آرشیو اخبار

آدرس غلط اعراب: اختلاف با ایران به جای دشمنی با داعش
ریاض نگران نزدیکی تهران و واشنگتن است

آدرس غلط اعراب: اختلاف با ایران به جای دشمنی با داعش

در شرایطی که آمریکا و اروپا مبارزه با داعش را به عنوان اولویت راهبردی در خاورمیانه تعریف می‌کنند، قرار گرفتن کشورهای عرب منطقه پشت سر عربستان نشان می‌دهد که این کشورها ایران را- و نه داعش را - دشمن اولیه خود می‌دانند.

ادامه مطلب