محمود سریع القلم

نویسنده خبر

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.

اطلاعات بیشتر


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ویروس کرونا اقتصاد جهانی تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی تاثیر ویروس کرونا بر توسعه یافتگی


( ۲ )

نظر شما :