چرا این قدر تلخ شده ایم؟

سرریز بحران اقتصادی – اجتماعی ما به کشورهای همسایه

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۹۹۱۵۴۰ خاورمیانه انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: سید علی موسوی خلخالی
علی موسوی خلخالی می نویسد: آنچه امروز می بینیم و نوشته ها و سخنانی که علیه دیگر کشورها می خوانیم و می شنویم، می تواند یکی از دلایل آن، سرخوردگی اجتماعی از اوضاع داخلی خودمان باشد. مردم ایران دوست دارند در عین رفاه سربلند باشند. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، در دوران هایی که بحران های ما کمتر بود، و فشار اقتصادی و اجتماعی مردم به مراتب از وضعیت کنونی در یکی دو سال اخیر کمتر بود، مقایسه ها و رفتارهای خشن با دیگر قومیت ها از کشورهای دیگر نیز به مراتب کمتر بود. آرامش اجتماعی آرامش سراسری را موجب می شود و عصبانیت و خشم اجتماعی به مناطق دیگر نیز سرایت می کند. 
سرریز بحران اقتصادی – اجتماعی ما به کشورهای همسایه

دیپلماسی ایرانی: بحران های اقتصادی جامعه ایران را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است. فشار تحریم های ظالمانه، رشد نرخ بیکاری، گران شدن ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم نوعی سرخوردگی و عصبانیت را در میان مردم ایران به وجود آورده است. این وضعیت در چند ماه اخیر و در پی بحران کرونا به شدت تشدید شده است. هنگامی که بانک جهانی وام ایران برای مبارزه با کرونا را رد کرد، شاید به این نکته توجه نداشت که این نوع برخورد بر غرور ملی ایرانیان تاثیر منفی می گذارد، چرا که به روشنی می بینند به واسطه نفوذ امریکا در صندوق بین المللی پول تبعیضی در برابر آنها در مقایسه با کشورهای دیگر انجام می شود و دولت در رسیدگی به آنها کم توان تر عمل می کند.

مردم ایران، عموما ملتی برخوردار از غرور ملی، وطن دوست و پایبند به تعریف های رایج میهن پرستی هستند. این موضوع بعضی وقت ها به قدری پررنگ می شود که مردم را دچار نوعی غرور کاذب و حتی شووینسم اجتماعی می کند، و حتی سبب می شود برخی از مردم دچار نوعی توهم خودبرتر بینی شوند. 

البته این خصیصه خاص مردم ایران نیست، شامل بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای غربی و اروپایی که داعیه دار تمدن و مدرن بودن هستند نیز می شود.

تجربه ثابت کرده است، در بسیاری از موارد وقتی بحران ها تشدید می شوند احساس ملی گرایی نزد مردم نیز تقویت می شود. مثلا در مورد ایتالیا، بحران کرونا سبب تقویت بیش از پیش احساسات ناسیونالیستی شده تا آنجا که تعداد طرفداران خروج از اتحادیه اروپا رشد چشمگیری داشته است. چنین وضعیتی را در فرانسه و اسپانیا نیز می بینیم، به گونه ای که بسیاری پیش بینی می کنند در انتخابات پیش رو در این کشورها، گروه های راست افراطی درصد بالایی از مناصب دولتی و قانون گذاری را تصاحب کنند.

در ایران نیز مشابه این اتفاق در جریان است، به اضافه که نگرانی از آینده به واسطه بحران های اقتصادی و همچنین تضعیف واحد پول ملی در برابر ارزهای خارجی، غرور ملی بسیاری از ایرانی ها را جریحه دار کرده است.

در چنین موقعیت هایی، عموما مردم به مقایسه خود با کشورهای دیگر می پردازند و این مساله حسرتی عمومی را بر می انگیزد که گاه با رفتارهای نه چندان خوشایند بروز می یابد. مثلا در مقایسه منطقه ای، ایران و ترکیه همواره یک مقایسه اجتماعی – سیاسی – اقتصادی با یکدیگر داشته اند. بارها شنیده ایم و خوانده ایم و دیده ایم که مردممان نسبت به همسایه غربی خود چه احساساتی دارند و نسبت به موفقیت ها یا شکست های آن چگونه برخورد کرده اند. ایران و ترکیه یکی از قدرت های برتر منطقه ای محسوب می شوند که در بسیاری از مواقع، در بسیاری از پرونده ها، برای اعمال نفوذ رقابت هایی بدون تنش و اصطکاک مستقیم با یکدیگر دست کم در یکصد سال اخیر داشته اند. در وضعیت فعلی که بحران اقتصادی بر بسیاری از مفاصل اجتماعی ما سایه انداخته، مقایسه ایران و ترکیه نزد مردم فزونی گرفته است. در این میان چون غرور ملی و تعصبات قومی و ملی گرایانه و حتی مذهبی، بر بسیاری از احساسات منطقی می چربد، این مقایسه رنگ و بوی تعصب به خود می گیرد و با تاختن به کشور مقابل سعی در راضی و آرام کردن خود در برابر خسارت ها و زیان های وارد شده می کنند. 

یا درباره کشورهای عربی، عموم مردم ایران، اعراب را ثروتمندان نفت فروشی می بینند که در کل زندگی خود صرفا به فکر خوشگذرانی هستند، این تصور تا آنجا پیش می رود که فرقی میان مردم عرب کشورهای جنوبی خلیج فارس با مردم همسایه، عراق، کمی آن طرف تر لبنان و مصر و تونس نمی گذرانند، و همه را در یک ظرف می گذارند و آنها را مورد تحقیر قرار می دهند. در حالی که به این نکته توجه نمی کنند که مردم کشورهای عربی همه ثروتمند نیستند و چه بسا بسیاری از آنها وضعیت بدتری نسبت به ما داشته باشند. تا قبل از کرونا، اولین گردشگران ایرانی را اتباع عربی به ویژه عراقی تشکیل می دادند. بارها دیدیم و شنیدیم که با مسافران عرب چه برخوردهایی می شد و چه عبارت هایی نسبت به آنها به کار برده می شد. پول ملی آنها که عموما از ریال ایران قوی تر است که نقطه قوتشان محسوب می شود و عموما به آن می بالند، عاملی برای حسرت ایرانی ها در برابر ارزشان است که برای جبران این نقیصه در بسیاری از موارد به تحقیر آنها پرداخته اند یا گران فروشی و ظلم کردن به آنها را مجاز دانسته اند. 

یا در مورد چین، مراودات اقتصادی و اجتماعی بی حاشیه ای که در طول این سالها با چینی ها داشته ایم در حالی که امریکا و اروپا با بدعهدی و بدرفتاری مراودات اقتصادیشان را با ما قطع کردند، آنها قطع نکردند، به فراموشی سپرده ایم و در پی هر اتفاقی نگاهی تحقیرآمیز به آنها داشته ایم. کلیپی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن شهروندی چینی گله داشت که هنگامی که در ایران بوده، مردم او را تحقیر می کردند و با انگشت او را به یکدیگر نشان می دادند و «کرونا» صدایش می کردند.

از سوی دیگر در طول سالیان گذشته نفوذ منطقه ای، مایه مباهات عموم ایرانی ها بوده است. سمبل این نفوذ، مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی بود که با جان و دل، جان بر کف، به جنگ تروریسم می رفت و ملت های آسیب دیده از تروریسم را نجات می داد. این جان فشانی او باعث نفوذ منطقه ای ایران شده است. حاج قاسم نماد شرافت، عزت و بزرگی ایران اسلامی بوده است. ترور او، بر خلاف آنچه مقامات امریکایی ادعا می کنند، نه تنها ضربه و ضایعه ای برای دستگاه سیاسی کشور بلکه برای ملت ایران نیز بوده است، آنها فردی را ترور کردند که برای ملت ایران غرور می آفرید. امریکایی ها دانسته یا ندانسته غرور ایرانی ها را نشانه رفتند که عاقبت آن نمی تواند در هیچ حالتی سودی برای آنها داشته باشد، بلکه بر عکس نفرتی را به وجود آورده که این نفرت بیش از همه متوجه آنها و طرفدارانشان است. سرریز این تنفر و انزجار خواه ناخواه به طرفداران منطقه ای امریکا نیز سرایت می کند.

آنچه امروز می بینیم و نوشته ها و سخنانی که علیه دیگر کشورها می خوانیم و می شنویم، می تواند یکی از دلایل آن، سرخوردگی اجتماعی از اوضاع داخلی خودمان باشد. مردم ایران دوست دارند در عین رفاه سربلند باشند. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، در دوران هایی که بحران های ما کمتر بود، و فشار اقتصادی و اجتماعی مردم به مراتب از وضعیت کنونی به ویژه در یکی دو سال اخیر کمتر بود، مقایسه ها و رفتارهای خشن با دیگر کشورها و ملیت ها نیز به مراتب کمتر بود. آرامش اجتماعی آرامش سراسری را موجب می شود و عصبانیت و خشم اجتماعی به مناطق دیگر نیز سرایت می کند. 

روزنامه نگار، مترجم و سردبیر دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ایران جامعه ایران اقتصاد ایران مردم ایران همسایگان ایران ایران و ترکیه ایران و عراق ایران و اعراب ایران و چی ویروس کرونا شیوع ویروس کرونا در ایران ترور سردار سلیمانی ایران و امریکا


( ۲۱ )

نظر شما :

حامد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۱
خیلی ساده برخورد شده است با این قضیه مشکل با بعضی همسایگان و کلا مغلطه شده است. اولا مسایلی مانند اینها را نباید در چند سال اخیر ریشه هایش را دید، بلکه در این موارد همواره رویدادهای تاریخی قدرتش میچربد. مشکل با ترکیه و بعضی کشورهای عربی و نه همه آنها، بیشتر از همه چیز یک مساله تاریخی است که در مورد ترکیه به جنگ و درگیری با عثمانی و مشکلات سرزمینی که حتی تا زمان پهلوی اول هم ادامه داشته برمی‌گردد. در مورد عربستان هم ما سالها چه وضعیت اقتصادی مان خوب بوده و چه بد با این کشور درگیری داشته ایم و حتی اگر ما با آنها کاری نداشته باشیم آنها دست از سر ما برنمی‌دارند. رضاخان یا شاه هر کدام راحت هستید یک زمان در پاسخ به گردن زدن یک ایرانی در عربستان با لگد سفیر این کشور را بیرون می‌کند! این مسائل در این چند سال شکل نگرفته اند و دید این کشورها هم نسبت به ما همین است و شاید شدیدتر هم باشد. دوما اگر بحث تشدید این احساسات باشد باز هم مسائل اقتصادی اینجا فاکتور مهمی نیستند بلکه رویاروییهایی که اخیرا اتفاق افتاد نقش مهمتری ایفا می‌کنند. ترکیه عملا دست به تفرقه قومی در داخل کشور و مقابله مستقیم نظامی در خارج از کشور زده است. عربستان هم هر جایی که لابی ضد ایرانی باشد حضور فعال دارد. سوما در اینجا مشکلات سیاست خارجی با کشورها با دید منفی مردم ایران نسبت به برخی دیگر مخلوط شده است تا به نتیجه دلخواه نویسنده برسیم. ایران مشخصا با دو کشور عربستان و ترکیه مشکلات اساسی در منطقه دارد و صد البته که همکاری‌هایی یا نزدیکیهایی مخصوصا با ترکیه اتفاق می افتد. ولی دید منفی مردم نسبت به مثلا مسافرین عراقی موضوعش جدا است، چون که کشور ما تقریبا روابط سیاسی خوبی با عراق در چند سال اخیر داشته است. خاطرات دفاع هشت ساله ما و مسائلی که حول اتباع این کشور مطرح شد این تقابل را ایجاد کرده است. در کل بر خلاف نظر نویسنده کشورها زمانی با تقابل با همسایگان برمی‌خیزند که از نظر قدرت داخلی پیشرفت کرده باشند نه احساس ضعف کنند. در ضمن اینجا خاورمیانه است و بر خلاف گفته ها کسی با اصول اخلاقی کاری ندارد. اینجا اتحادیه اروپا نیست که خانم مرکل طرحی ارائه کند که به کشورهای ضعیفتر کمک شود. ما کشورهایی در همسایگی مان داریم که هر زمان فرصت کنند و کرده اند به ما ضربه زده اند. این نوع تحلیل‌ها بیشتر خودزنی و سیر در تفکرات زیبایی است که با واقعیت فاصله دارند. وگرنه تسامحی که ایران مثلا با ترکیه می‌کند را هیچ کشور دیگری در همسایگی اش انجام نمی‌دهد و خود این کشور هم با همسایگانش این کار را نمی‌کند.
ج ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۲
مقاله انتقادی از اردوغان را بنا به دستور میت حذف کردید. در اینجا هم به دلجویی از ایشان پرداختید.راستش مردم ایران همسایه غربی خود را اصلا به رسمیت نمی شناسند که نظر آنها برایشان مهم باشد.آناتولی خاک ایرانی و یونانی و ارمنی بود که به دست تاتارها اشغال شده.به زودی هم بازپس گرفته می شود. https://mobile.twitter.com/Haghaie/status/1262484545636577280
محمد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۲
هزار سال است که هر لحظه که غفلت کرده ایم ، از سوی همسایه غربی مورد حمله قرار گرفه ایم ، ترکیه هم که میراث خوار عثمانی بزرگترین دشمن چند قرن گذشه ماست ، کسی هم در دشمنی اردوغان نسبت به کشورمان شکی ندارد ، اتفاقا یکی از انتقادات به دولت این است که این حجم از دشمنی همسایگان نسبت به خودمان را نادیده می انگارد و البته با توهم قدرتمند بودن ، برای هموطنان خودمان هم روی ترش می کند ، در حالی که عقل حکم می کند همه خاورمیانه فدی یک تار موی مردم ایران ، اما انگار برعکس شده است ، مردم احساس می کنند مسئولان با انها غریبند
پروفسور بالتازار ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۳
...( رضاخان یا شاه هر کدام راحت هستید)... اسم اصلی این شخص رضا پالانی است. تاریخ هم یک رشته علمی است و علم هم با واقعیات راحت است. بیخود با چسباندن خان یا شاه به اسم این بیسواد با آبروی کلمات بازی نکنید.
آبتین ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۵
خیلی جالبه. من متوجه نشده بودم که مطلبی در مورد اردوغان از سایت حذف شده!!!!! و اون لینک رو در بالا دیدم فهمیدم که اون کسی که از این مطلب شاکی شده و رفقاش توی توییتر بعضیاشون با همون اسامی اینجا در حمایت از پانترکیسم نظر میذارن و جالبه حرفشون برو هم داره! توی این سایت به خیلی از سیاست مدارها بعضا با نقدهای تند حمله شد. از پوتین و مقامات اروپایی گرفته تا رییس جمهور و مقامات کشورهای همسایه مون مثل اشرف غنی و بسیاری از مقامات عراقی و بارزانی و ... ولی هیچکدوم حتی اونهایی که از نظر شدت نقد اصلا با اون مطلبی که در مورد اردوغان بود قابل مقایسه نبودن حذف نشدن!!!! واقعا حق دارن که بعضیا از نفوذ ترکیه و پانترکیسم گلایه میکنن. شما اگه جرات انتشار مطلبی در نقد اردوغان رو ندارید (درحالیکه تقریبا همه سایتهای مشابه انگلیسی این کار رو با شدت و ضعف میکنن) در مورد بقیه هم نقد نذارید و حذف کنید.
آبتین ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۹
جالبه این فرد و همفکرانش همه نظراتشون هم ضد ایرانی و برای منافع ترامپ و اسرائیل هست و افتخار هم میکنن به نوکری اسرائیل!
مارشال مانرهایم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۱
جناب بالتازار اینها باستانگرایان پهلویستی هستند. در برداشت پهلویستی از تاریخ رضا پالانی جانشین بلافصل کوروش و داریوش است که ترکان قاجاری را سرنگون کرد و به گردن ملت ایران منتی بس بزرگ دارد. ببینید چه دروغی را به رضا پالانی نسبت میدهد. لگد زدن به سفیر عربستان! در حالیکه رضا پالانی در برابر خارجیها موم و در مقابل ملت بیچاره ایران سنگ بود.
دکتر سعادتیان ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۲
مقاله علمی و منصفانه ای بود. تشکر می کنم ازسید علی موسوی خلخالی، متاسفانه برخی آدم ها با هدایت جریان های پ.ک.ک . داشناکسیون، تلاش می کنند روابط سالم دو کشور مسلمان را از فضای همکاری و رقابت طبیعی به تنش و منازعه برسانند. اماعقلانیت راهبردی حکم می کند که با همسایگان در تعامل و صلح پایدار باشیم
ایرانی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۵
مطلبی بسیار سطحی و در حد همان بندگی خارجیها و احتمالا در راستای پاک شدن مطلب انتقادی از اردوغان. با کوچک کردن خودمان به جایی نمیرسیم جناب به اصطلاح تحلیلگر. ما در منطقه ای هستیم که چپ و راستمان تهدید است. اینجا شما هم آدم خوبی باشید که شک دارم اصل مطلبتان این باشد باز هم رقبایتان با کوچکترین ضعف شما را درو خواهند کرد. مگر همین اردوغان ماه پیش سربازان ایرانی را بمباران نکرد؟ ما باید چکار کنیم؟ برایش گل و شیرینی بفرستیم؟ اگر مردم ما مشکلات اجتماعی و اقتصادی نداشتند در برابر این حرکات موضع نمیگرفتند؟
رمضان قلی آکنده ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۹:۴۳
قربون شکل ماه همه تون ! این بحث های به ظاهر منطقی و علمی و تاریخی گره ای از کار فروبسته ی ما نگشاید ... کلهم اجمعین شعور ما مردم ایران را به چیزی نه گرفتید و نه خواهید گرفت.. خسته شدیم از این همه آدرس غلط دادن ...مشکل ما همینجاست..شاید هم اینجا ! درست میون من و شما...از خود ما... اینقدر بند کردیم ب دیگران که مثلا کی بود کی بود من نبودم ..آخرش چی شد ؟ ! این حجم و غلظت از ندیدن و ندیده گرفتن واقعیت های برخاسته از خواست و نظر مردم الحق که شگفت انگیزه... حالا باز هم گردن نگیریم ...باز هم همه تقصیرها را بذاریم گردن دیگران.. ولی دیگه کفگیر ته دیگ و سوراخ کرده از اونورش زده بیرون... این را هم ندیده می شه گرفت؟... بکنید !باز هم هرچه دوست دارید که شاهنامه را آخر پاییز می خونند !! جناب سانسورچی! شما هم از آینه فراری هستی...فکر نکن که نمیدونیم...و حالیمون نیست..باز هرجور شادی..
خسرو ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۹:۵۹
اکثر نظرات آقای خلخالی صحیح بود خسته نباشید ولی تعداد انگشت شماری از نفرت پراکنان که معلوم نیست واقعا تبعه ایران باشند ؟ دلزده و ناامید شدند زیرا ایجاد نفرت و دشمنی و تبلیغ و توسعه نژاد پرستی را به عنوان ماموریت بر عهده گرفته اند ، بخواهید یا نخواهید اکثر ایرانیان دشمنی خاصی با همسایگان شامل ترکهاو عربها و پاکستانی ها و...ندارند وآمار سفرها و تعداد دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه ،نشانگر علاقه ومحبت ایرانیان به ترکیه هست ترکیه کشوری است که مرزهایش با ایران 400سال مرز دوستی و برادری بوده است و جالب اینکه کردها همیشه به ترکیه وفادارند و حوادث سالهای اخیر در مورد شورشهای پ ک ک ، به تحریک اسراییل و اورپاییها بوده که برای امتیاز گرفتن از ترکیه طراحی شده اند و ساده لوح ها ی احمق فکر می کنند که منجر به تجزیه ترکیه و عراق وایران و سوریه و استقلال کردستان خیالی شان خواهد شد، کردهای هر کشور تبعه کشورشان هستند و دوران تشکیل کشورهای جدید مخصوصا در خاورمیانه بسر آمده است ، ولی امکان دارد کشورهای ساختگی مانند اسراییل و ارمنستان متلاشی شوند
كامران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۶
کینه و بخل مزدوران تروریست کرد و داشناق های ارمنی ، اصل موضوع این است بسیاری از افرادی که با ژست ایران دوستی و وطن دوستی کامنت میزارن از این دسته هستند که با توهین به ترکها به بهانه های مختلف سعی در ایجاد تفرقه چه در داخل ایران چه در روابط با همسایه ها دارند، زیر بنای ایران بر دو هویت فارسی و ترکی میباشد ، تا کور شود انکه نتواند دید
كامران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۲۱:۵۵
درد این مزدوران ایران نیست چنانکه میبینید حتی به راحتی به خود ایران و ایرانی توهین میکنند و میگویند به دستور میت مقاله ضد اردوغان رو برداشتید!!! گور پدر اردوغان، اما ایا میت اینجا دستور میدهد؟؟!!
آبتین ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۲
ضمنا کشوری ساختگی تر از ترکیه و آذربایجان هم نداریم که فقط محل ایجاد تروریست و فساد و کاباره های خاورمیانه هستن که دختران ترک رو به فروش بذارن و معلومه اینجا هم عده ای از این رفتار خیلی خوششون اومده و به فیلم‌های ترکیه ای و عدم تشخیص پدر و مادر علاقه زیادی دارن. البته میدونم روشون نشد که بگن ایران هممثا تخت جمشید و خلیج فارس و... ساختگی هست چون قبلا خودشون رو او دادن. کسی که یکبار نظرات احمقانه اینها رو توی شبکه هلی اجتماعی مثلا همون لینک بالا رو بخونه متوجه میشه که حرفی جز نفرت پراکنی ندارن و چون میدونن که همه این رو تشخیص میدن بابد اون به بقیه نسبت بدن. درحالیکه خودشون قبلا به کشور و نمادهاش و پرچمش خیانت کردن. و واقعا برای اینکه دست اینها رو بشه که مثل اون به اصطلاح تحلیلگر احمق نیان اینجا با اسم‌های مختلف و گله ای نظر بذارن، آی دی ها نمایش داده بشه تا مشخص بشه واقعا چه کسانی در ایران هستن و چه کسایی دارن از ترکیه و آذربایجان و اسرائیل اینجا سم پاشی میکنن.
علی ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۶
فرهاد اینجو سیاستمدار اهل ترکیه و عضو پارلمان به عنوان نماینده شهر شرناق در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه، به تمسخر تاریخ ترک‌ها پرداخته و کردها، ارمنیان و یونانیان را صاحبان اصلی آناتولی و ساکنین قدیمی آن دانست و گفت «آنگاه که کردها در کردستان بودند، ترک‌ها در مغولستان با اسب‌هایشان سرگرم بودند».
ابوالفضل ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۷
این که پان ترکها می‌بینند مردم ایران از فارسی زبان و کرد و تالشی و تات و... تا بلوچ مثل کوه پشت همدیگرند ،بدنشان به رعشه افتاده.تاتارها خوب می دانند که اتحاد ارمنی-ایرانی-یونانی یعنی بازگشت به اورخون و گبی
كامران ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ | ۲۲:۰۲
بفرمایید باز سر و کله ارمنی های بی حیا و تروریست های کرد پیدا شد، لااقل یک ذره جرات داشته باشید و با اسم و عناوین خودتون بیایید، شما همیشه مزدور عوامل خارجی بوده و هستید .دست شما به خون مردم اذربایجان الودست، از زمان اشغال قفقاز توسط روسها و خیانت شما، تا کشتار مردم در ۱۰۰ سال پیش در اذربایجان و همین اخیر شقاوت شما در قره باغ و قائله حزب کوموله
دکتر ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۷
بدترین نوع ادعا، ادعایی ست که خود فرد فاعل به آن باشد. آقای موسوی می‌فرمایند که چرا نسبت به سایر کشورها و ملتها تلخ شده ایم ولی درست بعد از این مطلب، مقاله دیگری می‌گذارند و به کره جنوبی که با وجود اتکا به آمریکا هیچوقت ادعای دوستی با ما نداشته است، انگ نارفیقی می‌زنند و اتفاقا مردم را هم وارد ماجرا می‌کنند و می‌گویند مردم ایران فراموش نخواهند کرد! عجب. دوست عزیز مردم ایران با وجود ال جی و سامسونگ که به جرات نیمی از لوازم خانگی برقی ما را تشکیل می‌دهند و شرکت‌های خودروسازی کیا و هیوندایی نمی‌توانند فراموش نکنند. فردا که تحریم رفع شد شما می‌خواهید قطعه برای این همه محصول تولید کنید؟ ما چند وقت دنبال اتومبیل ارزان قیمت اتوماتیک برای یک فرد معلول بودیم، جالب است بدانید که پراید اتوماتیک هم نداریم در حال حاضر و کلا تولید اتومبیل اتوماتیک کارخانه ای کشور با مشکل مواجه است. در این فضا صحبت کنید. مگر بقیه کشورها باقی مانده اند؟ جایی که باید با دیپلماسی قوی تر پیش میرفتیم که بار مشکلات روی دوش مردم قرار نگیرد، از مردم میخواهید که نسبت به کشورهای دیگر موضع بگیرند ولی جایی که مردم ما در واکنش به اقدامات خصمانه بعضی کشورهای منطقه موضع می‌گیرند، می‌گویید اینها تلخی و بی انصافی است و دلایلی هم می آوردید که ربطی به مطلب ندارند. نکته مهم این است که مردم ما همواره با تعامل با مردم منطقه زندگی کرده اند. ولی وقتی کشوری در همسایگی آشکارا علیه ما اقدام شدید کند انتظار سکوت ما واقعا بی جاست.
خسرو ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۹
مطالعه چاره ساز هر دردی است ، اونی که با اسم ابتین می نویسه و ناراحت از من بابت ساختگی خواندن اسراییل و ارمنستان ، ومتلاشی شدن قریب الوقوع دو عجیب الخلقه اسراییل وارمنستان ، لازم است بگویم که طبق تحقیقات مراکز اسراییلی و امریکایی که قبله آمال شماست، جمعیت جوامع یهودی - صهیونیست و ارمنی - داشناق در داخل مرزهایشان به سرعت کم میشود و برای زندگی بهتر به امریکا و اورپا مهاجرت می کنند و در طول زمان مستهلک می شوند که خداوند یاور مظلومین هست وپیروزی حق نزدیک است
آبتین ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۳
من اتفاقا از فروپاشی اسرائیل خوشحال میشم جناب پروفسور باسواد. چون اسرائیل در واقع در جبهه آذربایجان قرار میگیره و روابط خوبی هم با ترکیه داره. شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی که عملا دست صهیونیسم هست، همزمان با آمریکا بهترین جنگنده ها رو تحویل ترکیه میدن و اسرائیل هم مستقیما به رژیم آذربایجان اسلحه میفروشه. اسرائیل داره ارتش آذربایجان رو آموزش میده و باهاشون مانور میذاره وعلیه ما همکاری اطلاعاتی میکنن. اینها خیلی چیزها رو مشخص میکنه که چه کسایی جعلی هستن و این چیزها مشخص‌تر از این حرفهاست که بخواید با شعارهایی که معلومه اعتقادی هم بهشون ندارید طور دیگه ای جلوه شون بدید.
ایرانی ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۴
سلام اقای خلخالی درست بود ، خود کرده را تدبیر نیست ، تحقیر کردند دیگران کار بدی هست اما افتخار کردن به خود کار نادرستی نیست . در این زمانه بد حداقل چیزهایی که برای یک ملت شور ایجاد میکنن رو نباید به همین راحتی قضاوت کرد ، همسایگان ایران چه عرب چه ترک باید بدونن به لحاظ تمدنی و تاریخی ضعیف از ایران هستند و افتخار ایرانی ها چیز غلطی هم نیست . شما بزرگوار اگر به کامنتها دقت کنید مثلا خسرو که به نظر نسبت به بقیه محتاط تر هست و طرز مطلب نوشتنشون احساستون اینکه براشون منافع ترکیه مهمتر از ایرانه ، ایرانیهایی که مشغول تحصیل در ترکیه هستند !!!!!! دانشگاهای ایران رتبه اول رو در کل اسیای جنوب غربی دارند ایران رتبه اول علمی منطقه است . همین موارد کوچیک باعث نگرانی منه مرکز نشین هست که نکنه مرزها کلا با این تخیلات پر شده و حساسم میکنه اگر امکانش هست ای پی افراد رو بگذارید تا مشخص بشه واقعا این افراد از ترکیه کامنت میذارن یا داخل ایران اگر از ترکیه و موسستاتی مانند ایرام هستند که هیچ رقیب رو برای همین خلق کردند اگر از داخل ایرانه که واقعا سستی صورت گرفته من بشخصه چندان از پهلویها راضی نبودم اما وقتی میبینم انقدر دشمنان ایران از رضا شاه میترسند و متنفرمد میفهمم شاید اونقدر ها هم وابسته نبودند فقط سیاست داخلی خوبی نداشتند