دولت سوئد متهم است

توطئه یا ادای دفاع از آزادی بیان؟!

۳۱ تیر ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰ کد : ۲۰۲۰۷۷۱ اروپا خاورمیانه انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: سید علی موسوی خلخالی
علی موسوی خلخالی می نویسد: جالب آن که کشوری که صحبت از هولوکاست و هم‌جنس گرایی در آن ممنوع است و هر گونه صحبتی علیه آن را با شدیدترین و خشن ترین واکنش ها پاسخ می دهد، در اینجا در دفاع از آنچه آزادی ادعا می کند، دست یک فرد معلوم الحال را باز می گذارد تا تعمدا خشم هزاران مسلمان معتقد را برانگیزد. 
توطئه یا ادای دفاع از آزادی بیان؟!

دیپلماسی ایرانی: هتک حرکت به قرآن کریم آن هم برای بار دوم، آن هم توسط همان کسی که بار اول این کار شنیع را مرتکب شد و خشم جامعه اسلامی را برانگیخت، چیزی جز ترویج خشونت، تحریک افکار عمومی و احساسات ضدغربی و لجبازی با جامعه اسلامی را نشان نمی دهد. دولت سوئد که بار نخست با واکنش کشورهای اسلامی مواجه شده بود نباید اجازه می داد، حداقل برای امنیت خود و شهروندانش و امنیت جامعه جهانی و مسلمانان، همان فرد برای بار دوم این اقدام شنیع را تکرار کند. 

روشن است که هر کنش خشنی واکنشی در پی دارد و مشابه چنین اتفاقاتی را بارها در گذشته دیده ایم. مسئولیت واکنشی که در عراق نسبت به این اتفاق افتاد و یورش به سفارت این کشور را شاهد بودیم، قبل از همه متوجه دولت سوئد و هیئت حاکمه آن است که ابایی ندارد امنیت اتباع و کارمندان خود را قربانی چنین امیالی کند. 

جالب آن که کشوری که صحبت از هولوکاست و هم‌جنس گرایی در آن ممنوع است و هر گونه صحبتی علیه آن را با شدیدترین و خشن ترین واکنش ها پاسخ می دهد، در اینجا در دفاع از آنچه آزادی ادعا می کند، دست یک فرد معلوم الحال را باز می گذارد تا تعمدا خشم هزاران مسلمان معتقد را برانگیزد. 

واکنش دولت عراق در بستن سفارت سوئد، اخراج سفیر و لغو تمامی فعالیت های تجاری شرکت های سوئدی در خاک عراق واکنش مناسبی بود که دولت عراق با این کار از یک سو پاسخ افکار عمومی خشمگین داخلی خود را می داد، از سوی دیگر به دولت سوئد می فهماند که عراق دیگر آن کشور بی ثبات و بی اراده مثل گذشته نیست که هر کس هر گونه بخواهد با آن رفتار کند و آن را تحقیر کند. در عین حال ابتکارعمل را از گروه ها و افرادی که به دنبال سوء استفاده از این وضعیت هستند گرفت تا همه چیز تحت کنترل و نظارت دولت باشد. 

سوئد کشوری که خود به نقض حقوق بشر متهم است و برسر فریب پناهندگان آفریقایی و اعزام آنها به معادن تاریک و بسیار سرد خود در شمال این کشور و وادار کردن آنها به کار اجباری بدون رعایت اصول اولیه انسانی مورد اتهام است، نمی تواند داعیه دار دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان باشد و به این بهانه به دست خود به تحریک افکار عمومی و جامعه اسلامی اقدام کند. مگر توطئه ای در کار باشد و بخواهد با این کار در یک بازی امنیتی – سیاسی مخفی ایفای نقش کند یا به عبارت دیگر در تقسیم نقشی از قبل تعریف شده، نقش خود را بازی کند. چرا که در گذشته بارها دیده شده کشورهای غربی توطئه ای را به ظاهر بشردوستانه به راه انداخته اند ولی در خفا برنامه دیگری را پیش برده اند و هدف دیگری را دنبال کرده اند. اسلام هراسی که غربی ها تلاش دارند در سایه آن اهداف خود را دنبال کنند، می تواند در اینجا نیز مصداق داشته باشد و چه بسا در خفا هدف دیگری را پیگیری کند. شاید اروپایی ها از جمله دولت سوئد انتظار داشتند آنچه در بغداد و در یورش به سفارتخانه های این کشور اتفاق افتاد در کشور دیگری مثل ایران روی دهد تا نقشه شوم دیگری را دنبال کنند! به ویژه که شاهدیم از آنجا که ظاهرا اقدام شهروند عراقی الاصل در هتک حرمت به قرآن کریم در سوئد آن واکنش مورد انتظار اروپایی ها را نداشته، دنباله آن به دانمارک کشیده شده و عمل شنیع مشابهی در آنجا تکرار شده است. شاید هم اروپایی ها با این کارها می خواهند روحیه ناسیونالیستی و اندیشه های راست افراطی را در اروپا بیش از پیش تقویت کنند تا به این ترتیب با تشدید اسلام هراسی و بتدیل آن به ابزاری سیاسی به برخوردهای خشن با مهاجران مسلمان بپردازند. شاید هم اروپایی ها برای توجیه رفتارهای ناپسند خود در سرکوب مسلمانان و رفتارهای نژادپرستانه شان در تظاهراتی که در دیگر کشورهای اروپایی مثل فرانسه و بلژیک شاهد بودیم، اکنون دنبال بهانه ای می گردند تا این رفتارهای ناجوانمردانه را توجیه کنند و حرکتی ضد انسانی دیگری را در پایتخت های خود رقم بزنند! همه اینها مسائلی است که مطرح هستند و این دولت ها باید به آنها پاسخ دهند. 

روزنامه نگار، مترجم و سردبیر دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: سوئد هتک حرمت به قرآن کریم عراق عراق و سوئد سوئد و عراق اسلام هراسی دانمارک قرآن کریم قرآن سوزی سید علی موسوی خلخالی


( ۶ )

نظر شما :

فرهاد ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۲
فاش شده است که این فرد با سرویس اطلاعاتی ترکیه همکاری داشته است. این کارها برای امتیازگیری از سوئد در قضیه پیوستن به ناتو و تحت فشار مضاعف قرار گرفتن این کشور برای اخراج کردهاست. همانطور که در اخبار آمد یک فرد هم برای سوزان تورات اجازه گرفته بود ولی این کار را نکرد. ولی داستان اخیر پشت‌پرده هایی از جنس اهداف پانترکیسم دارد.
ابراهیم قدیمی ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | ۲۱:۲۶
این اشخاص از شیادان هستند که میخواهند درمراقبت پلیس قرار گیرند وزندگی راحتی از این راه با برهم زدن روابط بین المللی وخوراک برای داعش فراهم کنند۔۔اینها از وجود داعش سود سرشاری می بردند ومیبرند ۔در حال تقویت انان هستند۔تضعیف داعش توسط کشورهای اسلامی وایران مورد علاقه انها نیست۔اینگونه فعالیت ها توسط کشورهای استعمار گر جهت ایجاد تفرقه واشوب در کشورهای با فرهنگ های مختلف بسیار متداول بوده است۔
خسرو ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۱
این فرد عراقی آشوری مسیحی در گذشته با پ ک ک همکاری داشته است و حال با این کار( قرآن سوزی ، می‌دانیم که قبلا پانکردها هم به قرآن و نماز و...مقدسات توهین کرده اند ) آشفته کردن روابط ترکیه و سوئد را هدف قرار داده است تا با رد درخواست عضویت سوئد در ناتو توسط ترکیه و متشنج شدن روابط دو کشور -- جنایتکاران پ ک ک از طرف سوئد به ترکیه تحویل داده نشود یعنی پانکردها چند نفر جانی را ترجیح می‌دهند به احترام به مقدسات ۲ میلیارد مسلمان
کردستان ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۴
وقتی یک عده بیسواد پانترک از دنیا بی خبر از محافل پانترکی-فاشیستی-نئوعثمانی خود بلند می‌شوند و نظر می‌گذارند. محض اطلاع افرادی که ممکن است مشکل خواندن و نوشتن داشته باشند: در خصوص فرد هتاک: "این فرد اصالتاً عراقی و مسیحی است و گروه هایی از نیروهای حشد الشعبی مسیحی را رهبری می کرد." این متن در بسیاری از خبرگزاری های داخلی منتشر شده است. ضمنا این ترکها بوده اند که در کشورهای مختلف هم به قرآن توهین کرده اند و هم افراد زیادی را در شهر ها و روستاها کشته اند. نمونه اخیر در نزدیکی ما: قارنا.
خسرو ۰۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۱
بی سوادی و دروغگویی و نفاق و دورویی مختص تجزیه طلبهای پانکرد هست حالا هم با شایعه سازی می خواهید حشدالشعبی را خراب کنید در قضیه قارنا هم وحشی های تجزیه طلب پانکرد سی نفر نیروی ایرانی در پایگاه قارنا را شهید کردند و سپس موقع فرار مردم مظلوم قارنا را سپر دفاع از خود کرده و قتل عام کردند خدا شهیدان را رحمت کند
فرهاد ۰۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۶:۲۱
پس پانترکها میگویند که رسانه های داخلی دروغ می‌گویند ولی موساد و میت ترکیه منابع قابل اعتمادی هستند!؟ البته سابقه پانترکها در جعل تاریخ و توهین کردن یک موضوع شناخته شده است. چرا که طبق همان جمله مشهور آن اندیشمند بزرگ: پانترکیسم مغلمه ای از بیسوادی و بیشعوری است.