گام به گام تا توافق جامع - آرشیو

ارتباط تحولات اخیر منطقه با توافق نهایی
استراتژی ای که اوباما در قبال ایران دنبال می کند

ارتباط تحولات اخیر منطقه با توافق نهایی

منابع آگاه به دیپلماسی ایرانی گفتند که در آستانه رسیدن به توافق نهایی میان ایران با 1+5 امریکا و متحدانش تلاش دارند این توافق در حالی امضا شود که ایران در ضعیف ترین حالت ممکن از لحاظ امنیتی و سیاسی در منطقه باشد.

ادامه مطلب