نچیروان بارزانی در بیانیه ارسالی برای دیپلماسی ایرانی

عراق بە ثبات سیاسی و امنیتی نیاز دارد

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۶ کد : ۱۹۸۶۷۰۶ اخبار اصلی خاورمیانه
در بیانیە رئیس اقلیم کردستان عراق آمدە است: رویدادها و خشونت های چند روز گذشتە بغداد و برخی از استان های کشور مایە نگرانی است. برپایی اعتراضات مسالمت آمیز در قانون اساسی جای گرفتە است، اما نباید این اعتراضات بە خشونت، درگیری و آشوبگری مبدل شود و امنیت عمومی و موسسات دولتی را بە خطر اندازد. 
عراق بە ثبات سیاسی و امنیتی نیاز دارد

دیپلماسی ایرانی: نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در بیانیەای که برای دیپلماسی ایرانی ارسال شد، در خصوص وضعیت کنونی عراق، نوشت که اقلیم کردستان خواهان حفظ قانون، امنیت و ثبات و مدنظر داشتن منافع عالی کشور است. 

در بیانیە رئیس اقلیم کردستان عراق آمدە است: رویدادها و خشونت های چند روز گذشتە بغداد و برخی از استان های کشور مایە نگرانی است. برپایی اعتراضات مسالمت آمیز در قانون اساسی جای گرفتە است، اما نباید این اعتراضات بە خشونت، درگیری و آشوبگری مبدل شود و امنیت عمومی و موسسات دولتی را بە خطر اندازد. 

مشکلات عراق زادە رفتار و سیاست های چند دهە گذشتە حکومت های پی درپی عراق است و حل آنی این مشکلات دور از انتظار است. خواست های ملت بدون همکاری و پشتیبانی تمامی جهات تحقق نخواهد یافت و حفظ امنیت و ثبات کشور در حال و آیندە، وظیفە خردمندانە همگان است. 

عراق در موقعیتی حساس قرار دارد کە بە آرامش و ثبات سیاسی و امنیتی نیاز دارد، برهم زدن امنیت و از کنترل خارج شدن رویدادها، وضعیت موجود را وخیمتر کردە، هیچ مسئلەای را حل و فصل نخواهد کرد و بە زیان تمامی ملیت های عراق خواهد انجامید. لذا، تحمل بیشتر، حفظ قانون و مدنظرگرفتن منافع عالی کشور را خواستاریم. 

نچیروان بارزانى رئیس اقلیم کردستان
 

کلید واژه ها: تظاهرات در عراق عراق نچیروان بارزانی اقلیم کردستان عراق


( ۱ )

نظر شما :