لزوم بازتعریف سیاست خارجی کشور با توجه به رفتار سیاسی غرب

دلیلی ندارد از حالا به بعد اروپا طرفی از مذاکره با ایران باشد

۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۹۸۸۹۳۲ اروپا خاورمیانه انتخاب سردبیر
علی سلیمانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: سیاست خارجی نشات گرفته از سیاست داخلی است. طی بیانات اخیر رهبری در نماز جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸، به نظر میرسد تاکید ایشان به پیوستن متقابل اروپا وامریکا در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، مناسب است سیاست خارجی نوینی به مرحله اجرا گذاشته شود. هیچ دلیل وجود ندارد منبعد اتحادیه اروپایی طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات باشد.
دلیلی ندارد از حالا به بعد اروپا طرفی از مذاکره با ایران باشد

نویسنده: علی سلیمانی

دیپلماسی ایرانی: تصور کنید هوا سرد است و لباس تابستانی پوشیده¬اید و بالعکس هوا گرم است و پالتو پوشیده¬اید! ناهم آهنگی با سیاست خارجی غرب در خاورمیانه مصداق مثال هوای گرم و سرد و نامناسب بودن تجهیز و رفتار مناسب با محیط است. در مثالی دیگر؛ آن وقت که اعراب با اسرائیل می¬جنگیدند، ایران آمادگی نداشت و حال که جمهوری اسلامی با اشغالگری مخالف است، اعراب از حامیان اشغالگری شده¬اند. در چنین وضعیتی باید در کنار تلاش برای ایجاد رفتار سیاسی هم آهنگ با محیط، در اقدامی دیگر، کشورهای منطقه را به چارچوب رفتار سیاسی غرب آشنا کرد تا بتوان از پتانسیل¬های منطقه¬ای بهره¬برداری کرد. 

سیاست خارجی نشات گرفته از سیاست داخلی است. طی بیانات اخیر رهبری در نماز جمعه 27 دی ماه 1398، به نظر می¬رسد تاکید ایشان به پیوستن متقابل اروپا وامریکا در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، مناسب است سیاست خارجی نوینی به مرحله اجرا گذاشته شود. هیچ دلیل وجود ندارد منبعد اتحادیه اروپایی طرف مقابل جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات باشد. اولا این اتحادیه به عدم اختیار برای تصمصم¬گیری اذعان کرده و از سوی دیگر جز سوءاستفاده از عقبه 27 عضو اتحادیه در روابط با جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه فایده¬ای برای ایران نداشته است. هرچند سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان بر تبیین سیاست خارجی مشترک در مقابل جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند اما مناسب است هیچ گونه ارتباطی به صورت جمعی بین آنها و جمهوری اسلامی ایران صورت نپذیرد. 

آلمان از سیاست خارجی مستقل برخوردار نیست و مناسب است ارسال سلاح شیمیایی این کشور به دولت عراق در زمان صدام ثبت و برای بررسی در مراجع بین¬المللی در دستورکار قرار گیرد و پرداخت غرامت آلمان به جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار داشته باشد. 

با دولت ایمانوئل مکرون در فرانسه می¬توان به عنوان کانال ارتباط با غرب روابط معمولی را حفظ کرد منوط به پیروی فرانسه از خط مشی مستقل سیاسی که ژنرال دوگل برای جمهوری پنجم در فرانسه پیش¬بینی کرده بود و متاسفانه از زمان دولت سازکوزی به انحراف رفت. سیاستمداران فرانسوی باید ارشاد شوند تا با یک جانبه¬گرایی امریکا که به ضرر فرانسه و اروپا است مقابله کنند. 

دولت محافظه¬کار انگلیس درصدد بازگشت به نقش دیرین "انگلستان" در روابط بین الملل است و با خطاب کردن دولت ایران به "رژیم ایران" و با خروج از اتحادیه اروپایی درصدد همراهی با سیاست¬های ماجراجویانه امریکا در خاورمیانه است. لازم به یادآوری است طرح انهدام کشورهای خاورمیانه، تحت عنوان خاورمیانه بزرگ، توسط تونی بلر، نخست وزیر انگلیس اسبق و جورج بوش پسر، رئیس جمهوری وقت امریکا بعد از حمله طالبان به نیویورک در سپتامبر 2001 برنامه¬ریزی و با ترفند مبارزه با تروریسم طالبان، درصدد انهدام نوبتی کشورهای خاورمیانه را در مقاطع مختلف اول؛ افغانستان سپس عراق و بعد سوریه و از جمله جمهوری اسلامی ایران هستند. 

سوال این است اگر غرب به رهبری انگلیس و امریکا استراتژی مشخص را پیگیری می¬کنند؛ چرا نباید کشورهای منطقه از استراتژی مشترک و هم آهنگ مقابله با غرب را دنبال کنند؟ 

بدیهی است در اولین گام باید سیاست خارجی نوین جمهوری اسلامی ایران با استراتژی منفی غرب برای خاورمیانه همخوانی داشته باشد درست؛ مثل هوای گرم و پوشیدن پالتو و یا هوای سرد و لبخند رضایت نباشد در حالی¬که غرب در راستای اعمال سیاست انهدام کشورهای منطقه پیش می¬رود. بدیهی است "مقاومت" تنها راه حل مقطع فعلی برای رهایی از برون رفت سلطه غرب در منطقه و ورود به دوران آزادی منطقه از حضور نظامی امریکا و انگلیس و فرانسه و اقمار است.
 

کلید واژه ها: ایران و اروپا ایران و امریکا ایران و اتحادیه اروپا


( ۱۲ )

نظر شما :