مخالفت امریکا، کانادا و انگلیس با با تصویب بند پیشنهادی‌ ایران درباره آثار منفی تحریم‌ها بر ارائه کمک‌های بشردوستانه

۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۶ کد : ۱۹۸۸۱۸۵ سرخط اخبار

دیپلماسی ایرانی: آمریکا عملا ثابت کرد جدا کردن " تحریم ها" از "اقدامات بشر دوستانه"، صرفا یک شعار بی محتوا است

در جریان برگزاری‌ سی و‌سومین‌ کنفرانس‌ بینالمللی‌ صلیب‌ سرخ و هلال احمر، هیات امریکا به همراه هیات های کانادا و انگلیس با تصویب بند پیشنهادی‌ کشورمان‌ راجع به آثار منفی تحریم ها بر ارائه کمک های بشردوستانه به انسان های متاثر‌از بلایای طبیعی‌ مخالفت کرد‌‌ند. 

مخالفت علنی امریکا با ابراز نگرانی کنفرانس راجع به آثار منفی تحریم ها بر امور بشردوستانه به روشنی دروغ بودن ادعاهای این کشور مبنی بر مستثنی بودن موضوعات بشردوستانه از شمول تحریم ها را ثابت کرد. 

این در حالی است که تعداد قابل توجهی از کشورها از ایده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده بودند.

بقایی هامانه، سفیر و رئیس هیأت کشورمان در واکنش به این اقدام اظهار داشت تحریمهای یکجانبه آمریکا ناقص اصول بنیادین بشر دوستانه و حقوق بشر است.

کلید واژه ها: تحریم


( ۲ )

نظر شما :