مهمان ناخوانده دنیا

به زندگی با کرونا عادت می کنیم

۰۵ آذر ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۰ کد : ۱۹۹۷۴۲۵ اخبار اصلی عکس نوشته
سال گذشته همین وقت ها بود که خبرها از ووهان چین و بیماری جدید و ناشناخته ای که در آن شیوع پیدا کرده بود، جهانیان را شوکه کرد. آمار بالای مبتلایان و شمار قربانی ها و دشواری قرنطینه اتفاقی دور می نمود و جهان را به همدردی با چین برانگیخته بود. اکنون، در نزدیکی یک سالگی کرونا، همه جهان مجبور شده اند خود را با این بیماری وفق دهند. در حالی که بسیاری از شرکت ها برای معرفی واکسن تلاش می کنند، سازمان بهداشت جهانی می گوید هنوز نمی توان به هیچ واکسنی به شکل راه حل قطعی نگاه کرد. مردم دنیا که ابتدا شوکه و ترسیده در خانه های خود مانده بودند، اکنون زندگی خود را با هماهنگی با تدابیر کرونا پیش می برند.
به زندگی با کرونا عادت می کنیم

کلید واژه ها: کرونا همه گیری فاصله گذاری اجتماعی قرنطینه کووید-19


( ۱ )

نظر شما :