رهبر فتح الاسلام هنوز زنده است؟

۳۱ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۳:۵۵ کد : ۷۳۰ اخبار اصلی
تلاش براى پيدا کردن شاکر العبسى رهبرگروه شبه نظامى فتح الاسلام هنوز ادامه دارد. اين درحالى است که ام حسين همسراو تا امروزبرعقيده خود پافشارى کرده که يکى ازجنازه‌هاى بيرون آورده شده از اردوگاه، متعلق به العبسى است.
رهبر فتح الاسلام هنوز زنده است؟
بعدازآنکه سه ماه همه نگاه‌ها به لبنان واردوگاه شمالى نهرالبارد متمرکز شده بود، اين اردوگاه آوارگان فلسطينى آرام آرام درحال خارج شدن ازروى رادارهاست و گفت‌و‌گوهايى پشت درهاى بسته براى بازسازى آن آغاز شده است.
 
اين اردوگاه که تا دوهفته پيش يکى ازمرگبارترين مناطق لبنان بود حالا زيرسايه‌اى ازسکوت فرو رفته است. اين سکوت سنگين را گاه‌گاهى صداى انفجارى مى‌شکند. انفجارها مربوط به مهمات منفجرنشده وبرجا مانده در اردوگاه است که سربازان ارتش لبنان درحال انهدام آنها هستند.
 
به گفته کارشناسان نظامى حداقل يک ماه زمان لازم است تا مين‌ها، گلوله‌هاى توپ و بمب‌هاى منفجر نشده از سطح اردوگاه به طور کامل پاک سازى شوند. يکى ازمقام‌هاى ارتشى نيزبه روزنامه ديلى استار اعلام کرد هيچ اتفاق تازه‌اى درباره با اين اردوگاه رخ نداده و روند پاک‌سازى همچنان ادامه دارد.
 
درگيرى‌هاى نهرالبارد شديدترين درگيرى نظامى دراين کشوراززمان پايان جنگ‌هاى داخلى بود. حدود 400 نفر دراين درگيرى‌هاى مسلحانه کشته شدند که 167 نفر ازآنها ازارتش لبنان بودند. ارتشى‌ها نيزدرمقابل 200 نفر را کشتند و200 نفر ديگررا دستگير کردند که مظنون به ارتباط با القاعده هستند.
 
با وجود پايان درگيرى‌ها، تلاش براى پيدا کردن" شاکر العبسى"رهبرگروه شبه نظامى فتح الاسلام هنوز ادامه دارد. اين درحالى است که"ام حسين"همسراوتا امروزبرعقيده خود پافشارى کرده که يکى ازجنازه‌هاى بيرون آورده شده ازاردوگاه، متعلق به العبسى است.
 
شيخ على يوسف ازاتحاديه رهبران مذهبى فلسطين درآخرين مصاحبه خود گفت که با وجود نتيجه منفى تمام آزمايش‌هاىD.A.N که ازجسد العبسى انجام شد، همسراومى‌گويد:"اوهمسرمن است، من همسر خودم را مى‌شناسم."
 
يوسف در اين گفت‌و‌گو با خبرگزارى مرکزى لبنان عنوان کرد:"برخلاف آنچه گزارش شده است، همسرالعبسى مانند زن‌هاى ديگرعمل مى‌کند و مقام‌هاى لبنانى نيز درانتظاراين هستند که ببينند او درچه زمانى مى‌تواند ازکشور خارج شود".
 
 
به گفته شيخ محمد العلى، يکى ديگرازاعضاى اتحاديه رهبران مذهبى فلسطين که دراين درگيرى‌ها نقش ميانجى داشتند، پرونده تمام اعضاى خانواده العبسى همچنان تحت کنترل سعيد ميرزا، دادستان ايالتى است.
 
شيخ محمدالعلى همچنين عنوان کرده است:"عده‌اى ازخانواده‌هاى اعضاى فتح الاسلام آزاد هستند که بعد از ترخيص درهمين اطراف بمانند. بقيه ازجمله همسر العبسى همچنان تحت مراقبت شديد قرار دارند".
 
بيشتر اين خانواده‌ها که شامل همسران و فرزندان اعضاى فتح الاسلام مى‌شوند درمسجد الارقام حضور دارند. بنا به اعلام منابع امنيتى برخى ازاين افراد به کشورهاى اصلى خود يعنى اردن و سوريه بازگشته‌اند. اما خانواده‌هايى ازمليت‌هاى ديگرهنوزدرانتظارترخيص خود هستند. اين گروه به کشور‌هاى مراکش،عربستان سعودى والجزاير بازخواهند گشت.
 
درهمين حال حدود 30 هزارنفرازفلسطينيان بى‌سرپناه که درآغازدرگيرى‌ها، اردوگاه نهرالبارد را ترک کردند با نگرانى درانتظارهستند تا به خانه‌هاى خود بازگردند. آنها هم اکنون دراردوگاه بداوى و درشرايطى بسيار سخت زندگى مى کنند.
 
نگرانى اصلى آوارگان فلسطينى ازاين است که زمان بازسازى اردوگاه نهرالبارد وبارگشت آنها به خانه‌هايشان مشخص نيست. برخى منابع، زمان لازم براى بازسازى اردوگاه را حداقل يک سال اعلام کرده‌اند. 

نظر شما :