فرانسه هشدار می دهد

جنگ های سایبری جاسوسان آمریکایی در اروپا

۰۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۰ کد : ۲۰۱۷۹۰۹ اخبار اصلی اروپا
مدتهاست که سران نیروهای مسلح معتقدند که بخش حساس سایبری برای امنیت ملی کشور حیاتی است که در میان اولویت های برنامه ریزی نظامی جدید گنجانده شده است و ساکنان الیزه با لحن های مختلف اما همواره با قاطعیت بر شرکای خود فشار آوردند تا با ایجاد گروه های مداخله چند ملیتی توان دفاع سایبری اروپا را تقویت کنند. اما بروکسل همواره ترجیح داده است از این مسأله سرباز زند و فقط در ماه نوامبر گذشته به بحث درباره آن را آغاز کرد.
جنگ های سایبری جاسوسان آمریکایی در اروپا

نام نویسنده: مارکو واله

دیپلماسی ایرانی: پیام پاریس به واشنگتن از زبان ژنرال آیمریک بونمیسین Aymeric Bonnemaison، رئیس  کامسیابر Comcyber، ساختار دفاع سایبری فرانسه این است: «متحد آری اما تحت سلطه و/یا احمق نه». در جلسه کمیسیون دفاع مجلس فرانسه که در ماه دسامبر گذشته پشت درهای بسته برگزار شد که اخیرا علنی شده است، وی تمامی شک و تردیدهای خود را در خصوص کار پرفشار سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا در اروپا ابراز داشت. به عقیده وی آمریکایی ها در بسیاری از کشورها رفتاری «به نسبت تهاجمی» دارند و عملیات آنها به منظور مهار به اصطلاح دخالت های روسیه «قابل بحث» هستند. به عبارتی وی توجه نمایندگان مجلس را به سوی تجاوز جاسوس های سایبری آمریکایی در کشورهای شرق اروپا جلب کرد. به گفته او، آنها به بهانه پر کردن یک خلاء امنیتی، اطلاعات حساس کشورهای میزبان را به تملک خود در می آورند و دست به یک مانور تکنولوژیکی زده اند.

این به عقیده پاریس یک زنگ خطر به شمار می آید. مدتهاست که سران نیروهای مسلح معتقدند که بخش حساس سایبری برای امنیت ملی کشور حیاتی است که در میان اولویت های برنامه ریزی نظامی جدید گنجانده شده است و ساکنان الیزه با لحن های مختلف اما همواره با قاطعیت بر شرکای خود فشار آوردند تا با ایجاد گروه های مداخله چند ملیتی توان دفاع سایبری اروپا را تقویت کنند. اما بروکسل همواره ترجیح داده است از این مسأله سرباز زند و فقط در ماه نوامبر گذشته به بحث درباره آن را آغاز کرد.

در این میان آمریکا با سرعت حرکت کرده است. همانگونه که اواخر ماه دسامبر 2022 پنتاگون منتشر کرده، از سال 2018  فرماندهی سایبری  بیش از 30 عملیات در 18 کشور اروپایی انجام داده است. قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین چندین عملیات پیشرفته شکار Hunt Forward Operations)) در استونی، مونته نگرو، مقدونیه شمالی، لیتوانی، کرواسی، همه در حیطه راهبرد دفاع پیشرفته و تلاش مداوم به منظور محافظت از شبکه های امریکایی به انجام رسانده است. بدین ترتیب در کنار چتر هسته ای آمریکا، یک چتر سایبری بی سابقه شکل گرفته است.

منبع: ایل جورناله (ایتالیا) / تحریریه دیپلماسی ایرانی

کلید واژه ها: ایالات متحده امریکا فرانسه جنگ اوکراین روسیه و اوکراین امریکا و اروپا امریکا و فرانسه امنیت سایبری امنیت سایبری در آمریکا


( ۱ )

نظر شما :