لزوم توجه هر کشور به دیپلمات‌هایش

سفرا هم رجال سیاسی هستند

۰۱ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۹۹۸۲۵۸ نگاه ایرانی خاورمیانه
نویسنده خبر: سید وحید کریمی
سید وحید کریمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: کسب احترام در جامعه جهانی، نسبت مستقیم با درصد مشارکت مردم در انتخابات دارد. همانطور که سرداران نشانه «قدرت سخت» هستند، دیپلمات ها نماد «قدرت نرم» هستند.
سفرا هم رجال سیاسی هستند

دیپلماسی ایرانی: سفیر یا دیپلمات ارشد به عنوان نماینده نظام، دولت و یک ملت در جامعه جهانی جزء رجال سیاسی محسوب می شود. برای سفیر سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نواخته می شود و طی آئین خاص، عالیترین مقام سیاسی کشور خارجی با سفیر ملاقات و مذاکره می کند. سفرا و دیپلمات ها از امتیاز ویژه برخوردارند تا تمامی امور مربوط به روابط دوجانبه یا چندجانبه منطقه ای و جهانی را با "خرد جمعی" مدیریت کنند. آراستگی، مسوولیت پذیری، توانایی مدیریت بحران و مراقبت از منافع ملی، علمی و به روز بودن، نظم، شناخت محیط بین الملل از شاخصه های یک سفیر در قامت دیپلمات است. نقش سفیر در تبیین اهداف و سیاست های جمهوری اسلامی ایران به جهانیان و متقابلا ارائه راهبرد به مقامات عالیه جمهوری اسلامی بسیار راهبردی است. 

با بررسی علل پیشرفت کشورهای بزرگ، مشخص می شود برای رسیدن یک کشور به جایگاه مطلوب در عرصه بین المللی، دیپلماسی در کنار قدرت نظامی، در پیگیری و اجرای برنامه ها و اهداف، با ادبیات مقبول افکار جهانی، نقشی موثر دارد. دیپلمات گنجینه ای از اندوخته های تجارب کشورها در اقصی نقاط جهان و غنی از دانش آداب حکومت داری در جوامع مختلف است. آشنایی با زبان و فرهنگ دیگر کشورها و مشاهده تجربه آنها در حکومت داری و رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از دیگر ویژگی های یک دیپلمات است. در کنار ابزار نظامی و اقتصادی، هدایت افکار عمومی دیگر کشورها با قدرت نرم، از جمله ماموریت های خطیر دیپلماسی است. دیپلمات به عنوان شخص مورد اعتماد و احترام نظام، در رفع سوءتفاهمات و پیشگیری از رخدادهای مخرب، شخصیتی توانا و موثر است. در زمان جنگ و صلح، دیپلمات همچون سرباز آماده انجام وظیفه است. حضور دیپلمات ها در حوزه های ماموریت پرتنش و بد آب و هوا موید این نظر است. همانطور که نظامیان نشانه "قدرت سخت" هستند؛ دیپلمات ها نماد "قدرت نرم" هستند. این دو مکمل یکدیگر هستند و باید هم ردیف تلقی شوند. در تعاریف علمی؛ وقوع جنگ ناشی از شکست دیپلماسی است و این بیانگر جایگاه بارز شخصیت و نقش دیپلمات است. در تاریخ ثبت است بسیاری از دیپلمات های بنام، با شناخت از سیاست بین الملل، با رایزنی و تبحر در فن مذاکره توانسته اند در ترفیع جایگاه کشور خود موفق باشند. این بدان معنا نیست که نقش ریاست جمهوری حتما باید به یک دیپلمات سپرده شود بلکه، دیپلمات ها هم همچون نماینده مجلس، مدیر نهادهای حکومتی، نظامیان و شهرداران از اجازه برای نامزدی برای احراز پست ریاست جمهوری برخوردار باشند. ویژگی بارز یک دیپلمات در مقایسه با دیگران "جامع نگر بودن" اوست. تسلط دیپلمات بر چرخه مدیریت به صورت متمرکز، همزمان و چندجانبه، موضوعی است که بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز کشورمان در قوه مجریه است. 

توجه به یک تجربه دیپلماتیک برای آگاهی مقامات تصمیم گیرنده در تعیین قانون برای نامزدهای ریاست جمهوری دارای اهمیت است. "کسب احترام در جامعه جهانی، نسبت مستقیم با درصد مشارکت مردم در انتخابات دارد." احترام یک کشور در جامعه جهانی؛ نشات گرفته از میزان مشارکت مردم در انتخابات، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری است. لذا با هدف ترغیب مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات، مناسب است نه تنها در حوزه مدیریت قوه مجریه، "دیپلمات" نادیده گرفته نشوند بلکه در بهره برداری از "قدرت نرم" در ترغیب افکار عمومی، از تجارب بیشتری برخوردار است.

سید وحید کریمی

نویسنده خبر

دیپلمات و دکترای روابط بین الملل که در حال حاضر در گروه اروپا/امریکای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه فعالیت دارد. 

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: دیپلماسی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران ایران رجل سیاسی


( ۱ )

نظر شما :

دیپلمات موفق ۲۷ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۴۶
احترام ذاتی انسان است.کشورها نماد جمعی انسانها بوده واحترام آنها هم ذاتی است.آنچه همانند انسان مهم است، حفظ کرامت وبه زبانی احترام شخص است. در سطج جهانی نیز کشورها دارای احترام ذاتی هستند.کسب احترام معنی ندارد.مهم حفظ احترام شخص وهمچنین کشور است. اجحاف نقض احترام شخص وتجاوز نقض احترام کشورها است. آنچه نویسنده خواسته بیان کند،کسب احترام نیست، افزایش اعتبار در ادبیات سیاسی ودیپلماتیک است. سفرا منصوبین به این سمت هستنددرحالی که همه دیپلماتها به سمت سفارت منصوب نمی شوندولی این به معنای مختص کردن رجل سیاسی به منصوبین نیست.به بیان دیگر، دیپلمات رجل سیاسی است که آن هم محدود به عنوان سفیر نبوده ونخواهد بود.اگر دیپلمات رجل سیاسی نیست پس به این نکته اکتفا شود که پارچه فروش رجل سیاسی است.