اعتراض کتبی کمترین کار است

ضرورت واکنش رسمی و قاطع به طمع ورزی‌های باکو

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۱۵۷۳۵ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
برهان حشمتی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: گرچه در دوره اخیر، مقامات ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با حفظ خونسردی کامل، هیچ حرکت آشکار رسمی برای اعتراض به این سیاست گذاری صریح باکو تاکنون نداشته اند و اگر هم یادداشت اعتراض رسمی به سخنان ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ الهام علی اف از سوی تهران به باکو ارسال شده باشد، خبری درباره آن منتشر نشده، به نظر می رسد ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاغی گری های الهام علی اف ضروری است. زیرا، سخنانی که الهام علی اف در روز ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ در دیدار با دبیرکل سازمان به اصطلاح کشورهای ترک مبنی بر احساس ظرفیت باکو برای دخالت در حقوق و امنیت و سرنوشت آذری زبانان سایر کشورها بر زبان جاری کرد، آشکارا با اصول و قواعد حقوق بین الملل و نیز قواعد حسن همجواری کشورها مغایرت آشکار دارد و با توجه به اینکه بزرگترین جمعیت آذری های جهان را شهروندان ایران تشکیل می دهند، دستکم تهران نباید به این سخنان رئیس جمهوری آذربایجان بی اعتنا باقی بماند.
ضرورت واکنش رسمی و قاطع به طمع ورزی‌های باکو

نویسنده: برهان حشمتی، کارشناس مسائل قفقاز

دیپلماسی ایرانی: سردمداران حکومت باکو که وابستگی آنها به راهنمایی های زیانبار انگلیس و رژیم صهیونیستی و ترکیه در دو سال اخیر پس از جنگ دوم قراباغ بسیار شدیدتر از گذشته شده است، از روز 21 اکتبر 2022 بطور رسمی و آشکارتر از گذشته ادعاهای ارضی و قومی در مورد "حکومت بر سرنوشت آذری های ایران" در دستور کار خود قرار دادند و رسانه های باکو بی شرمانه مدعی مالکیت آذربایجان و آذری های ایران شده اند!

گرچه در دوره اخیر، مقامات ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با حفظ خونسردی کامل، هیچ حرکت آشکار رسمی برای اعتراض به این سیاست گذاری صریح باکو تاکنون نداشته اند و اگر هم یادداشت اعتراض رسمی به سخنان 21 اکتبر 2022 الهام علی اف از سوی تهران به باکو ارسال شده باشد، خبری درباره آن منتشر نشده، به نظر می رسد ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاغی گری های الهام علی اف ضروری است.

زیرا، سخنانی که الهام علی اف در روز 21 اکتبر 2022 در دیدار با دبیرکل سازمان به اصطلاح کشورهای ترک مبنی بر احساس ظرفیت باکو برای دخالت در حقوق و امنیت و سرنوشت آذری زبانان سایر کشورها بر زبان جاری کرد، آشکارا با اصول و قواعد حقوق بین الملل و نیز قواعد حسن همجواری کشورها مغایرت آشکار دارد و با توجه به اینکه بزرگترین جمعیت آذری های جهان را شهروندان ایران تشکیل می دهند، دستکم تهران نباید به این سخنان رئیس جمهوری آذربایجان بی اعتنا باقی بماند. کما اینکه در گذشته نیز بعضا، مقامات ذیربط جمهوری اسلامی ایران به طرح ادعاهای جاه طلبانه مقامات و رسانه های باکو در خصوص آذری های ایران واکنش های مناسبی نشان می دادند.

گرچه در همان مقاطع نیز ادعاهای جاه طلبانه باکو در خصوص آذری های ایران، خیلی احمقانه و دور از منطق و عقل به نظر می رسید؛ اما به هر حال با توجه به اینکه طرح برخی ادعاهای گرچه غیرمنطقی و احمقانه و جاه طلبانه تبعات آتی و احیانا تاثیر روانی و فضاسازی دارد، به لحاظ حقوقی باید به موقع به این نوع ادعاها پاسخ داد و آن را در نطفه خفه و خنثی کرد. به همین خاطر است که اکنون نیز پس از گذشت یکصد سال، حکومت وقت ایران به علت مسامحه درباره استفاده نابه‌جا از نام آذربایجان برای نامگذاری کشور کنونی "جمهوری آذربایجان" مورد سرزنش و لعن قرار می گیرد که چرا به موقع اعتراضی را که باید می کرد، نکرد و منافع ملی را به‌خاطر مصالح زودگذر سیاسی یا احیانا سهل انگاری و مسامحه کاری به فراموشی سپرد.

در خصوص ضرورت خودداری نظام سیاسی باکو از طرح ادعاهای ارضی و قومی در خصوص آذربایجان و آذری های ایران، بارها از حکومت جمهوری آذربایجان به عنوان یک دولت که به هر حال صرف نظر از وابستگی های سیاسی به اجانب، خواه‌ناخواه یک واحد تابعه حقوق بین الملل محسوب می شود، تعهدات رسمی به تهران اخذ شده است و نقض همین تعهدات رسمی باکو به تهران نیز به هر حال باید پیگیری شود. از جمله این تعهدات که باکو به تهران برای خودداری از طرح جاه طلبی ها و طمع ورزی های درونی و جعلی خود درباره آذربایجان و آذری های ایران اخذ شده، تعهدی است که وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در تاریخ 9 اکتبر 1991 به سرکنسول وقت ایران در باکو سپرده است. در این یادداشت رسمی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان به شماره 221 آمده است :

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان شماره 221 / یادداشت/ وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان احترام خود را به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر باکو ابراز داشته و افتخار دارد در تکمیل یادداشت شماره 216 مورخ 7 اکتبر 1991 به نمایندگی از دولت جمهوری آذربایجان اعلام نماید: دولت جمهوری آذربایجان اظهارات مطرح شده در برنامه تلویزیونی "وطن" مورخ 4 اکتبر 1991 را به عنوان اظهاراتی آسیب زننده به توسعه روابط میان آذربایجان و ایران محکوم نموده و اجازه تکرار چنین اعمالی را علیه کشور برادر، ایران، نمی‌دهد. این وزارتخانه به سرکنسولگری محترم نسبت به "سطح بالای احترام خود" اطمینان می دهد.

باکو، 9 اکتبر 1991 خطاب به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران شهر باکو

بنابراین، با توجه به تعهدات مکرر باکو به تهران برای خودداری از طرح مطامع غیرمنطقی و دور از عقل در خصوص تسلط بر حق و حقوق و امنیت و سرنوشت شهروندان آذری زبان ایران و نیز با در نظر گرفتن قواعد و مقررات حقوق بین الملل و نیز وظایف نظام اسلامی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران که بر هر اصل و منفعت و مصلحت اندیشی مقدم است، مسئولان ذیربط در جمهوری اسلامی ایران ناگزیرند که به جسارت ها و تعدی های نیابتی باکو به هویت ایران اسلامی که از جانب رژیم صهیونیستی و انگلیس و مراکز پان ترکیسم به باکو سفارش شده، واکنش‌های لازم را نشان دهند و ارسال یادداشت اعتراض رسمی به یاوه گویی‌های الهام علی‌اف در خصوص آذری های جهان از جمله بدیهی‌ترین این وظایف ملی و اسلامی و رسمی مسئولان ذیربط ایرانی است.

کلید واژه ها: آذربایجان الهام علیف الهام علی اف ایران و آذربایجان بلوک کشورهای ترک زبان سازمان کشورهای ترک زبان زبان ترکی جمهوری آذربایجان رییس جمهوری آذربایجان


( ۲۹ )

نظر شما :

فاطمه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۵
اذری زبان کیا هستند کجا زندگی می کنند یک جمله از این آذری زبانها به زبان اذری بنویسید ماهم فیض ببریم
ابراهیم قدیمی ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۱
من تصور نمی گنم نه جمهوری اذربایجان ونه ترکیه علاقهای به جذب هم وطنان ترک ما داشته باشد۔ علاقمند به جذب ثرو ت تک تکی انها وانتقال ثروت وایجاد هوا دار ومزاحمت دارند ولی علاقه به جذب جملگی ندارند۔ چرا؟ ابتدا انکه علافمندی در این طرف نیست۔ترک زبانهای ما از وًضعیت اقتصادی واجتماعی وسیاسی ومدیریتی واختلاط عالی در ایران برخور دارند۔دوم انکه جذب جملگی تر ک زبانهای ما تغییرات عمیقی در اوضاع افتصادی وسیاسی واجتماعی ومدیریتی انها بوجود میاورد که انها طالب ان نیستند۔اولین تغییرات حذف خانواده الهام موشه اف وتبدیل اذربایجان به جمهوری اسلامی اذربایجان اولین است۔ در ترکیه نیز از نظر اقتصادی واجتماعی امادگی چنین جذبی ندارد و تشیع مدیر وصاحب اکثریت میشود۔سعی پان ترک ها اذربایجان وترکیه حفظ خود و تضعیف ایران با تحریک ترک زبانان ایران است۔ قبول ندارید ازمایش کنید۔ششماه جموری اسلامی اذربایجان در اتحاد با ایران صورت خواهد گرفت۔یکی از راههای جذب کشور اذربایجاندبه ایران همین است ۔الحاق اذربایجان ما به کشور اذربایجان والحاق مجدد کلی به ایران است۔اگر در گذشته علاقمندی هائی دیده میشد اول علاقمندی سوسیالیستی بود ودوم سیاست های بین المللی بعد از جنگ استالین۔رهبران ان گرایش ها هم پس از انتقال به شوروی سرنوشت خوبی نداشتند۔
آتیلا ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۰
چه خبرتونه پانفارسها؟ خودتان را کنترل کنید
آتیلا ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۹
از هر گونه توهین به ترکها و انکار هویتان دریغ نورزیدید پانفارسیسم و فاشیسم زبانی و فرهنگی را تحت لوای لفظ ایرانی بهانه ای برای سرکوب و انکار سایر زبانها و اقوام قرار داده اید
تورک ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۵
وقتی که از ارمنی حمایت می کنید انتظار دوست دارید
منصور ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۶
به راستی زبان پارسی شیرین، روان و بسیار غنی است. بیهوده نیست نیاکان ما ایرانیان با وجود رنگارنگی و تنوع فرهنگی و نبود ارتباطات و امکانات کنونی، همواره از گذشته های دور این زبان را به عنوان زبان فرهنگی ، ملی و رسمی پذیرفته اند. ببینید این ضرب المثل چقدر گویا است. وقتی آب سر بالا رفت قورباغه ابو عطا می خواند. وقتی نام زیبای آذربایجان (آذرآبادگان) به دروغ بر کشورکی, که مادرش را نمی شناسد، به کار می رود رئیس جمهورش مدعی شده و پستان مادرش را گاز می گیرد.
مجوس ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۲۳
تاریخ نشان داده این همه نفرت پراکنی توسط ظالمین به فرهنگ زبان هویت اقتصاد باعث آگاهی بیشتر مردمان می گردد بیشتر انسانها با پوست و خون خود این همه ظلم و ستم را درک می کنند و در زمان مناسب پاسخ مناسب را خواهند داد هر چه نفرت پراکنی بیشتر آگاهی مردم بیشتر
خسرو ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۱:۱۸
نظر نویسنده در مورد اینکه الهام علیف حق ندارد نیابت آذربایجان ایران را داشته باشد صحیح است چون سه برابر جمعیت جمهوری آذربایجان در ایران -- آذربایجانی وجود دارد در واقع سرزمین مادر اینجاست برای اینکه الهام علیف را از ادعاهایش پشیمان کنیم باید زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی در ایران تکوین شود دانشگاههای ایرانی مرکز تحقیقات تاریخ و زبان و ادبیات آذربایجانی باشد به نحوی که محققین و اساتید و دانشجویان از قفقاز به ایران بیایند باید ایران آوارگان قره باغ را که به ایران نزدیکتر از باکو بودند پناه میداد و ارمنستان را مجبور به عقب نشینی از مناطق شیعیان میکرد (درست مثل لبنان) و ثابت میکرد که در حقیقت قره باغ و آذربایجان پاره تن ایران است به نظر من رییس جمهوری اسلامی ایران باید اعلام کند که ایران در دفاع از حقوق آذربایجانیها بر همه اولویت دارد
داور تنها ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۲:۲۸
به ۱۴:۵۵ زبان آذری که از کشفیات سید احمد کسروی مرتد است و در سال ۱۳۱۶ برای خوش‌خدمتی به رضا خان بیسواد به استناد گویش چند خانوار تالشی در روستای هرزند (۴۰ کیلومتری مرند) که در حال حاضر حتی یک نفر هم در روستای مذکور متوجه زبان مو صوف( آذری) نیستند ( چون تالشیان مذبور به نقاط دیگر کوچیده اند. ولی آنها که دم از زبان آذری میزنند ای کاش یک جمله از زبان آذری را داخل پارانتز قید کنند تا ماهم بی نصیب از زبان من در آوردی کسروی مرتد نباشیم.
یک هموطن کرمانشاهی ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۵
وقتی به تمامیت خواهان پانترک انقدر برخورده پس راه درسته. ترک ها در کشورهای خودشان مطلقا کوچکترین اجازه ی ابراز وجود به اقلیت ها را نمی دهند و حتی وجود آنها را به کل انکار می کنند‌. در ترکیه جمعیت کردها بیش از بیست و پنج میلیون نفر است آنها حتی اجازه ی تکلم به زبان خویش را هم ندارند. نمیتوانند به زبان مادری خود یک آهنگ ساده بخوانند. این وضعیت سرکوب و خفقان و انکار مطلق و کامل هویتی در مورد علوی ها، ارمنی ها، تالشی ها و ... که همه هم از مردمان ایرانی تبار هستند، در هر دو کشور ترکیه و آذربایجان صادق است. آنوقت در ایران عزیز که آذریها / ترک ها در بالاترین سطوح حاکمیتی کشور هستند و از مرفه ترین اقوام، بطوری که خدمات جمهوری اسلامی در شهرهای ترک نشین به هیج وجه با استان های کرد، لر، بلوچ و ... قابل مقایسه نیست، برخی از افراطی های همین قوم که تحت تاثیر تبلیغات مسموم رسانه های تروریستی رژیم باکو هستند، خود را تحت ستم می نامند، واقعا شگفت انگیز و اسباب تاسف است.
حمیدرضا ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۷
از برهان، عبدالرحمن، موحدیان، قهرمان و شعیب بیشتر استفاده کنید. دلمون واسشون تنگ میشه و فکر میکنیم خدای ناکرده دیپلماسی ایرانی رویکردشو عوض کرده
فرزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۳۱
به تورک:ما خود زتو این چشم نداریم از ایراک/تو ترکی و هرگز نبود ترک وفادار(سنایی غزنوی).در ضمن اگر ما حامی ارمنی بودیم؛ آنوقت امثال شما معنی دشمنی رو درک می‌کردید و الان رجز خوانی نمی کردید.
الف ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | ۰۶:۴۷
مقاله خوبی بود
کیانوش ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | ۲۳:۴۵
دوست عزیز زبان نامیده شدن هر گویش و یا لهجه و هر خطی به همین راحتی نیست. برای این کار ابتدا باید در هر زبانی دستگاه واژه سازی وجود داشته باشد. برای مثال، شما اگر توانستید معادلی برای کلمه ی ، فرهنگ لغت ( دیکشنری) بیاورید آنگاه ترکی یک زبان است. فرقی ندارد چه در آنکارا و چه در باکو، همگی با هم همفکری کنید