پوششی از خاکستر روی شهر فیلیپین

۰۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۹۸۸۹۷۹ اخبار اصلی عکس نوشته
فوران یکی از فعال ترین و مرگبارترین آتشفشان های فیلیپین با پراکنده شدن ابرهای خاکستر، بخار و گاز همراه بوده و ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. تا کنون ۴۰هزار نفر از مردم منطقه خانه های خود را ترک گفته اند و مقامات درباره احتمال فوران مجدد آتشفشان در هر لحظه، هشدار داده اند؛ با این حال، هزاران نفر دیگر هم هستند که قصد ترک خانه خود را ندارند.
پوششی از خاکستر روی شهر فیلیپین

( ۱ )

نظر شما :