سه قاعده برای آماده شدن

در سال ۲۰۲۳ چه چیزی در انتظارمان است؟

۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۱۷۴۸۳ اخبار اصلی
در این وضعیت بغرنج جهانی چه کاری باید انجام دهیم؟ سه راه حال توصیه می شود. نخست احتیاط. دوم ارزیابی منابع اطلاعاتی و میزان موثق بودن آنها و سوم مراقبت از خود. البته اینها به ما کمک نمی کنند بفهمیم در سال ۲۰۲۳ چه اتفاقی خواهد افتاد اما به ما کمک می کنند خود را به شکلی خردمندانه برای آینده نزدیک آماده کنیم
در سال ۲۰۲۳ چه چیزی در انتظارمان است؟

نویسنده: جان ماریو ورونا

دیپلماسی ایرانی: این روزها بسیاری سعی دارند در خصوص وقایع سال 2023 پیشگویی هایی انجام دهند. این کار را انجام می دهند تا به نهادهای تمامی کشورها کمک کنند تصمیمات صحیحی برای سال جدید اتخاذ نمایند. اندیشکده های سراسر جهان، شرکت های تحقیقاتی بازارها نظرسنجی هایی در این رابطه انجام می دهند.

اینکه جنگ اوکراین به پایان می رسد به این علت که پوتین تحت فشار است یا اینکه سال ها تداوم خواهد داشت زیرا به نفع بسیاری است. اینکه آیا قیمت انرژی همچنان افزایش می یابد یا اینکه تعیین سقف قیمت ها توسط اروپا آن را مهار خواهد ساخت. اینکه آیا میزان تورم به سبب محدودیت های اعمال شده برای مواد اولیه افزایش خواهد یافت یا خیر. اینکه کووید بار دیگر از چین بر می خیزد یا اینکه واکسیناسیون گسترده در جهان غرب مردم را مصون خواهد ساخت. درک اینکه حق با چه کسی هست دشوار است و بیش از آن پیش بینی رویدادهای آتی.

در سال 2021 چه کسی می توانست تصور کند که پوتین جرات به چالش کشیدن غرب را می یافت و با حمله به اوکراین بحران انرژی بی سابقه ای را در اروپا ایجاد کند. در سال 2000 چه کسی می توانست حادثه 11 سپتامبر را مورد پیش بینی قرار دهد. در آن سال آمریکا به سپر فضایی برای دفاع از خود در برابر یک جنگ سرد تازه فکر می کرد و هیچکس تصور نمی کرد که این دشمن در هزاره جدید تروریسم بین المللی القاعده باشد.

در این وضعیت بغرنج چه کاری باید انجام دهیم؟ سه راه حال توصیه می شود. نخست احتیاط. دوم ارزیابی منابع اطلاعاتی و میزان موثق بودن آنها و سوم مراقبت از خود. البته اینها به ما کمک نمی کنند بفهمیم در سال 2023 چه اتفاقی خواهد افتاد اما به ما کمک می کنند خود را به شکلی خردمندانه برای آینده نزدیک آماده کنیم

نام نشریه: کوریره دلاسرا (ایتالیـا)

کلید واژه ها: جنگ اوکراین کووید-19 پیش بینی سال 2023


( ۱۴ )

نظر شما :

نا شناس ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۰۴:۰۷
منفعت های ایران در بحرانهای جهانی چیست؟