اگر ایران و روسیه بخواهند در مسائل مربوط به انرژی با هم به رقابت بپردازند، این دیگران هستند که از این رقابت نفع خواهند برد و این

۲۹ شهریور ۱۳۹۰ | ۱۵:۵۰ کد : ۱۶۳۸۰ اخبار اصلی
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی
 

نظر شما :