از آنچه باید درباره جهان بیاموزیم تا جایگاه ما در دنیا

سی سوال پیش روی آینده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۹۹۱۲۹۰ نگاه ایرانی خاورمیانه
محمود سریع القلم در یادداشتی به سی سوال پیش روی آینده ما اشاره کرده که آنها را به صورت فهرست وار نوشته است.
سی سوال پیش روی آینده

نویسنده: محمود سریع القلم، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: سی پرسش پیش روی آینده ماست: 

۱-آیا از جهان خواهیم آموخت؟

۲-آیا با جهان همکاری خواهیم کرد؟

۳-آیا رتبه حقیقی خود را در نظام بین الملل متوجه خواهیم شد ؟

۴-آیا با کشورهای دیگر رقابت خواهیم کرد؟

۵-آیا با استدلال تغییر پیدا خواهیم کرد یا بحران؟

۶-آیا ادبیاتِ خود را نسبت به جهان تغییرخواهیم داد؟

۷-آیا تصویرِ جهان از کشور، برای ما اهمیت خواهد داشت؟

۸-آیا اهتمام خواهیم کرد که همسایگان در کشور سرمایه گذاری کنند؟

۹-آیا مزیتِ نسبی خود را در اقتصاد بین الملل مشخص خواهیم کرد؟

۱۰-آیا تخصص در مدیریت را خواهیم پذیرفت؟

۱۱-آیا خودخواهی را به ده درصد خواهیم رساند؟

۱۲-آیا خوش قول خواهیم شد؟

۱۳-آیا برای اندیشه های مختلف جا باز خواهیم کرد؟

۱۴-آیا شفافیت را از آزادی رسانه ها شروع خواهیم کرد؟

۱۵-آیا آداب انتقاد کردن از یکدیگر را خواهیم آموخت؟

۱۶-آیا اهمیتِ همکاری با یکدیگر را تشخیص خواهیم داد؟

۱۷-آیا جایگاهِ راستگویی در تداومِ دوستی ها را کشف خواهیم کرد؟

۱۸-آیا زندگی را جدی خواهیم گرفت؟

۱۹-آیا کمتر حرف زدن ولی دقیق سخن گفتن برای ما مهم خواهد شد؟

۲۰-آیا سیستمِ رقابت کردنِ منطقی را ایجاد خواهیم کرد؟

۲۱-آیا میان کارآمدی و اعتماد رابطه ای وجود خواهد داشت؟

۲۲-آیا هر شهروندی قادرخواهد بود پتانسیل های خود را فعلیت بخشد؟

۲۳-آیا برای حفاظت از محیط زیست سرمایه گذاری خواهیم کرد؟

۲۴-آیا قابل اتکا بودن در داخل و خارج برای ما اهمیت خواهد یافت؟

۲۵-آیا اینکه همه شهروندان پس انداز داشته باشند مهم خواهد شد؟

۲۶-آیا قرارداد اجتماعی شکل خواهیم داد؟

۲۷-آیا ثبات اقتصادی ضرورت پیدا خواهد کرد؟

۲۸-آیا سیستم مدیریتی غیرسلیقه ای برپا خواهیم کرد؟

۲۹-آیا به فکر کشور در بیست و پنج سال آینده خواهیم بود؟

۳۰-آیا معلوم است چه مسائلی برای ما اهمیت دارند؟

کلید واژه ها: ایران جمهوری اسلامی ایران آینده ایران ایران و جهان ایران و منطقه


( ۱۵ )

نظر شما :

ناشناس ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۸
تئوری بافی هایی که هیچ فایده عملی نداشته و مسیری برای پیشرفت قدم به قدم ارائه نمی دهد.
علی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۰:۴۶
الیت محترم آقای محمود سریع اقلم ، به نظر من طرح سوال دیگر بس است وقت آن رسیده است که عمل کنیم مطالبه گر باشیم حقوق خودرا بگیریم واگر راست می گویید فقط به یک سوال خود از مسئولان جواب بگیرید تاکید می کنم فقط یک سوال
خسرو ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۱:۰۱
سریع القلم را باید ارسطو ی ایران نامید ، هرملت یا دولت یا ... این سوالات را از خود بپرسد و جواب دهد مسیر پیشرفت خود را می یابد ، زنده باد استاد
ایران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۴:۳۲
اگر دوستان آقای سریع القلم اجازه بدن،پاسخ های عملی خوبی برای سوالات بالا خواهیم داد