گروه بین المللی بحران منتشر کرد

فهرست تحریم های مرتبط با فناوری هسته ای ایران

۰۴ مرداد ۱۳۹۳ | ۲۳:۳۰ کد : ۱۹۳۶۳۳۴ اخبار اصلی پرونده هسته ای گام به گام تا توافق جامع
لغو کدام دسته از تحریم های ایران به امضای باراک اوباما ممکن است و کدام دسته باید از فیلتر کنگره عبور کنند؟
فهرست تحریم های مرتبط با فناوری هسته ای ایران

دیپلماسی ایرانی: قریب به یک ماه پیش گروه بین المللی بحران در گزارشی جامع به شرح توصیه هایی به ایران و گروه 1+5 برای رسیدن به فرصتی طلایی جهت امضای متن توافقنامه جامع پرداخت. در این گزارش راهبردی که مذاکرات هسته ای ایران به یک مکعب تشبیه شده است به بیان جزئیات گام هایی که دو طرف می توانند با برداشتن آنها به امضای توافقنامه جامع نزدیک شوند، اشاره شده بود. یکی از مهم ترین چالش های میان ایران و 1+5 در سر میز مذاکره چه در شش ماه گذشته و چه در چهارماه فرجه زمانی که روز هجدهم جولای اعضای تیم هسته ای ایران و 1+5 در وین به آن رای دادند، بحث نحوه لغو تحریم های رنگارنگی است که در گذر این چند سال اخیر بر ایران تحمیل شده است. ایران خواهان لغو کامل تحریم ها و غرب و امریکا به دنبال لغو گام به گام آنها هستند. دیپلماسی ایرانی در راستای آشنایی مخاطب ایرانی با جنس تحریم های اعمال شده بر ایران ، نحوه لغو آنها و مرجعی که می تواند دستور تعلیق یا لغو کامل آنها را صادر کند ، اقدام به انتشار این بخش از گزارش گروه بین المللی بحران به شکل جداگانه از متن کامل کرده است :

فهرست تحریم های مرتبط با فنآوری هسته ای ایران:

تحریم ها

بخش

هدف

ملزومات برای تعلیق

ملزومات برای رفع

تخصیص عملیات خارجی

(C) 7041

محصولات پالایشی نفتی

هیچ

اقدام کنگره

(1)(b)7070

همکاری هسته ای روسیه با ایران

صلاحدید رئیس جمهور

اقدام کنگره

قانون تحریم های عراق 1990

G 586

فناوری هسته ای

ابطال

اقدام کنگره

قانون منع اشاعه تسلیحاتی ایران- عراق 1992

1603

تسلیحات، فناوری هسته ای

ابطال (6 تا 12 ماه)

اقدام کنگره

1604

فناوری تسلیحات کشتار جمعی

ابطال(6 تا 12 ماه)

اقدام کنگره

1605

فناوری تسلیحات کشتار جمع

ابطال (6 تا 12 ماه)

اقدام کنگره

قانون تحریم ایران1996

(a)5

بخش های نفت و پتروشیمی

ابطال (6 تا 12 ماه)

اقدام کنگره

(1)(b)5

فناوری تسلیحات کشتار جمعی

ابطال (6 تا 12 ماه)

اقدام کنگره

(2)(b)5

معدون کاوی، تولید و حمل و نقل اورانیوم

ابطال (6 تا 12 ماه)

اقدام کنگره

قانون منع اشاعه هسته ای ایران 2002

(b)1343

همکاری فناوری هسته ای آژانس

هیچ، اما دستور وزیرامورخارجه نیاز است

اقدام کنگره

قانون تحریم های جامع، حسابرسی و منع سرمایه گذاری 2010

(2)(c)104

معاملات مالی

ابطال

مجوز رئیس جمهور

(4)(c)104

شرکت های ملی نفت ونفتکش ایران

ابطال

مجوز رئیس جمهور

108

اجرای تحریم های سازمان ملل

صلاحدید رئیس جمهور

مجوز رئیس جمهور

303

فناوری تسلیحات کشتار جمعی

ابطال 12 ماهه)

مجوز رئیس جمهور

قانون مجوز دفاعی

(b)1245

پولشویی

ابطال (4 تا 6 ماهه)

مجوز رئیس جمهور

(1)(b) 1245

معاملات مالی

ابطال (4 تا 6 ماهه)

مجوز رئیس جمهور

(3)(d) 1245

صادرات پتروشیمی

ابطال (4 تا 6 ماهه)

مجوز رئیس جمهور

قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012

211

بیمه کشتیرانی اقلام دارای کاربری دوگانه

ابطال

مجوز رئیس جمهور

212

بیمه کشتیرانی نفتی

ابطال

مجوز رئیس جمهور

213

بدهی مستقل ایران

ابطال

مجوز رئیس جمهور

217

بانک مرکزی ایران

صلاحدید رئیس جمهور

مجوز رئیس جمهور

218

معاملات مالی

ابطال

مجوز رئیس جمهور

220

پیام رسانی مالی

صلاحدید رئیس جمهور

مجوز رئیس جمهور

(1)221

مقامات دخیل در برنامه هسته ای

ابطال

مجوز رئیس جمهور

302

معاملات مالی

ابطال

مجوز رئیس جمهور

303

نهادهای تحریم شده از سوی سازمان ملل

ابطال

صلاحدید رئیس جمهور

501

آموزش در حوزه های حساس

هیچ

مجوز رئیس جمهور

504

بازگشت عواید نفت

صلاحدید رئیس جمهور

اقدام کنگره

قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه 2012

1244

 (A)(2)(c)

بخش های کشتیرانی و کشتی سازی

ابطال(6 ماهه)

اقدام کنگره

1244

(B)(2)(c)

بخش بندر

ابطال (6ماهه)

اقدام کنگره

1244

(C)(2)(c)

معاملات مالی

ابطال(6 ماهه)

اقدام کنگره

1244

(A)(1)(d)

بخش های انرژی و کشتیرانی

ابطال(6 ماهه)

اقدام کنگره

(1)(a)1245

فلزات گرانبها و نیمه آماده

ابطال(6 ماهه)

اقدام کنگره

(1)(a) 1246

خدمات بیمه

ابطال(6 ماهه)

اقدام کنگره

  1. 1247

معاملات مالی

ابطال(6 ماهه)

اقدام کنگره

 

فرمان اجرایی

تحریم

هدف

ملزومات تعلیق

ملزومات رفع

12938 E.O.

کمک خارجی، اعتبارات، تسلیحات

صلاحدید رئیس جمهور

صلاحدید رئیس جمهور

12957E.O.

بخش نفتی

صلاحدید رئیس جمهور

اقدام کنگره

12959E.O.

بخش نفتی

صلاحدید رئیس جمهور

صلاحدید رئیس جمهور

13382E.O.

مسدود سازی دارایی

صلاحدید رئیس جمهور

صلاحدید رئیس جمهور

13574E.O.

وام ها، معاملات مالی

صلاحدید رئیس جمهور

اقدام کنگره

13590E.O.

بخش های انرژی و پتروشیمی

صلاحدید رئیس جمهور

اقدام کنگره

13599E.O.

مسدودسازی دارایی، بانک مرکزی

صلاحدید رئیس جمهور

مجوز رئیس جمهور

13622E.O.

معاملات مالی

صلاحدید رئیس جمهور

اقدام کنگره

13628E.O.

معاملات مالی، انسداد دارایی، تسلیحات

صلاحدید رئیس جمهور

اقدام کنگره

13645E.O.

ارز ایرانی، معاملات مالی

صلاحدید رئیس جمهور

صلاحدید رئیس جمهور

 

تدابیر محدود ساز اتحادیه اروپا

تحریم

هدف

ملزومات تعلیق

ملزومات رفع

موضع مشترک شورا CFSP/ 140/ 2007، مصوبه شورا 2007/ 423

تسلیحات، معاملات مالی، انسداد دارایی

تصمیم اجتماعی اتحادیه اروپا

تصمیم اجتماعی اتحادیه اروپا

تصمیم شورا CFSP/ 413/ 2010، مصوبه شورا 2010/ 961

تسلیحات، فناوری دارای کاربری دوگانه، بخش های پیام رسانی مالی و معاملاتی، انسداد دارایی، تجارت، حمل ونقل، انرژی و بیمه، آموزش در حوزه های حساس

تصمیم اجتماعی اتحادیه اروپا

تصمیم اجتماعی اتحادیه اروپا

تصمیم شورا CFSP/ 35/ 2012، مصوبه شورا 2012/ 267

تسلیحات، معاملات مالی، انسداد دارایی، فلزات خام و نیمه آماده، صادرات نفت و گاز طبیعی، انرژی، بیمه، کشتی سازی و بخش های حمل ونقل

تصمیم اجتماعی اتحادیه اروپا

تصمیم اجتماعی اتحادیه اروپا

 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل

تحریم

هدف

ملزومات تعلیق

ملزومات رفع

قطعنامه 1373

فناوری دارای کاربری دوگانه، انسداد دارایی، آموزش در حوزه های حساس

قطعنامه شورای امنیت

قطعنامه شورای امنیت

قطعنامه 1747

فناوری دارای کاربری دوگانه، انسداد دارایی، تسلیحات

قطعنامه شورای امنیت

قطعنامه شورای امنیت

قطعنامه 1803

فناوری دارای کاربری دوگانه، انسداد دارایی

قطعنامه شورای امنیت

قطعنامه شورای امنیت

قطعنامه 1929

فناوری دارای کاربری دوگانه، معاملات مالی، انسداد دارایی، تسلیحات

قطعنامه شورای امنیت

قطعنامه شورای امنیت

 

کلید واژه ها: برنامه هسته اي ايران مذاكرات هسته اي ايران با 1+5


نظر شما :