عراقیون آیا نوش داروی نجات بخش صحنه سیاسی عراق خواهد شد؟

ائتلافی تازه متولد شده با آرمان هایی اصلاح طلبانه

۲۷ تیر ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۹۹۳۳۰۸ خاورمیانه انتخاب سردبیر
عبدالکریم محمود، روزنامه نگار عراقی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: به گفته کارشناسان سید عمار حکیم که بعد از خروج از مجلس اعلای اسلامی عراق تلاش دارد رویکرد اصلاح طلبانه ای را برای خط مشی خود در صحنه سیاسی عراق ترسیم کند، این بار نیز ابتکار ائتلاف عراقیون را مطرح کرده است و تلاش دارد مرکز ثقل فعالیت های سیاسی خویش را در دوره پیش رو در آن متمرکز کند.
ائتلافی تازه متولد شده با آرمان هایی اصلاح طلبانه

عبدالکریم محمود، روزنامه نگار عراقی 

دیپلماسی ایرانی: سیدعمار حکیم رهبر رهبر جریان الحکمه  چند روز پیش تولد فراکسیون جدیدی در عراق را اعلام کرد. این که در کشوری مملو از تضاد و انشقاق های حزبی و جریانی ائتلافی با هدف آرمانی جامع بودن تشکیل شود به خودی خود یک پیام امید بخش محسوب می شود اما به رغم آن که برخی از تحلیلگران امور عراق این ائتلاف را هم  در راستای انشقاق های سابق، تجزیه های مکرر و تغییر صف بندی ها می دانند که صحنه عراق بسیاری از آن را به چشم دیده ، اما سید عمار حکیم به عنوان بنیانگذار این ائتلاف تاکید می کند که ائتلاف با هدف حمایت از حکومت و مسیر آن و بازیابی اعتماد به روند سیاسی کشور و مبارزه با فساد و تلاش برای برگزاری انتخابات پیش از موعد تشکیل شده است.

به گفته کارشناسان سید عمار حکیم که بعد از خروج از مجلس اعلای اسلامی عراق تلاش دارد رویکرد اصلاح طلبانه ای را برای خط مشی خود در صحنه سیاسی عراق ترسیم کند، این بار نیز ابتکار ائتلاف عراقیون را مطرح کرده است و تلاش دارد مرکز ثقل فعالیت های سیاسی خویش را در دوره پیش رو در آن متمرکز کند.

روحانی شیعه عراقی که چند ماه پیش جریان مخالفت فعال را در مقابل دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق کشورش به راه انداخته بود امروز ائتلاف عراقیون را به عنوان ساختاری برای حمایت از دولت جدید عراق در مقابل تنش های پارلمانی تشکیل داده است. 

به اعتقاد کارشناسان این که ائتلافی سیاسی با این سمت و سوی آرمانی که به طور حتم بسیاری از آن خواست مردم عادی عراق است شکل بگیرد، یک گام به جلو محسوب می شود به شرط آن که عزم، مجال و زمینه تحقق هم به آن داده شود. به بیانی واضح تر، سید عمار حکیم که طرح اپوزیسیون فعال خود را در دوره نخست وزیری عادل عبدالمهدی برای پایان دادن به فساد نهادینه شده در ساختار دولت عراق آغاز کرده بود امروز عراقیون را برای تحقق همان هدف سامان داده است. حال اگر کابینه فعلی عراق را حاصل همان اپوزیسیون فعال بدانیم ائتلاف عراقیون را بهترین بستر برای حفظ این دست آورد یافته است.

رهبر جریان حکمت چند روز پیش در مورد فراکسیون تحت رهبری اش به  رئیس جمهوری عراق گفته بود قرار است این ائتلاف حامل دغدغه های مردم و حفاظت از دولت باشد.

اما به اعتقاد تحلیلگران این ائتلاف که به طور حتم بعد از کش و قوس های بسیار زیاد و در سایه قدرت چانه زنی رهبر آن شکل گرفته در کنار اهداف کوتاه مدت تقویت تاب آوری دولت در برابر منتقدان، مخالفانش که کم هم نیستند، اهداف بلند مدتی را هم چه در بعد شخصی برای رهبر آن و چه در بعد ساختاری دنبال می کند.

اگر اهداف اعلام شده در زمان اعلام موجودیت این ائتلاف را که در 10 محور، تقویت روند دولت و موسسات آن، حمایت از نیروهای مسلح، تقویت روند اصلاحات، پاسخگویی به خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان، تقویت رویکرد اعتدال گرایانه برای حمایت از ثبات سیاسی، دور ساختن عراق از صف بندی های منطقه ای و بین المللی، تاکید بر خواست اصلی مردم برای برگزاری انتخابات زودرس، حمایت از تلاش های اصلاح طلبانه و توسعه واقعی و فراگیر نظام سیاسی، تقویت تدابیر بیمه های درمانی و توسعه اقتصاد در کنار حمایت از روند بازسازی کشور را مد نظر داشته باشیم، نکته لزوم برگزاری انتخابات زودرس که در میان این اهداف قرار داده شده را می تواند بر خلاف جایگاهی که در لیست اهداف قرار گرفته یک از اولین اولویت های این ائتلاف توصیف کرد.

به اعتقاد صاحب نظران ائتلاف عراقیون از هم اکنون حرکت خود را برای تصاحب آرای صندوق های رای و به تبع آن کرسی های پارلمان عراق در چارچوب شعارهایی که کم و بیش در چارچوب خواست معترضین عراقی زاویه بندی شده آغاز کرده است، به نحوی که هر چه به موعد انتخابات عراق (که هنوز تاریخی برای آن اعلام نشده است) نزدیک تر شویم از این ائتلاف چیزهای بیشتری خواهیم شنید.

سید عمار حکیم حداقل طی چند سال گذشته نشان داده است که رویکردی نوگرایانه را در فعالیت های سیاسی سنتی شیعیان عراقی در پیش گرفته یا حداقل تلاش کرده تا به این شکل عمل کند حال مشخص نیست که معادلات ریشه دار حاکم بر صحنه سیاسی عراق تا چه حد اجازه خواهند داد این مهم را در وهله اول برای او و در مرتبه بعدی برای ائتلاف عراقیون آسان شود؟

کلید واژه ها: عراق مصطفی الکاظمی ائتلاف عراقیون سید عمار حکیم انتخابات عراق اصلاحات در عراق


( ۳ )

نظر شما :