آرشیو اخبار

ضرر هنگفت عربستان از رفع تحریم‌های ایران
جنگ نفتی ریاض دامنگیر خودش شد

ضرر هنگفت عربستان از رفع تحریم‌های ایران

دستیابی ایران به پول‌های بلوکه شده‌اش و سرازیر شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران باعث می‌شود این کشور به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شود و در عین حال عربستان و متحدان عربش را در معرض تهدید شدید اقتصادی قرار دهد.

ادامه مطلب