آرشیو اخبار

بحران سوریه و فصل جدیدی در حقوق و روابط بین الملل

بحران سوریه و فصل جدیدی در حقوق و روابط بین الملل

محمدرضا دبیری،‌ تحلیلگر مسائل بین المللی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به طرح مسئله سوری در مجمع عمومی می پردازد و آن را اولین کارزار و صحنه عملی می داند که قطعنامه های "مسئولیت حمایت" ناشی از حاکمیت برای اولین بار به بوته آزمایش گذارده شده است.

ادامه مطلب
از برنامه ادغام طالبان در جامعه چه خبر؟

از برنامه ادغام طالبان در جامعه چه خبر؟

نتیجه پاره ای تحقیقات و گزارش ها در افغانستان نشان می دهد که برنامه ادغام دوباره طالبان در جامعه که بنا بوده با پیوستن آنها به فرایند صلح دنبال شود، به درستی صورت نمی گیرد و احتمال دارد این روند با شکست مواجه شود.

ادامه مطلب