دستور موقت در پرونده مطروحه جمهوری ارمنستان به طرفیت جمهوری آذربایجان

بررسی حقوقی دادخواست ارمنستان علیه آذربایجان به دیوان لاهه

۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۰۲۰۸۰۰ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
عظیم سهرابی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱ ارمنستان با استناد به ماده ۷۶ آیین دادرسی دیوان تقاضای اصلاح قرار ۷ دسامبر ۲۰۲۱ را کرد که این درخواست با مخالفت دیوان مواجه شد و دیوان اظهارنظر کرد که طرفین باید از اقدام به هر امر تشدید کننده یا گسترش دهنده اختلاف خودداری کنند.
بررسی حقوقی دادخواست ارمنستان علیه آذربایجان به دیوان لاهه

نویسنده: عظیم سهرابی، دکتری حقوق بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: در سال های اخیر چندین پرونده با ادعای نقض کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 در رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد یعنی دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که این دعاوی به ترتیب تاریخ ثبت عبارتند از: 

1- در تاریخ 12 اوت 2008 گرجستان دادخواستی را با ادعای نقض مقررات کنوانسیون ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه فدراسیون روسیه مطرح که دیوان صلاحیت خود برای رسیدگی به آن را احراز نکرد.

2- در 16 ژانویه 2017 اکراین دادخواستی را با ادعای نقض کنوانسیون بین المللی سرکوب تامین مالی تروریسم و کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی علیه فدراسیون روسیه تقدیم که در این پرونده دیوان مطابق دستور موقت صادره از فدراسیون روسیه می خواهد تا از اعمال محدودیت در بهره مندی جامعه تاتارهای کریمه از نهادهای نمایندگی (مجلس) خودداری کند.

3- قطر در 11 ژوئن 2018 به استناد کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی دادخواستی را به طرفیت امارات متحده عربی به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد که مرجع اخیر خودش را در رسیدگی به دادخواست صالح ندانست.

4- جمهوری ارمنستان در تاریخ 16 سپتامبر 2021 دادخواستی را با ادعای نقض کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 به طرفیت جمهوری آذربایجان در دیوان بین المللی دادگستری لاهه ثبت کرد و همچنین به استناد ماده 41 اساسنامه دیوان و مواد 73، 74 و 75 آیین دادرسی صدور دستور موقت در خصوص موارد ذیل را درخواست کرد.

- آزادی فوری کلیه اسرای جنگی، گروگان ها و سایر افراد بازداشت شده در خلال جنگ 2020 یا بلافاصله پس از آن. 

- افراد فوق تا زمان آزادیشان طبق مقررات مندرج در کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی ضمن برخورداری از امنیت با حمایت دولت از آنان از ایراد صدمه بدنی عمدی جلوگیری شود. به منظور اطمنیان از رعایت حقوق اخیر اجازه داده شود، موضوع از طریق ارگان های مستقل از حیث پزشکی و روانشناسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

- آذربایجان باید از حق دسترسی و بهره مندی ارامنه از میراث مشترک مذهبی، فرهنگی و تاریخی حمایت کند که این ها به صورت غیر حصری شامل کلیسا، قلعه، پرستشگاه ها، بناهای تاریخی و آرامستان ها بوده، به تخریب و اقدامات خرابکارانه و تغییر در آنها پایان داده شده و مرتکبین در صورت ارتکاب چنین اعمالی مجازات شوند و به ارامنه اجازه داده شود از اماکن مقدس زیارت کنند و اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری آنان معمول شود.  

- آذربایجان از نفرت پراکنی علیه مردم با ریشه ملی یا قومی ارمنی خودداری کند و با بستن موزه غنایم جنگی به فعالیت آن خاتمه دهد.

در 16 سپتامبر 2021 ارمنستان با استناد به ماده 76 آیین دادرسی دیوان تقاضای اصلاح قرار 7 دسامبر 2021 را کرد که این درخواست با مخالفت دیوان مواجه شد و دیوان اظهارنظر کرد که طرفین باید از اقدام به هر امر تشدید کننده یا گسترش دهنده اختلاف خودداری کنند.

در 28 دسامبر 2022 ارمنستان با اشاره به ماده 41 اساسنامه و ماده 73 آیین دادرسی برای صدور دستور موقت درخواست جدیدی را ثبت کرد و در شرح خواسته خود بیان کرد که با حمایت و هماهنگی دولت آذربایجان معترضین از 12 دسامبر 2022 تنها مسیر ارتباطی 120 هزار ارمنی ساکن در قره باغ را با دنیای خارج مسدود کرده اند و از دیوان خواست با صدور دستور موقت جمهوری آذربایجان را مکلف کند، از هماهنگی با معترضین و حمایت آنان دست کشیده تا رفت و آمد آزادانه و پیوسته در هر دو طرف کریدور لاچین مسیر شود و آذربایجان تضمین کند که در آینده نیز حرکت آزادانه و بدون توقف اشخاص، وسایل نقلیه و محموله ها در هر دو طرف کریدور لاچین ادامه خواهد یافت.

نهایتا ارمنستان در 16 ژانویه 2023 مدعی شد که آذربایجان گاز طبیعی قره باغ را قطع و ارائه سایر خدمات عمومی را مختل کرده، لذا از دیوان صدور دستور موقت را خواستار شد.

ارمنستان مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به دادخواست را بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و ماده 22 کنوانسیون اخیر الذکر اعلام کرد که ارمنستان در 23 ژوئن 1993 و آذربایجان در 16 اوت 1996 به کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی ملحق شده و هر دو کشور نیز نسبت به ماده 22 و سایر مواد کنوانسیون هیچ گونه حق شرطی قائل نشده اند.

قابل ذکر است که ارمنستان و آذربایجان هر دو از جمهوری های شوروی سابق بودند که به ترتیب در 21 سپتامبر 1991 و 18 اکتبر 1991 اعلام استقلال کردند و در دوره شوروی منطقه قره باغ به عنوان یک منطقه خود مختار که اکثر ساکنین آن ارمنی و در قلمرو جمهوری آذربایجان قرار داشت که جنگ اول قره باغ با آتش بس مه 1994 و جنگ دوم قره باغ نیز در 9 نوامبر 2020 با امضا بیانیه سه جانبه بین ارمنستان، آذربایجان و روسیه به پایان رسیدند.  

دیوان ضمن بررسی استلالات و اسناد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و احراز صلاحیت خود به صورت علی الظاهر مبادرت به صدور دستور موقت کرد. بنا به عقیده دیوان لزومی ندارد با تبعیت از خواسته خواهان عینا نسبت به همان موضوعات دستور موقت صادر شود. طبق بند 4 ماده 75 آیین دادرسی دیوان می تواند، در صورت احراز ضرورت نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دستور موقت صادر کند که در این پرونده نیز به همین ترتیب اقدام کرده است.

دیوان مقرر داشته، جمهوری آذربایجان در راستای تعهداتش طبق کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی از اعمال هر گونه خشونت و ایراد صدمه بدنی نسبت به افراد تحت نظر و دستگیر شده در خلال جنگ 2020 یا بلافاصله پس از آن خودداری، امنیت و برابری آنان در نزد قانون را تضمین کند. مقامات و نهادهای عمومی مکلفند از هر گونه ترغیب و تشدید نفرت پراکنی نژادی نسبت به افراد با ریشه قومی و ملی ارمنستان پرهیز کنند. با اتخاذ اقدامات ضروری از مبادرت به اعمال خرابکارانه و تخریب که بر میراث فرهنگی ارامنه تاثیرگذار بوده، ممانعت کنند که به صورت غیر حصری شامل کلیساها، پرستشگاه ها، بناهای تاریخی و آرامستان ها و آثار هنری می شود.

دیوان در خصوص انسداد کریدور لاچین از جمهوری آذربایجان می خواهد تا زمان صدور حکم نهایی در پرونده طبق تعهدات مندرج در کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی با اتخاذ تدابیر حرکت آزادانه اشخاص، وسایل نقلیه و محموله ها را در امتداد هر دو طرف کریدور لاچین تضمین کند. 

دیوان درخواست صدور دستور موقت نسبت به قطع گاز طبیعی و سایر خدمات عمومی صورت گرفته از طرف آذربایجان را رد و اظهار داشت که دلایل کافی ارایه نشده که آذربایجان توزیع گاز طبیعی و ارائه سایر خدمات عمومی در قره باغ را مختل کرده است. 

توجه به چند نکته در خصوص دستور موقت و درخواست ارمنستان مفید است. همانگونه که دیوان نیز بدان تصریح کرده است هر دو طرف مکلفند از انجام اقداماتی که اختلاف را تشدید یا به گسترش آن منجر شود، خودداری کنند با وجود اینکه از قواعد اساسی در دادرسی اظهار نظر در چارچوب خواسته است با این حال دیوان از کشور خواهان نیز می خواهد تا طبق دستور موقت صادره اقدام کند. 

طبق مقررات اساسنامه و آیین دادرسی دیوان و رویه دیوان بین المللی دادگستری که در آرا متعدد بدان تصریح کرده صدور دستور موقت به هیچ عنوان بررسی موضوع ایراد به صلاحیت و صدور حکم در ماهیت را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. صدور دستور موقت صرفا بدان جهت است که چه بسا تا زمان صدور حکم نهایی به خواسته صدمه غیر قابل جبران وارد شود. دستور موقت ابزاری در راستای جلوگیری از آن است.

ارمنستان به عنوان کشوری که سی سال اراضی آذربایجان را تحت اشغال خود داشت که پس از پایان جنگ دوم قره باغ به غیر از شهر شوشا که به بنا به تصور مقامات ارمنی دولت آذربایجان در اعاده آن به سرزمین خود هیچ وقت موفق نخواهد بود و ارامنه این شهر را برای همیشه متعلق به خودشان محسوب می کردند؛ سایر شهرها، روستاها، بناهای تاریخی و مذهبی را با خاک یکسان کرده به گونه ای که انگار هیچ اثری از زندگی پیشین در این مناطق وجود نداشته و تا به اکنون جز در موارد جزئی دولت ارمنستان از ارائه نقشه مناطق مین گذاری شده به دولت آذربایجان خودداری کرده است. کوتاهی در این امر بارها به تلفات اتباع آذربایجانی منجر شده و حیات غیر نظامیان در معرض خطر است. هنوز دولت ارمنستان از ارائه اطلاعات نسبت به سرنوشت هزاران آذربایجانی مفقود شده از دوران جنگ اول قره باغ امنتاع می کند. لذا امید بر آن است که دولت ارمنستان که خواستار رعایت مقررات کنوانسیون بین المللی ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض نژادی است، خودش نیز در مسیر رعایت مقررات آن گام بر دارد. با تبعیت هر دو کشور از مقررات حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی برقراری صلح و امنیت در منطقه را شاهد باشیم.

کلید واژه ها: آذربایجان جمهوری آذربایجان ارمنستان ارمنستان و آذربایجان دیوان لاهه اختلافات آذربایجان و ارمنستان بررسی حقوقی عظیم سهرابی


( ۱۲ )

نظر شما :

رضا ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۰:۳۹
چه عجب یک مقاله بیطرفانه هم خوندیم در این سایت. منون از نویسنده.
کامران ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۷
احسنت .مقاله کاملا مبتنی بر حقوق و قوانین و واقعیتهای منطقه، حالا این را مقایسه کنید با برخی مقالات بی اساس .
کامران ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۳
گورهای دسته جمعی که به تدریج در حال یافت شدن هستند و تا کنون ۸ مورد یافت شده نشان میدهد حدود ۴ هزار اسیر نظامی و غیر نظامی اذربایجانی در جنگ اول قره باغ به صورت جانیانه به قتل رسیده اند
Ata ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۱۴
ارمنستان قبل از شکایت به لاهه باید به چهار قطع نامه سازمان ملل در تاکید تعلق قره باغ به آذربایجان و لزوم تخلیه آن توجه کند. و همچنین بر لزوم بازگشت بیش از یک میلیون آواره به قره باغ توجه کند و غرامت قتل عام یک میلیون آذربایجانی ساکن در قره باغ و ارمنستان امروزی و آذربایجان جنوبی را بپردازد
ایرانی ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۱۹
حرف حق عالیه نژاد پرستی ناپسند زنده باد حقیقت سردار و سالار ملی ستار خان و باقر خان و سردار سلیمانی که همه فدای شیعه آزادی و وطن شدند و رحمت بر شهدای شیعه و سنی جنگ دوم قره باغ که اماکن مقدس و مساجد را از دست ارامنه قاتل آزاد کردند
کوروش ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۰
چقدر رو دارند این ارامنه جتایت کار در آذربایجان و ایران ۳۰ سال اشغال خاک آذربایجان ۳۰۰۰۰ کشته یک میلیون آواره الان بخاطر یک بسته شدن نصف و نیمه کریدور دنیا را بهم ریختن طوری میگن انگاری آذربایجان این جنایتها را کرده صلح با اینها لی معنی است باید فقط مثل پتک تو سرشون زد فرصت کنند جنایت دیگری شروع میکنند.
علی ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۳
چشم ما روشن که طرف متجاوز و قاتل میلیونها تورک آذربایجانی چه در آن سوی آراز وچه در این سوی آراز ، پس از سی سال که به زور اردوی قهرمان آذربایجان از سرزمینهای تورکها بیرون رانده شده است اقدام به صدوردادخواست کرده و مدعی است به او ظلم شده است. جالب است که طرف هم مرتکب اشغال سرزمین دیگران شده هم مرتکب جنایات انسانی و قتل عام ونسل کشی گردیده وباز باروی قرمز دادخواست تهیه و ارائه کرده است.
تبریز ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۲۱
خنده دار است که دولت ارمنستان با اشغال ۲۰درصد خاک آذربایجان در طول سی سال گذشته و کشته شدن هزاران نفر و آوارگی یک میلیون مسلمان آذربایجانی و تخریب صد در صدی همه شهرها و روستاهایی که مساحت این منطقه اندازه کشور لبنان است،با همه مساجد،بناهای تاریخی،فرهنگی،تاسیسات بهداشتی،زیربنایی و ... صدمات جبران ناپذیر مادی و روانی بر مردم آذربایجان زده،الان مظلوم نمایی می نماید و مدعی تبعیض نژادی،پاکسازی قومی،تخریب میراث ارمنی ها و کلیساها شده!!! در حالیکه مناطق ارمنی نشین هنوز هم در کنترل آذربایجان نیست و تحت نظارت صلحبانان روسی است.
خسرو ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۶
ارمنستان خواهان استفاده حداکثری از حقوق بین الملل برای رسیدن به ماکزیمم خواسته های توسعه طلبانه اش هست و در این نیت ، حمایت دولت‌های مسیحی پرنفوذ از قبیل آمریکا و روسیه و فرانسه و آلمان و ... را پشت سر خود دارد در دوسال گذشته ۵۷ نفر غیرنظامی آذربایجانی با مین‌های ارمنستان کشته شده اند ولی حتی ایران ابراز همدردی نکرده است
علیرضا ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۶:۳۵
این شکایت های ارمنستان و پذیرش اون از طرف دیوان لاهه یک حسن بزرگ داره و اون باز شدن راه شکایت متقابل اذربایجان هم نسبت به وضعیت به وجود امده در قراباغ و دریافت غرامت و هم در مورد اذربایجانی های به زور اخراج شده از ارمنستان و حق بازگشت انها و جبران حقوق از دست رفته اشان خواهد شد.
ناشناس ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۸:۵۳
یک نفر یا حداکثر دو نفر . تعداد کل افرادی است که کامنتهای پانترکی پای این مقاله ول کرده اند . انشا ، نوع نوشتار و زمان نوشتن ، گویای آن است . جنون آمیز موظفند منافع ترکیه را پاس بدارند و واضح است که این وسط باکو دستمایه است و نه بیشتر . اقلیتی محض با شلوغ بازی زیاد .
ایرانی ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۲۱:۴۷
مگر ایرانیها توسط طالبان کشته شدند باکو اظهار همدردی کرد!؟ پانترکها چه توقعاتی دارند واقعا.
ملابرادر ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۳:۲۱
کاربران پان ترک عزیز انگار دیگر مقالات دیپلماسی ایرانی برایشان جذابیت ندارد. مقالات دیگری هم در این سایت هست هرچند که این نظرات کلا کار یک یا دو نفر می باشد با توجه به سابقه ای که از دیدن این نظرات طی این سه چهار ماهه دیدم هههه
مسلم ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۸
جاالحق‌وزهق‌الباطل‌بهتراست‌برخی‌ها‌با‌نتایج‌جنگ‌دوم‌قره‌باغ‌کنار‌بیایند