تهدیدات حیاتی در ژئوپلتیک اشغالی رژیم صهیونیستی

عواملی که سبب می شوند اسرائیل همیشه نگران باشد

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۵ کد : ۱۹۸۶۱۳۳ خاورمیانه انتخاب سردبیر
محمد سالاری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: به طور کلی می توان گفت سقوط مهمترین شرکای اسراییل و شکل گیری محیط ناآرام و بی ثبات در مجاورت این رژیم، دولت صهیونستی را با غافلگیری گسترده ای مواجه کرد که حتی هرگز پیش بینی آن را نمی کرد. قدرت جبهه مقاومت و نیروهای آموزش دیده آن عمق استراتژیک اسرائیل را مورد هدف قرار داده و تا نابودی کامل این رژیم پیش خواهد رفت.
عواملی که سبب می شوند اسرائیل همیشه نگران باشد

نویسنده: محمد سالاری

دیپلماسی ایرانی:
مقدمه:  

با گذشت چند سال از آشفتگی ها و خیزش های جهان عرب و شکل گیری دولت های جدید عربی¬ محیط امنیتی این منطقه با تغییر و تحولات بسیاری همراه بوده است. سوریه که تبدیل به جولانگاه قدرت بین جبهه مقاومت فلسطین از یک طرف و رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه ای و بین المللی آن شده بود اکنون با قدرت گیری و حضور فعال جبهه مقاومت روزهای پسا بحران را تجربه می کند. 

بسیاری از کارشناسان غربی تحولات خاورمیانه و جنگ داخلی سوریه را گامی در جهت دموکراسی غربی و بهاری برای اعراب دانسته و معتقد بودند که تغییرات ایجاد شده بیش از آنکه تهدید باشد، فرصتی برای رژیم صهیونیستی و غرب است. اما در برابر این دیدگاه خوشبینانه حال با گذشت چند سال از بحران سوریه و تحکیم قدرت مقاومت تهدیدات و بحران ها دامنگیر ژئوپلتیک سرزمین های اشغالی شده است. اقدامات مسلحانه ضد اسرائیلی در عمق استراتژیک این رژیم افزایش یافته و تهدیدات مقاومت حیات اسرائیل را نشانه گرفته است. در این نوشتار به بحران ها و تهدیدات حیاتی پیش روی رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت.

تحولات و آشوب های خاورمیانه 

کشورهای عربی و شمال خاورمیانه از آغاز استقلال خود پس از جنگ جهانی دوم، تحت  حکمرانی حکومت های دیکتاتور و اقتدارگرا بوده و تاریخ یکصد ساله آنها همواره با مشخصه بی ثباتی و اقتدارگرایی شناخته شده است. طی چند سال گذشته این کشورها خیزش های اجتماعی و سیاسی بی سابقه ای را پشت سرگذرانده اند به طوریکه که به درستی می توان این تحولات را نقطه عطفی در تاریخ این منطقه به شمار آورد. این تحولات علاوه بر اینکه باعث سقوط سه دیکتاتوری (تونس، مصر،لیبی) شد، بیشتر کشورهای خاورمیانه را به ناامنی و آشفتگی دچار کرد. 

در حکومت رژیم های سابق عربی اکثر گروه ها و جریان های فکری از جمله گروه های اسلام گرا مشغول سرکوب سیاسی بوده و نقشی در سیاست نداشتند اما با شروع تحولات سیاسی در کشورهای جهان عرب و روی کار آمدن نظام سیاسی تازه در این کشورها، بسیاری از گروه های اسلام گرا فرصت دوباره ای برای فعالیت پیدا کرده اند. 

جنبش های اخیر خاورمیانه بیش از آنکه عرصه ای برای احیای دموکراسی غربی باشند فضایی برای احیای قدرت جبهه مقاومت فلسطین و ایجاد بحران ها و تهدیدات امنیتی جدیدی برای رژیم صهیونیستی بوده است. در این بخش برای درک بهتر از شرایط و موقعیت اسرائیل در منطقه متغییر خاورمیانه، مهمترین چالش ها و آسیب پذیری های رژیم صهیونیستی را مورد تحلیل و برسی قرار می دهیم.

آسیب پذیری های رژیم صهیونیستی 

رژیم اشغالی صهیونیستی از بدو تاسیس در سال 1948 توسط استعمار انگلیس با چالش ها و تهدیدات فراوانی مواجه بوده و همیشه یک رژیم نامن و  آسیپ پذیر باقی مانده است. دولت یهود به علت جمعیت محدود، مرزهای غیر قابل دفاع و منابع طبیعی کم و عدم عمق استراتژیک، دکترین نظامی پیشرفته ای را طرح ریزی کرد (Civcik.2004 : 20-21). اما این دکترین نظامی با صرف هزینه بسیار نتوانسته است امنیت را به سرزمین های اشغالی بیاورد. چهار حوزه مهم آسیب پذیر این رژیم که همیشه عامل تهدید و چالش های فراون بوده عبارتند از : 

1- فقدان عمق استراتژیک در مقابل حملات غافلگیرکننده

امنیت ملی رژیم صهیونیستی تحت تأثیر منفی عامل جغرافیای سیاسی قرار گرفته، فقدان عمق استراتژیک قابل قبول برای اسرائیل به عنوان یک آسیب‌پذیری استراتژیک مطرح است. بدین منظور فقدان عمق استراتژیک مؤثرترین عامل تشکیل دهنده ای اصول دکترین نظامی اسرائیل به شمار آمده و مهمترین نگرانی امنیتی این رژیم را شامل می شود(Civcik,2012: 27). وسعت کم و شرایط ژئواستراتژیکی نامناسب ضمن آنکه حمله سریع و اشغال اسرائیل ( سرزمین های اشغالی) را در اختیار همسایگان قرار می دهد، آن را در برابر حملات غافلگیرانه و سریع غیر قابل دفاع می کند. این امر از آنجا ناشی می شود که فاصله بین مرزی که اسرائیل را از دشمنان عربیش جدا می کند، تا مراکز اصلی اسرائیل بسیار کم است. مراکز حیاتی رژیم صهیونیستی را مثلث بیت المقدس، حیفا و تل آویو تشکیل می دهد (به عنوان هارتلند اسرائیل شناخته می شود) که در تیررس حملات مرزی کشورهای عربی قرار دارند و همیشه خطرات بالقوه ای را در خود جای داده اند.

2- ناتوانی در سازماندهی و بازسازی برای دفاع و مقابله با نیروهای دشمن

وسعت کم¬و شکل نامناسب ¬اسرائیل باعث شده تا این رژیم از داشتن عمق استراتژیک در درون سرزمین اشغالی محروم باشد. کشورهای وسیع و داراری عمق استراتژیک این امکان را دارند که پس از حمله غافلگیرانه و دریافت ضربه اول در بخش دیگری از خاک خود نیروهای خود را جمع آوری کند و به بازسازی آن برای مقابله با دشمن بپردازد. رژیم صهیونیستی که فاقد یک عمق استراتژیک مناسب است از این امکان محروم است.

3- در تیر رس بودن مراکز جمعیتی و اقتصادی آن

ویژگی تصنعی و تحمیلی بودن، اسرائیل را به عضوی غیر عادی و ناسازگار با دیگر کشورهای منطقه و مجموعه دولت هایی که در یک منطقه و در کنار هم به سر می برند، تبدیل کرده است. از این رو رژیم صهیونیستی نمی تواند خود را با محیطی که در آن به سر می برد منطبق کند و به عضو سازگار با سایر اعضا و اجزای نظام منطقه ای تبدیل شود.

4-ضعف سیاست بازدارندگی اسراییل

اسرائیل از آغاز شکل گیری تلاش کرده است تا سیاست بازدارندگی را بر کشورهای عربی و جبهه مقاومت فلسطین تحمیل کند تا آنان را از تهدید نظامی یا مسلح شدن فعال باز دارد. ولی این سیاست کارساز نبوده و اسرائیل همواره در اجرای سیاست بازدارنگی باشکست روبه رو است.

تهدید ات حیاتی و وجودی اخیر در ژئوپلتیک اشغالی اسرائیل

تحولات داخلی کشورهای عربی و به ویژه  اتمام جنگ داخلی سوریه و قدرت گیری جبهه مقاومت، اسرائیل را عملا با جنس متفاوتی از تهدیدات عملی مواجه ساخت به طوریکه بسیاری از کارشناسان دپارتمان های امنیتی اسرائیل دولت نتانیاهو را به علت عدم موفقیت در حفظ امنیت محکوم کردند و معتقدند که تهدیدات در تمام خطوط مرزی موجودیت حکومت یهود را تهدید جدی کرده است. به تعبیر یکی از نویسندگان مرکز مطالعاتی بگین – سادات  آقای گرشون هاکوهن انبار تهدیدات مرزی اسرائیل درحال انفجار است. وی تهدید حیاتی را  در سه محور اصلی عملیاتی زیر تقسیم بندی می کند(Gershon Hacohan,2019)
    الف: تهدیدات موشکی و راکت های بسیار پیشرفته که توانایی هدف گذاری دقیق را در مرزهای اشغالی اسرائیل دارند. این زرادخانه های پیشرفته به نحوی سازماندهی شده اند که قادرند مراکز عمیق حیاتی و استراتژیک اسرائیل را چون( تاسیسات نظامی- فرودگاها- مراکز جمعیتی – شریان ها و ایستگاه های انرژی) مورد هدف قرار دهند
    ب: تهدیدات جدید از ارتفاعات جولات اشغالی توسط حزب الله و جبهه مقاومت که حنبه عملیاتی به خود گرفته و نگرانی جدی را برای امنیت اسرائیل به وجود آورده است.
    ج: خطر واضع و روشن شهرها و روستاهای سرزمین های اشغالی در امتداد مرزهای لبنان و نوار غزه توسط کماندوهای آموزش دیده حزب الله که برای ضربه زدن به داخل مرزها سازماندهی شده اند. 

جمع بندی

به طور کلی می توان گفت سقوط مهمترین شرکای اسراییل و شکل گیری محیط ناآرام و بی ثبات در مجاورت این رژیم، دولت صهیونستی را با غافلگیری گسترده ای مواجه کرد که حتی هرگز پیش بینی آن را نمی کرد. قدرت جبهه مقاومت و نیروهای آموزش دیده آن عمق استراتژیک اسرائیل را مورد هدف قرار داده و تا نابودی کامل این رژیم پیش خواهد رفت. بسیاری از گروها و عناصر جبهه مقاومت در نوارهای مرزی مستقر و به راحتی توان هدف گیری مراکز جمعیتی اسرائیل را دارند. دکترین نظامی این رژیم نتوانسته است امنیت سازی کند و هر روز بر حجم تهدیداتی که موجودیت حکومت یهود را در منطقه خاورمیانه هدف قرار داده اند افزوده می شود.

کلید واژه ها: اسرائیل رژیم صهیونیستی امنیت اسرائیل


( ۱۰ )

نظر شما :

احسان ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۸:۵۲
اسرائیل به علت ماهیت خود رو به زوال است و آینده ای نخواهد داشت زیرا بر پایه آپارتاید بنا شده و اصولایک رژیم میلیتاری است که با کمک لابی گری در جهان غرب ایجاد شده است نه یک کشور ،به معنای واقعی در واقع یک پایگاه نظامی در داخل یک جغرافیای بیگانه است که حتی دارای یک جمعیت همگن نیز نیست و ملغمه ای است از ملیت های مختلف که با چند راکت کوچک عطای تابعیت شان را به لقای آن خواهند بخشید زیرا شهروند درجه بندی شده مفهومی عادی در اسرائیل است (نمونه بارز این رویکرد فلاشا ها و اعراب اسرائیل هستند که به خاطر نژادشان همیشه شهروند درجه دو خواهند ماند)و اصولا فاقد ریشه عمیق در همبستگی ملی است و اگرچه در طی سالیان سعی در آن نموده تا با افزایش دایره نفوذ خود در کشورهای دیگر با اشغال با جنگ و لابی گری و در اختیار گرفتن رسانه ها آینده خود راتضمین کند اما در نهایت امروز در نزدیکترین موقعیت به سقوط قرار دارد زیرا در سالیان طلایی گذشته این رژم در سایه اختلافات و عدم ایجاد عزم جدی در خاورمیانه به بقای خود ادامه داده است و حتی دایره سرزمینی خود را افزوده و توانسته اراده خود را بر همسایگان خود تحمیل کند و به عبارتی شده «لات کوچه خلوت» و امروز با ایجاد و توسعه تفکر مقاومت که دارای انسجام عزم و اراده نابودی این رژیم است روزهای خوب این رژیم پایان یافته و با توسعه آن هر روز کابوس وار تر می شود و برای این پهلوان پنبه تنها باد بازو وزبان دراز مانده که البته اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و آمریکا چاره ای نیندیشد آن نیز بر باد خواهد رفت!!!!
خسرو ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۹:۳۹
به نظر میرسد وضعیت اسراییل بهتر شده ، چون سوریه به عنوان قویترین دولت عربی مجاور به جهت نظامی صفر شده ، اردن هرگز برای اسراییل تهدید نبوده ، عربستان به جهت توازن منطقه ای به اسراییل نزدیک شده ، مصر نزدیکتر ین دوست اسراییل شده ، لیبی وجود ندارد ، عراق درگیر مشکلات خود است و... درضمن قبل از تحولات سوریه ، به جهت تسلیحات سنگین و استراتژیک فقط سوریه قادر به ضربه زدن به اسراییل بود ولی حالا نیست ، با این وجود مردم فلسطین پیروز خواهند شد نه به خاطر سلاح یا موشک بلکه بخاطر ایمان و جمعیت زیاد ، ودر ضمن حزب الله برای دفاع از لبنان و تهدید اسراییل به وجود آمده نه برای جنگ با اسراییل ، حزب الله و مقاومت ابزار تهدید وبازدارندگی است نه حمله
ابراهیم قدیمی ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۱:۰۷
ترس اسرائیل بیشتر اگاهی کامل خود وساکنین ان از این نکته است که اغلب این سرزمین و قریب به اتفاق ان غصبی وبرخلاف مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد است ومقبول ساکنین اصلی ومردم اگاه جهان نیست. این سرزمین صاحبان تاریخی دیگری دارد که رانده شدهاند. این سرزمین توسط زور نظامی وزور سیاسی وزور اقتصادی دیگران با ساکنینی فریب خورده و مهاجر به زور وغیر قانونی به این سرزمینها اشغال شده است. کلید منازل این مناطق هنوز دست مردمان صاحب منزل است.اگر تمام مردم جهان ندانند خودسیاستمداران اسرائیل خوب میدانند که این سرزمین چگونه با سوئ استفاده از مهمان نوازی وکمک اعراب به ملتی تحت ستم دیگران اشغال شد. در سال ۱۸۵۰ میلادی بر طبق نوشتارهای خودشان چند هزار نفر ازانها در این سرزمین ساکن ومورداحترام ساکنین نیز بودند. یهودیان همواره مورد احترام مسلمانان در گذشته بعلت ادیان با پایه وفقه وعرفان مشترک با اختلاف های جزئی بودهاند.اگر حضور مقطعی کوتاه مدت در تاریخ چندین هزار ساله قبلی حقی برای گروهی در مالکیت سرزمین وبیرون راندن دیگران که صاحبان چندین هزار ساله داشته باشد مرزهای جغرافیائی ونام کلیه کشورها بایدتغییرات اساسی داشته باشد. ساکنین فعلی مهاجر اسرائیل به مسلمانان که ساکنین اصلی ودوست یهودیان بودند خیانت کردند.ترس اسرائیل هیچگاه فرونخواهد ریخت. ترس اسرائیل نه ازموشک است ونه از سایر ادوات نظامی قتاله است که خودانها قویترین اینگونه اسباب قتاله را دارند وترسی هم از بکار گیری ندارند. ترس اسرائیل از حقیقت ماجرااست..الخائن خائف.
بهمن ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۱:۵۱
مطمئنا نویسنده این مقاله یک ایرانی وطندوست و ازاده هست. ایشان باید یک عدد تقریبی به دلار از کل هزینه ای که ملت ایران برای نابودی اسراییل تاکنون داده و خواهد داد بدهد. حداقل ترامپ میگوید ۷ تریلیون دلار در ۲۰ سال خرج جنگهای خاورمیانه شده. ایران چقدر مستقیم و غیر مستقیم خرج نابودی اسراییل کرده؟