حمایت همه جانبه ترکیه از جاه طلبی های آذربایجان

اهداف تازه علیف و صهیونیست ها در قره باغ چیست؟

۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۲۴۰۷۶ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
سرگئی ملوکنیان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: طی چهار سال اخیر، حضور اسرائیل در قلمرو تحت کنترل آذربایجان در نزدیکی مرز با ایران گسترش یافت و در سال های اخیر، هند به تامین کننده اصلی تسلیحات ارمنستان تبدیل شده است. با حضور بازیگران جدید که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تحولات دخیل هستند، آذربایجان و ترکیه اهداف جدیدی را برای خود تعیین می کنند. اینها اهدافی هستند که بر ژئوپلیتیک منطقه تأثیر خواهند گذاشت.
اهداف تازه علیف و صهیونیست ها در قره باغ چیست؟

نویسنده: دکتر سرگئی ملکونیان، محقق ارشد اندیشکده سیاست کاربردی ارمنستان (APRI)

دیپلماسی ایرانی: در سه سال اخیر تغییرات قابل توجهی در ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی ایجاد شده است. از مهمترین آنها نابودی قره باغ توسط آذربایجان بود. در عین حال، مواضع بازیگران خارجی تقویت شده است و این امر همزمان با تلاش های آذربایجان برای حل مشکل قره باغ کوهستانی با توسل به زور اتفاق افتاد.

طی چهار سال اخیر، حضور اسرائیل در قلمرو تحت کنترل آذربایجان در نزدیکی مرز با ایران گسترش یافت و در سال های اخیر، هند به تامین کننده اصلی تسلیحات ارمنستان تبدیل شده است. با حضور بازیگران جدید که به طور مستقیم و غیرمستقیم در تحولات دخیل هستند، آذربایجان و ترکیه اهداف جدیدی را برای خود تعیین می کنند. اینها اهدافی هستند که بر ژئوپلیتیک منطقه تأثیر خواهند گذاشت.

چه نیازی به اهداف جدید است؟

آذربایجان در ۳۰ سالی که از زمان تشکیل آن می گذرد، هویت دولتی خود را بر اساس دشمنی و نفرت نسبت به ارمنستان بنا کرده است. در این زمینه، مسئله قره باغ فقط یک موضوع کوچک بود. ترکیه که متحد اصلی آذربایجان است، خط استراتژیک باکو را ادامه داده است. آنکارا محاصره ارمنستان را که تا به امروز ادامه دارد سازماندهی کرد و از عادی سازی روابط تا زمانی که ایروان با تسلیم قره باغ کوهستانی مشکلات خود را با آذربایجان حل و فصل نکند، خودداری کرد. همین نکته پیش شرط اصلی عادی سازی روابط بین آنکارا و ایروان بود.

سه سال از جنگ سوم قره باغ کوهستانی در سال ۲۰۲۰ می گذرد. دولت ارمنستان رسما نیروهای مسلح خود را از قره باغ کوهستانی خارج کرد، هیچ حمایتی از مردم این منطقه نکرد و مذاکراتی را برای عادی سازی روابط با آذربایجان انجام داد. باکو به طرح خواسته های جدید ادامه داد که ایروان به آنها عمل کرد: به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان، از جمله قره باغ کوهستانی.

با این حال، بعداً این مطالبات فراتر از قره باغ کوهستانی رفت. اولاً انتقال سرزمین هایی از خاک ارمنستان به آذربایجان که باکو آن را «درون بوم» خود می‌داند. دوم، اعطای «کریدور زنگزور» از طریق خاک ارمنستان برای اتصال ترکیه و آذربایجان. ثالثاً ارائه تضمین برای شهروندان آذربایجانی که به قلمرو ارمنستان منتقل خواهند شد.

این رویکرد به وضوح نشان می دهد که مشکل روابط ارمنستان و آذربایجان و ارمنستان و ترکیه تنها به قره باغ محدود نشده است. در روند مذاکرات پیمان صلح، باکو اصرار دارد که این سند باید شامل به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان از سوی ارمنستان با مساحت 86600 کیلومتر مربع باشد که شامل قره باغ کوهستانی نیز می شود. با این حال، خود باکو از به رسمیت شناختن تمامیت ارضی ارمنستان خودداری می کند. این شاخص کلیدی اهداف توسعه طلبانه باکو است.

پس از آنکه علی اف پرچم آذربایجان را در شوشی و سپس در استپاناکرت به اهتزاز درآورد، «ماموریت تاریخی» خود را به انجام رساند. برای حفظ روایت ضد ارمنی که به عنوان اساس دولت عمل می کند و همچنین برای ادامه تحکیم جامعه حول نخبگان حاکم، علی اف نیاز به تعیین اهداف جهانی جدید دارد.

بررسی اهداف جدید

پس از جنگ ۲۰۲۰، باکو شروع به در دستور کار قرار دادن روایات خود از «کریدور زنگزور» و «آذربایجان غربی» کرده است که همه آنها ماهیت توسعه طلبانه دارند و توسط ترکیه حمایت می شوند.

پروژه «کریدور زنگزور» یکی از پروژه های کلیدی و کوتاه مدت است که ارتباط مستقیم بین ترکیه و آذربایجان از طریق خاک ارمنستان را پیش بینی می کند و به طور رسمی در بیانیه شوشی سال 2021 بین باکو و آنکارا ثبت شده است. این پروژه همانطور که رهبری ترکیه اعلام کرده اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است. این کریدور جعلی برای آذربایجان نیز از اولویت بالایی برخوردار است. در تابستان 2023، علی اف اعلام کرد که "کریدور زنگزور" قطعاً باز خواهد شد، خواه ارمنستان بخواهد یا نه. بعدها، حکمت حاجی اف، دستیار علی اف اظهار داشت که باکو دیگر علاقه ای به پروژه ایجاد «کریدور زنگزور» از طریق خاک ارمنستان ندارد. چنین تغییر گفتمانی به دلیل فعالیت ایران امکان پذیر شد که باکو را مجبور کرد با پیشنهاد خود مبنی بر نوسازی مسیر موجود از طریق خاک جمهوری اسلامی موافقت کند. بدین ترتیب تهران به طور موقت فشار نظامی و سیاسی ترکیه و آذربایجان بر ارمنستان را کاهش داد.

با این حال، در این ماه علی اف بار دیگر اعلام کرد که "باید از آذربایجان دسترسی آزاد به نخجوان وجود داشته باشد، بنابراین نباید هزینه های گمرکی، بازرسی و رویه های مرزبانی وجود داشته باشد". به عبارت دیگر، رئیس جمهوری آذربایجان بدون استفاده از کلمه "کریدور" از یک کریدور صحبت می کند. بنابراین، در واقع، نه باکو و نه آنکارا از نیات توسعه طلبانه خود، از جمله در موضوع «کریدور زنگزور» دست برنداشته اند، زیرا هدف اصلی جهانی تر است.

باکو همچنان فعالانه به ساختن روایت "آذربایجان غربی" ادامه می دهد. طبق این روایت، ارمنستان امروزی «آذربایجان غربی» است. ساخت این روایت در عرصه اجتماعی به روش زیر صورت می گیرد .اولاً، کانال های دولتی اخبار و پیش بینی های آب و هوا از خاک ارمنستان را با عنوان "آذربایجان غربی" پوشش می دهند و مقامات نهادهای دولتی فقط از نام های آذربایجانی نامگذاری شده برای سرزمین ها و پهنه های آبی در بیانیه های رسمی استفاده می کنند. دوم اینکه زیرساخت های مربوطه در قالب «جامعه آذربایجان غربی» در حال آماده سازی است و از حمایت مستقیم رئیس جمهور علی اف برخوردار است. این گونه است که یک تقاضای توسعه طلبانه جدید در عرصه اجتماعی ساخته می شود.

قبلاً بین پان ترکیست ها انشقاق ایجاد شده بود. مثلاً خبر تأسیس «جمهوری گویچا زنگزور» در خاک ترکیه اعلام شد که به گفته "بنیانگذاران" آن، بخشی از قلمرو ارمنستان کنونی را شامل می شد. پس از بازداشت مبتکران این طرح در باکو، بیانیه‌ای منتشر شد که بر اساس آن «جمهوری گویچا-زنگزور» از بین می‌رود و «بازگشت به آذربایجان غربی» با ادامه مسیر درست رئیس‌جمهور علی اف و فعالیت «جامعه آذربایجان غربی» امکان‌پذیر است. در حال حاضر، پس از رفع اختلاف، دقیقاً پیرامون ایجاد کنترل باکو بر قلمرو ارمنستان، اتفاق نظر وجود دارد.

بنابراین، علی رغم عدم اجرای پروژه «کریدور زنگزور» در کوتاه مدت، این ایده به چشم انداز بلندمدت توسعه طلبانه «آذربایجان غربی» پیوند می خورد. بنابراین، هرگونه توافق بین ایروان و باکو به صلح منجر نخواهد شد، بلکه آتش بسی ما بین جنگ ها خواهد بود. توسعه طلبی باکو و آنکارا تنها با برقراری موازنه قدرت مهار می شود. بنابراین خرید تسلیحات از سوی ارمنستان برای اهداف دفاعی واکنش های تند ترکیه و آذربایجان را برمی انگیزد. با وجود این، تنها راه برقراری صلح در منطقه، تعدیل و بی اثر کردن نقشه های توسعه طلبانه باکو و آنکارا است.

کلید واژه ها: ارمنستان قره باغ جمهوری آذربایجان آذربایجان ترکیه اسرائیل ترکیه و اسرائیل هند هند و ارمنستان آذربایجان و ارمنستان ارمنستان و ترکیه ترکیه و آذربایجان ترکیه و آذربایجان و ارمنستان


( ۱۰۲ )

نظر شما :

علی ۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۱۸:۲۲
تمامی کارشناسان ومحققان ارشد!! وقتی درمورد این اختلاف می نویسند هیچ گاه اشاره به این موضوع نمی کنند که چرا در طول 30 سال اشغال اراضی آذربایجان ، وباوجود دست برتر ارمنی ها با پشتیبانی گروه مینسک، موضوع را حل وفصل نکردند؟ به نظر من چون به اتفاق هم اهداف دیگری داشتند که نتوانستند به سرانجام برسانند. واین ارتش آذربایجان بودکه به همراهی دوستانش سرزمینهای خود را آزادکرد. دوست نویسنده باید قبول کند ایده ارمنستان بزرگ وحتی کوچک ارزش خودرا برای پدیدآورندگان آن ، از دست داده است به همین خاطر است که ارمنستان متوسل به قدرتهای غربی برای حفظ خود از خشم تورکها، که صاحبان اصلی منطقه هستند، شده اند. ولی آنها باید بدانند خودشان سبب به پا خواستن تورکها برای پس گرفتن سرزمینهایشان شدند و به این زودی ها خیال نشستن ندارند. تبریک به دیپلماسی ایرانی که مامنی برای ارمنی های ...... شده است ولی حق همیشه به حق دار می رسد چون وعده الهی است.
خسرو ۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۲۰:۱۷
تا سال ۱۹۸۸ سیصد هزار نفر آذربایجانی در زنگه زور ساکن بودند که با کشتار و غارت به آذربایجان رانده شدند در سال ۱۹۱۸ هنگام تشکیل ارمنستان فقط سی درصد جمعیت ایروان ارمنی بود و مساحت ارمنستان فقط ۹۰۰۰کیلومترمربع بود و زنگه زور در جنوب و بورچالی در شمال جز آذربایجان بود در عملیات ضدتروریستی ماه سپتامبر در قره باغ به غیرنظامی ها آسیب نرسید و شهرها و روستاها سالم ماندند فقط بیشتر ارامنه که تبعه ارمنستان یا روسیه بودند ترجیح دادند به ارمنستان برگردند --- جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۱۸ تشکیل شده است و قبل از آن هم در اغلب ۲۰۰۰سال گذشته ، در داخل یا با حکومت‌های فلات ایران وجود داشته است اسرائیل در قلمرو آذربایجان آن هم نزدیک ایران حضور ندارد چون اگر بود نیروهای مسلح ایران اقدام لازم را می‌کردند پیشنهاد میکنم دیپلماسی ایرانی یک نوشته از طرف آذربایجانی هم درج کند تا عدالت رعایت شود
مهدی امامقلیزاده ۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۲۱:۰۷
با نگاهی به لیست کشورهای جهان به غیر از 20 الی 30 ملت که موجودیت خود را به اتکای نیروی نظامی سیاسی اقتصادی منحصر به ملت خود در طول تاریخ ماندگار شده اند. مثل ژاپن،کره،فنلاند،آلمان..... بعضی ها از تصادف روزگار پابرجا هستند مثل فلیپین،نپال،سریلانکا،... ولی بخش سوم زیر سایه دیگر کشورها به حیات خود ادامه داده اند مثل ارامنه،یهودیها،کولیها... ارامنه قبل از اسلام زیر سایه دولت روم شرقی(بیزانس) بودند ولی بعد از اسلام مخصوصا بعد از فتح بیزانس به دست الپ ارسلان سلجوقی در سایه دولتهای ترک به حیات خود ادامه دادند، بطوریکه در امپراتوری عثمانی لقب تبعه صادقه را داشتند، ولی در جنگ جهانی اول با دشمنان عثمانی همکاری کردند و موجبات فروپاشی عثمانی شدند. بعد هم زیر چتر روسها رفتند که خیانتشان بر روسها در سال 1967کشف گردید،وحالاهم با فرانسه و امریکا علیه تمام ممالک منطقه همکاری میکنند. در خواست عضویت در ناتو وخروج از پیمان جمعی با روسها.... ولی ارامنه اگر خواهان بقا در منطقه هستند باید با دول همسایه رعایت حق همسایگی را داشته باشند.واز همکاری با کشورهای امپریالیستی دوری جویند
مهدی ۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۲۱:۱۳
از این آقای کارشناس باید پرسید : پس تکلیف آن عده از آذربایجانی هایی که در دهه های شصت و هفتاد میلادی از ارمنستان فعلی و زادگاه خود بیرون انداخته شدند چه میشود ؟؟؟
عبدالرضا ۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۲۱:۲۴
سکوت در مورد زنگزور ارامش قبل از طوفان است و هیچ مو قع دو پاره یک کشور از هم جدا نمی ماند و هیج قدرتی قادر به جلوگیری از ان نخواهد بود در مورد ساکنین ازر در ارمنستان هم ما کاری با هزاران سال و حتی صدها سال قبل نداریم بلکه همین 36سال پیش حدود دویست هزار نفر ازر ساکن جمهوری ارمنستان با خشونت و قتل دهها نفر از انجا اخراج شدند که همگی اسناد هویت و قباله منازل خود را دارند حتی برخی کلید منازل خود را نگه داشته اند و دولت ارمنستان در قبال عمل خود در محاکم جهانی محکوم است و کار دولت ازربایجان در این مورد کاملا قانونی بوده و به ثمر خواهد نشست حالا هفتاد سال پیش نیز هزاران ازر از جمهوری ارمنستان اخراج شده که اسناد همگی مو جود است
ایراندوست ۲۳ دی ۱۴۰۲ | ۲۲:۲۴
به مسئولین می‌گوییم که جلوی پانترکهای تجزیه طلب بیایستید قبل از اینکه خود مردم دست به عمل بزنند.
م ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۰۲:۰۸
تحلیل یک ارمنی که حامی تفکرات توسعه طلبانه ارمنستان علیه آذربایجان و ترکیه است. از قبل معلوم است که با حرفهای غیر مستند و اتهام‌های کذب آذربایجان را مورد هدف قرار خواهد داد.بهتر است در مورد ۳۰ سال اشغالگری و قتل مردم خوجالی و غارت ثروت‌های طبیعی و اخراج ۳۵۰۰۰۰ آذربایجانی از مناطق گویجه و زنگزور در ارمنستان بحث کند و خسارت‌هایی که بابت اینها در مجامع و دادگاه‌ها باید پرداخت کند صحبت می‌کرد خیلی عادلانه می شد. لطفا برای حفظ عدالت و بیطرفی یکبار هم شده از منابع آذربایجانی و تحلیلگرهای جمهوری آذربایجان استفاده کنید. یکطرفه پیش قاضی رفتن نتیجه‌اش از قبل معلوم است.
مجید ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۰۲:۲۳
یه بارنشد ازآذربایجان که هم ازنظرمذهبی وهم ازنظرنژادی با مایکی هست بنویسید چرا ماباید ازکشوری که مذهب مسحیی داره وسربه زنگها پشت به کشورما میکنه ومیره زیرپرچم روس وهندوامریکا حمایت کنیم
ناشناس ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۰۸:۰۲
ببینید از اساس دو کشور آذربایجان و ترکیه ظرفیت و پتانسیل لازم برای تغییر مرزهای سیاسی منطقه را ندارند چه برسد که بخواهند کشور جدید ایجاد کنند . آنچه که به اینها قوت قلب می دهد تا بزرگتر از توانشان حرف بزنند ، دلگرمی به حمایتهای آن قسمت از غرب است که به هم ریختن اوضاع قفقاز و کلا مرزهای غربی و جنوبی روسیه از اهدافشان است یعنی امریکا ، انگلیس و البته اسراییل . فی المثل آلمان و فرانسه به علت نزدیکی جغرافیایی به این مناطق نسبت به آنگلوساکسونها ، خواهان بهم ریختن اوضاع و تغییرات غیر قابل کنترل ، نیستند . البته همین آذربایجان هم خودش گوشت جلوی توپ این دعوا است . اگر آنگلوساکسونها بتوانند اوضاع را در مرزهای جنوبی روسیه به هم بریزند و برسند به اهداف بلند مدتی که دنبالش هستند ، با پس گردنی زدن به همین باکو و آنکارا ، آنها را از بازی بیرون خواهند انداخت و نخواهند گذاشت اتصال موهوم عده ای مثلا همزبان به یگدیگر ، برای بعدها موی دماغشان شود . القرض وقتی دیدید که بچه ای ده دوازده ساله ی و لاغر اندام ، جلوی چند تا گنده تر از خودش ، لُقُز می خواند یعنی دلخوش کرده به بابای پلیسش .
مهتی ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۸
امیدوارم دو کشور بتوانند به صلح پاسدار دست یابند. کشورها نمی‌توانند همسایگان خود را تغییر دهند ولی می‌توانند با تغییر رفتار و گفتار خود، زمینه را برای صلح و همزیستی، هموار کنند. مخصوصا کشورهای ضعیف باید مدارا کنند.
علی ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۲۹
قومگراهای پان فارس دچار توهم دشمنی با همسایگان بی آزار شدند
علی ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۶
نویسنده ارمنی به اصطلاح کارشناس کم داشتیم حالا از خارج هم وارد میکنید.
محمد ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۰
من با کامنتهای ناشناس یه حال خاصی می کنم . عامیانه اما عمیق نظر می دهد .
دلسوز ایران ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۱۴:۵۸
مقاله را خواندم اما عزیزانی که با اسامی مختلف سعی در استفاده گزارش منابع باکو دارند به بهانه عدالت و کشف حقیقت نمی داند نیاز به مفسر سیاسی و تاریخی باکو نیست چنان سیاست و نفوذ پانترکیسم در لایه های نظام نفوذ کرده که احتمالا مقاله های از نویسنده های مانند علیزاده ،دوزال و....در حمایت و تطهیر جنایات پانترکیسم و حمایت زیر پوستی از حاکم باکو طرفدار اسراییل باز نشر خواهد شد نگران نباشید
آریایی ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۱۵:۳۶
پانترکها خائن به ایران و خائن به صلح و ثبات منطقه هستند. در کارنامه خود نسل کشی ارامنه و کردها و یونانی ها و علویها را دارند و مدام در حال جعل و تاریخ سازی خیالی برای خودشان هستند که بسیاری از ادعاهای جعلی انها را در همینجا میتوانید ببینید.
انسان ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۲۲:۰۶
کمی شرافت داشتن، بد نیست... چرا قتل عام گسترده و نسل کشی مردم آذربایجان رو تو 100سال اخیر رو کسی ازش صحبت نمیکنه.... قتل عام گسترده مردم گویچه و زنگه زور و قره باغ که میلیون ها نفر آواره و هزاران نفر کشته و مجروح و مفقودالاثر شدند...
انسان ۲۴ دی ۱۴۰۲ | ۲۲:۱۴
ایراندوست و حامیان ایران! شما علاوه بر این که ایران دوست و حامیان ایران نیستید بلکه با تفکرات فاشیستی و شویینزمی بزرگ ترین دشمنان ایران هستید...ایران به دست شما دشمنان داخلی گرفتار شده و تو منطقه تنها شدیم.. التماس تفکر..یاعلی مدد
بابک ۲۵ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۱
۱_۳۰ سال اشغال خاک پاک آزربایجان ۲_ آواره شدن بیش از یک میلیون نفر انسان معصوم (حدود نصف جمعیت کل ارمنستان ) موضوع کوچک تلقی شده استفاده از اسامی جعلی مثل شوشی و... دوست تحلیلگر این اتفاقات سی سال اخیر معلول علت‌های بزرگ است لطفا تاریخ را از سال ۱۹۰۰ به این ور را مطالعه کنید وچنانچه منصف باشید سپس حق را به حقدار بدهید . دوست من ارمنستان بایستی خسارت ۳۰ سال اشغالگری باید پرداخت کند
Piks2u ۲۵ دی ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۷
شیتیل بگیر های میت برای ما دوست دار ایران سده اند!
ایراندوست ۲۵ دی ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۱
چرا خرید اسلحه های دفاعی ارمنستان از فرانسه از نظر پانترکها مشکل دارد ولی خرید اسلحه های اسرائیل که غزه را با پول همین تسلحه فروشی با خاک یکسان کرده اند ، و باکو با انها ایران را تهدید کند از نظر پانترکها مشکلی ندارد!؟ اگر خائن به ایران نیستید این را بگویید.
علیرضا ۲۵ دی ۱۴۰۲ | ۱۹:۲۹
هردوطرف همدیگه رو از مناطق مختلف در کشور خودشون بیرون کردن هم در باکو کلی ارمنی بوده هم در ایروان مردم کشور آذربایجان حضور داشتن اما هم آذربایجان ارمنی هارو بیرون کرده هم ارمنی ها از ارمنستان مردم آذربایجان رو بیرون کردن اما اینکه آذربایجان میاد مرز مارو تهدید میکنه قابل قبول نیست
ندیمی ۲۵ دی ۱۴۰۲ | ۲۲:۴۶
سخن پایانی این نویسنده محترم شگفت آور و در نوع خود بی نظیر است که می فرماید: توافق بین آذربایجان و ارمنستان منجر به صلح نمی شود بلکه خرید تسلیحات از سوی ارمنستان و ادامه دشمنی با آذربایجان و ترکیه منجر به صلح می شود! این آرزوی صلح برای منطقه است یا رفتن به دنبال آرزوهای ناممکن قومی و ادامه کینه توزی هاست؟!
فرزاد ۲۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۹
بعضی از اشتباهات سیاسیون و حکمرانان اثرات سو و خطرات بلند مدت برای کشور داره.یکی از سیاستهای غلط و ناقص پهلوی دوم علیرغم نجات آذربایجان از دست اشغال شوروی و عامل خائنی چون پیشه وری بعد از جنگ دوم جهانی.عدم اخراج وتعیین تکلیف مهاجران قفقازی وتاتارهایی بود که در زمان اشغال توسط شوروی در آذربایجان اسکان داده شده بودند.امروز ردپای بازمانده های همان نسل در کامنتهای این یادداشت کاملا آشکاره که با خط و زبان فارسی و شناسنامه ی ایرانی برعلیه منافع ملی و تمامیت ارضی و مرزهای ژئوپلیتیک کشور ما وبه سود حاکمان شمال ارس درحال تبلیغات سو ولابیگری هستند.
رحیم ۰۱ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۸
جناب نویسنده حزب داشناک ارمنستان.ای کاش مقاله ات را با راهنمایی اساتیدی چون بارون موحدیان و کاظمی و سردبیر محترم پربار و سنگین و آنتی ترک تر میکردید.