انفجار مهلک در کابل

۰۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۲۰:۰۰ کد : ۲۰۰۵۴۴۵ اخبار اصلی عکس نوشته
دست کم دو انفجار ناشی از بمبگذاران انتحاری ناشناس پنجشنبه در ورودی شلوغ فرودگاه کابل در میان غیرنظامی های نومید و مستاصل، حمام خون به راه انداخت. پس از سقوط کابل و قدرت گرفتن مجدد طالبان، بسیاری از شهروندان وحشت زده افغانستان به فرار از این کشور روی آورده اند و این مساله، روزهای پایانی تلاش های غرب برای خارج کردن متحدانش از افغانستان را دچار تشویش کرده است.
انفجار مهلک در کابل

کلید واژه ها: افغانستان طالبان افغانستان کابل سقوط کابل


( ۲ )

نظر شما :

فدوی ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ | ۲۰:۲۹
بیست سال وقت مردم افغانستان را گرفتند و حالا ...