‌توان ادعا کرد که تمامی ارکان سیاستگذاری عمومی ترکیه بر بهره‌گیری از اصل نیرنگ همدل و همراه هستند، به گونه‌ای که با وجود شکست برخی سیاست‌هایشان، همچنان بر استفاده از اصل نیرنگ و ادامه سیاست‌های شکست خورده خود اصرار دارند. این همراهی و اصرار سیاستگذاران ارشد ترکیه به‌خصوص رجب طیب اردوغان و اعضای حزب عدالت و توسعه را می‌توان مصداق این عقیده "ایروینگ جانیس" دانست که می‌گوید: «هر چه روحیه دوستی و همرنگی در میان اعضای یک گروه سیاستگذار بیشتر باشد، خطر اینکه فکر گروهی جانشین اندیشه انتقادی مستقل شود، بیشتر است.»1 

در چنین فضایی است که خبر خنثی‌سازی برنامه ترور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را می‌توان در چارچوب بنیان سیاستگذاری راهبردی این کشور یعنی اصل نیرنگ مورد بررسی قرار داد:
    
یکم - نیرنگ سیاست بین‌المللی تا کودتای 2016: دولت اردوغان طی دو دهه اخیر نشان داده که در استفاده از نیرنگ، بسیار توانمند و کارآمد است. این دولت که برای الگوسازی از حکمرانی خویش در نظام جهانی به سیاست نیرنگ متوسل شده است، در سیاستگذاری خارجی و داخلی از این سیاست بهره می‌برد. دولت اردوغان با فریب شهروندان ترکیه و سایر دولت‌های منطقه به نمایش الگویی از حکمرانی مطلوب خود اقدام کرده بود که حتی مورد حسرت افکار عمومی منطقه‌ای قرار داشت.

اصل نیرنگ که در فریب شهروندان و سیاستمداران بسیاری کشورهای منطقه از شمال آفریقا مانند تونس، لیبی تا عراق، سوریه، آذربایجان، افغانستان و ... نمود یافته و  در حوزه داخلی ترکیه نیز در ماجرای کودتای 2016 این کشور قابل مشاهده است.

با گذشت بیش از 5 سال از آنچه کودتای 2016  نامیده می‌شود و تسویه حساب و پاکسازی سیاسی و اجتماعی گسترده در این کشور که به انقلاب فرهنگی مائو در چین شباهت دارد، همچنان در اصل ماهیت و شکلگیری کودتای مذکور شک و تردیدهای فراوانی وارد است که نیات و اهداف اردوغان در تثبیت و بقای حاکمیت خویش با ابزار نیرنگ و فریب شهروندان را پوشش می‌دهد.

کودتای 2016 ترکیه که بیشتر به کودتای اردوغان علیه دموکراسی و آزادی شباهت دارد تا کودتا علیه اردوغان، نمونه‌ای برجسته از کارآمدی و اثربخشی عملیات فریب و سیاست نیرنگ دولت ترکیه برای تشویش اذهان عمومی داخلی و خارجی است تا دولت اردوغان به سرکوب منتقدین و مخالفین خود در سایه این سیاست نیرنگ دست یابد و بقای خویش را تضمین کند. 

دوم - زوال و فروپاشی لیر ترکیه و نیرنگ ترور اردوغان: در حالی که ترکیه غرق در مشکلات اقتصادی به‌خصوص سقوط ارزش لیر پول ملی خود است و این شرایط، فروپاشی و سقوط دولت اردوغان را شتاب داده است، بار دیگر سیاست نیرنگ برای تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی ترکیه و روزنه‌ای برای بقای دولت اردوغان مورد استفاده قرار گرفت. سیاست نیرنگ جدید دولت ترکیه برای بقای خویش در چارچوب تغییر افکار عمومی و از سوی دیگر سرکوب معترضین و منتقدین حکمرانی اردوغان، در قالب یک برنامه ترور و خنثی‌سازی ترور رئیس جمهوری ترکیه طرح شده و رسانه‌ای می‌شود. نیات و اهداف این سیاست نیرنگ با عنوان "ترور رجب طیب اردوغان" چندان پیچیده نیست، زیرا نیت اردوغان را می‌توان در شعری که در همین مراسم سخنرانی خود در شهر سیرت خوانده است2، پیگیری کرد. شعری معروف از "ضیاء گوک آلپZiya Gökalp " پدر پان ترکیسم و پان تورانیسم که می‌گوید:

مناره‌ها سرنیزه هستند، گنبدها کلاهخود هستند
مساجد پادگان ما هستند، مؤمنان سربازند
این لشکر الهی در انتظار دین من است

این شعر را می‌توان رمزی دانست که اردوغان به طرفداران و همچنین منتقدین خویش داده است که برای فضایی استبدادی و ستیزه‌جویانه آماده شوند. این شعر ضیاء گوک آلپ دارای ابیاتی دیگر است که می‌گوید:

تفنگ در دستم، ایمان در قلبم
آرزوی من دو است: دین و وطن
آتشگاه من ارتش است، بزرگ من سلطان است
به سلطان کمک کن، پروردگارا!
عمرت پر برکت باد پروردگار من!

طراحی برنامه ترور اردوغان در سیرت ترکیه همراه با اشعار خاص حماسی و احساس برانگیز زمانی مشکوک‌تر نشان می‌دهد که بمب مورد ادعا برای ترور اردوغان به شیوه‌ای بسیار ناشیانه در زیر یکی از ماشین‌های پلیس حاضر در مراسم جاگذاری شده، به گونه‌ای که قابل مشاهده برای همه حاضران و شک‌برانگیز برای مأموران پلیس و امنیت بوده است! اردوغان برای رهایی از فروپاشی و سقوط دولت خود در کنار توسل به رهبران و توافق‌های اقتصادی با قطر، آذربایجان، امارات متحده عربی و حتی برقراری مجدد روابط با اسرائیل3 و ... برای رهایی از فشارهای سیاسی و اجتماعی فراگیر و شدید داخلی به‌خصوص پیامدهای سقوط شدید و بی‌سابقه ارزش پول ملی این کشور یعنی لیر، برای فریب افکار عمومی شهروندان خود و سرکوب منتقدین و مخالفین سیاسی و اجتماعی دولت، نیاز به یک ابزار حساس و احساس‌برانگیز مانند "طرح ترور اردوغان" داشت که در چارچوب اصل نیرنگ از آن بهره‌برداری کند.    

*

سیاستگذارانی که از اصل نیرنگ برای فریب شهروندان و افکار عمومی بهره می‌گیرند، اگر این اصل را به بنیان سیاستگذاری راهبردی خود بدل کنند به مرور زمان خود نیز دچار فریب این سیاست نیرنگ خویش می‌شوند. فرآیندی که در مورد ترکیه و رئیس جمهوری این کشور رجب طیب اردوغان مطابقت دارد و ایشان دچار فریب سیاست نیرنگ خود شده است.

خبر کشف بمب در مراسم سخنرانی رئیس جمهوری ترکیه و انتساب آن به طرح ترور اردوغان در شهر سیرت ترکیه که مانند شوک اثربخش به جنبش‌های معترض، انتقادی و مخالفین اردوغان عمل کرده است را تنها می‌توان در چارچوب سیاست نیرنگ دولت ترکیه برای سرکوب منتقدین و مخالفین، تضمین بقای دولت کنونی تا انتخابات 2023 این کشور تحلیل کرد.

**

فضای آشوبناک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنونی ترکیه و سیاست‌های نیرنگ‌ساز اردوغان برای رهایی از چنین شرایطی حتی به فریب شهروندان با برنامه ساختگی و دروغین ترور اردوغان نیز رسیده است. چنین فضای آشوبناکی در اغلب کشورهای منطقه قابل مشاهده بوده و سرنوشت اجتناب‌ناپذیر بسیاری حکمرانان و سیاستگذاران ناکارآمد و مستبدی است که با نابسامانی داخلی و جهانی روبه رو هستند.

پیامدهای طرح ترور ساختگی و دروغین اردوغان در داخل ترکیه تقویت فشارهای استبدادی علیه شهروندان و منتقدین دولت را سبب شده و در نظام بین‌المللی نیز به افزایش حملات مداخله‌جویانه به کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه به بهانه سرکوبی طراحان این ترور ساختگی منجر خواهد شد.  

منابع:
1-    پارسونز، واین. مبانی سیاستگذاری عمومی و تحلیل سیاست‌ها. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ دوم 1392، ص156
2-    روزنامه ینی شفق. 13 آذر 1400. به آدرس:  https://www.yenisafak.com/gundem/cumhurbaskani-erdoganin-mitingine-bombali-tuzak-onlendi-3724402
3-    خبرگزاری ایندیپندنت فارسی. 8 آذر 1400. به آدرس:           https://www.independentpersian.com/node/196166

اسلام ذوالقدرپور

نویسنده خبر

 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: رجب طیب اردوغان ترکیه ترور اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست نیرنگ اسلام ذوالقدرپور حزب عدالت و توسعه


( ۱۷ )

نظر شما :

فدوی ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۱
پانترکها ؛ از جلو نظام ؛ خبر دار ؛ به چپ چپ ؛ با زانو ؛ هدف مقاله ی مقابل ؛ آتش ... آتیلا ، مارال ، علی ، خسرو ، پالان و سایر وابستگان . بپایید تیرتان خطا نرود .
محمد ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۹:۲۱
در عجبم بین این همه اقوام کرد و لر و بلوچ و تالشی و ترک و عرب هیچ گروهی به اندازه ترکها دنبال تجزیه طلبی و استقلال نیس انگار نافشون رو با جدایی و شورش بریدن (البته کسایی که ایران رو وطن اول و آخرشون میددنن کم نداره)
علی ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰:۰۷
اتفاقاٌ برخی جاهای سخنان ذالقدر پور درست است وقتی می گوید :"چنین فضای آشوبناکی در اغلب کشورهای منطقه قابل مشاهده بوده و سرنوشت اجتناب‌ناپذیر بسیاری حکمرانان و سیاستگذاران ناکارآمد و مستبدی است که با نابسامانی داخلی و جهانی روبه رو هستند" ولی آنجا که با عصبانیت خاصی به اردوغان (مظهرتورکهای جهان) می تازدخبر از نژاد پرستی به سبک جدید دارد که می خواهد میزان تورک ستیزی خود را به اربابانش نشان دهد.
خسرو ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۰:۴۸
خندیدیم ، ذوالقدرپور خدا خدا میکند که اردوغان دوباره انتخاب شود - چون اگر اردوغان نباشد ذوالقدر پور دلیلی برای ادامه حیات و نوشتن نخواهد داشت - فدوی بینوا مجبور است حتما از ذوالقدرپور دلجویی کند فقط من یک سوال از همه دارم ، چه کسی در ترکیه روی کار بیاید به ایران و سیاستهای جمهوری اسلامی، نزدیکتر از اردوغان خواهد بود؟ ذوالقدرپور و پانکردها متوجه نیستند که مخالفان هم در ترکیه ترور و پ ک ک را سرکوب خواهند کرد هر دولتی باهر آرمانی در ترکیه یا ایران یا عراق یا سوریه ، احزاب تروریست پانکرد را سرکوب خواهند کرد
کامران ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۱:۲۴
این جناب ذوالقدر پور دچار بیماری فوبیای اردوغان شده است . اردوغان طی سالهای نزدیک پیش رو از صحنه سیاسی ترکیه حذف خواهد شد.و احتمالا جریان غرب گرا حاکم خواهد شد باید دید ان موقع حرف حساب شما چیست!؟ نقد دشمن هم باید بر پایه و اساس درست استوار باشد حرفهای شما بیشتر شبیه خوراک روزمره شبکه های مجازی است.در رد اراجیف شما عرض کنم در بعد از کودتا و بنابر اجبار تصفیه عناصر فتح الله گولن علی الخصوص از نیروی هوایی ،ترکیه دچار کمبود شدید خلبان نظامی شد و به نوعی خلا بزرگی در توان دفاعی کشور ! چگونه برای به قول شما یک نمایش چنین ریسکی میشود کرد؟ چطور است که امریکا فتح الله گولن را برای محاکمه به ترکیه مسترد نمیکند؟ حال انکه در ترکیه حکم اعدام وجود ندارد. جناب کارشناس اگر میخواهی درست تحلیل کنی در این زمینه نهایتا میتوان گفت که اردوغان قبل از کودتا از طریق روسها مطلع شد و توانست از پس ان براید و بعد از ان روابط سرد روسیه و ترکیه که بعد از ساقط کردن جنگنده روسی ترمیم پیدا کند و بعد از انهم کاشف به عمل امد که انهم توسط عناصر فتح الله گولن ایجاد شده بود.
علی ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۱:۲۵
یک پانفارس مثل ذوالقدر پور مینوسیه چند تا نوچه امثال فدوی هم تایید میکنه. دیگنه حناتون رنگی نداره دشمنیتون با ترکها بر همه اشکاره دنبال کارهای دیگه برید ، غیر از تحقیر خودتون کار دیگه ای انجام نمیدید . اینده از ان ترکهاست . یاشاسین اذربایجان اوتایدا بوتایدا
اشکان ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۱:۴۴
هر پانی (ترک عرب کرد فارس و هر نژاد و تباری) نشان از بی سوادی و بیشعوری اجتماعی دارد
کامران ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۲:۰۱
یادش بخیر قبل تر ها فردی با ایدی جامی همین متنی که فدوی در ابتدا گذاشته را میگذاشت ، مدیونید اگر فکر اشتباهی بکنید ! بنده خدا کلی تمرین کرده تا کلمه ۲۰۰ دلاری از دهانش افتاده !
احمد محمود ۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۲۲:۳۸
زیاد به ترکها ایراد نگیرید انها مثل اینه ای هستند که ما تصویر خود را با کمی اعوجاج در ان می بینیم.
حامد ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۵:۴۳
بقای اردوغان بهترین حالت برای رقبای منطقه ای ترکیه است چرا که با تضعیف این همسایه مشکل ساز، توان تنس آفرینی آن کاهش خواهد یافت. نباید ازاین مساله نگران بود.
پناه علی درویش ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۹
برای بعضیها مخالفت با سیاست اردوغان در اصل پوششی است که در لوای ان افکار انتی ترکی را گسترش وتوجیه کنند، وچه بهانه ای بهتر از اردوغان که که از امریکا گرفته تا اسراییل وارمنستان واورپا همه در پی بر اندازی وی هستند، ولی چرا ؟ اگر اردوغان ادم بدی است ودیکتاتور،که ترکیه ومردمش اسیر سیاستهای غلط وی شده اند، که در این صورت باید دشمنان وی راضی وخوشحال باشند،چون درست وفق مراد دشمنان حرکت میکند، واگر غیر از این است پس مشکل مخالفین اردوغان چیست؟ ایا دغدغه دشمنان اردوغان شخص خود وی است که در جهت مخالف منافع ترکیه میباشد یا برعکس قضیه مشکل خود ترکیه وپیشرفتش میباشد که هدایت موتور پیشرفت هم دست اردوغان است، به نظر بند دوم ( پیشرفت ترکیه ) مد نظر مخالفین است که اردوغان هم بهانه میباشد. والا شخصی در سطح اسلام ذوالقدر چه نسبتی ویا خصومتی با خود اردوغان میتواند داشته باشد، پس هدف از ورود به باغ انگور ، خوردن انگور نیست بلکه کتک زدن باغبان ونار کار شدنش ونهایت از بین بردن باغ انگور است،( تا انگورهای باغ خودشان را به قیمت بیشتر وبهتر بفروشند) در مقاله حاضر بیش از ۳۰ الی۳۶ بار کلمات (ترور سیاست نیرنگ،اردوغان ... اگر میلی به رفع عیوب اردوغان بودی نیاز به تهمت وافترا نمیبودی، واگر هم از سعادت وپیش رفت ترکیه معذب گشته ای باز روش مبارزه غلط است، ما معتقد به فرمول صفر ویا صد هستیم وهیچ عدد میانی را قبول نداریم ، در صورتی که نه هیچ کسی تا حد صفر بی نقص است ونه تا حد صد در صد هم پر از نقص . حتما نقاط خوب وبد دارد،وما بایست قسمت پر لیوان را در نظر بگیریم ،وعیوب افراد را زیاد پر رنگ نکنیم. چون بی نقص فقط ذات احدیت الهیست.
دریا ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۰
فعلا پان ایرانیستا عقب تر هستن اوضاع هم خوب پیش میره برجامم پرررر
باسلام ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۰
به آقآی یا خانم فدوی ، با وجود اینکه معتقدم هر کتاب یا مقاله ای به یک بار خواندن می ارزد و این نوشته نیز از این قاعده مستثنی نیست . ولی تأسف من این است هر روز حداقل یک نوشته بر علیه اردوغان در این سایت وجود دارد و اولین نفر برای نظر دادن این فدوی محترم می باشند و با نظرات عجب خود اما در این سایت بنده سری به مقاله " خداحافظی نابغه ها با ایران" زدم و لی دریغ از نظری و نوشته ای در حد یک جمله کوتا البته تا این لحظه . امیدوارم بیشتر در آن مقاله فدویها را ببینم.
فدوی ۲۴ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۴۰
به با سلام ... علیک سلام ... دقیقا زدی وسط خال ... من به شما نمی گویم که " به شما چه ربطی دارد که در یک سایت ایرانی راجع به اروغان می نویسند ؟ " ( له یا علیه ) که تکلیف دشمنان چون تو با ایران روشن است . فقط به شما می گویم قبری که سرش نشسته ای و گریه می کنی خالی است . برو برای تکریم و عرض اردت به کشوری دیگر بچسب . ترکیه تا اواسط این قرن از جغرافیای منطقه حذف خواهد شد و سرت می ماند ، بی کلاه .
به خسرو ۲۵ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۷
ان شاءالله یه روزی در ایران هم پانترکها را سرکوب خواهند کرد