نگاهی دیگر به یک سریال تلویزیونی

"گاندو" و مصائب دولت "دو سر"

۲۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۹۸۴۸۲۲ نگاه ایرانی خاورمیانه
داوود فیرحی در یادداشتی می نویسد: دولت ها نیز، همانند هر موجود طبیعی یا بر ساخته دیگر، بیماری های متفاوت و البته خاص خود را دارند؛ اما دو نوع از بدخیمی رایج دولت ها عبارتند از؛ عارضه "بی سر" یا "دوسر" شدن یک دولت.
"گاندو" و  مصائب دولت "دو سر"

نویسنده: دکتر داوود فیرحی، پژوهشگر علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام

دیپلماسی ایرانی: سریال گاندو را تماشا نکرده بودم  و با توجه به برخی حواشی که داشت، دو قسمت آخر آن را دیدم. بخش پایانی گاندو، از دیدگاه دولت پژوهی، جای تأمل بسیار دارد و برخی "مصائب یک دولت دوسر" را برملا می کند.

دولت ها نیز، همانند هر موجود طبیعی یا بر ساخته دیگر، بیماری های متفاوت و البته خاص خود را دارند؛ اما دو نوع از بدخیمی رایج دولت ها عبارتند از؛ عارضه "بی سر" یا "دوسر" شدن یک دولت.

بیماری دولت بی سر، عارضه ای است که یک سیستم سیاسی را از داشتن  مرکز مدیریت "واحد" و مصمم محروم می کند و با تضعیف تعادل مغزی آن، زمینه را برای فروپاشی مرکز تصمیم دولت و آنارشیک شدن جامعه فراهم می کند. در این باره معمولا دولت وایمار در آلمان قبل از نازی ها را مثال می زنند.

بیماری دوم اما "دوسر" شدن دولت است. در چنین شرایطی، مرکز تصمیم دولت به دو بخش تقریبا مساوی تقسیم می شود و دولت از نظر فیزیک بدن، به پیکره ای تبدیل می شود که تن واحد و سری دوگانه دارد. یا حداقل چونان انسانی دیده می شود که همواره دچار دوبینی،بلاتصمیمی و تردید  است.
 در این باره نیز می توان به دولت انگلستان در انتهای قرن نوزده اشاره کرد که مرکز تصمیم بین مجلس عوام و حاکمیت مردم از یک سوی، و لردها و پادشاه از سوی دیگر تقسیم شده بود. دوگانه ای که هزینه و مصائب زیادی تولید می کرد.

بخش پایانی گاندو، این وضعیت را در دولت جمهور اسلامی ایران آشکارا بر ملا کرده و به تماشای عموم گذاشت.

دولت دوسر به ماشینی می ماند که دو موتوره است، لیکن بی آن که همسو بوده و یکی به دیگری کمک  رساند، هر دو دقیقا عکس و ضد همدیگر کار می کنند. بدین سان، جامعه هزینه دو دولت را می پردازد و این دو موتور، در عین حال که با قدرت و پر هزینه و با سرو صدای بسیار کار می کنند،  اما چون نیروی محرکه آن ها عکس یکدیگر طراحی یا به هر حال قرار گرفته است، نتیجه ای عاید جامعه ندارند.

دولت دوسر مشکلات، ناتوانی ها و ناتوان سازی های خاص خود را دارد و اغلب موجب فرسایش کارآمدی و تضعیف مشروعیت دولت از یک سوی، و 

کلید واژه ها: سریال گاندو


( ۶ )

نظر شما :

ﻓﺪﻭﻱ ۲۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۵
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭ ﺳﺮ ... ﺣﺎﻻ ﺑﺮﺟﺎﻡ و ﻏﻴﺮه ﺭا ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﺪ ﺑﺮاﻱ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ .... ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ... ﻧﺴﺎﺟﻲ ... ﭼﺮﻡ ... ﻟﻮاﺯﻡ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ... ﺑﺎﺯﻡ ﺑﮕﻢ ... اﻳﻨﺎ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ و ﺳﺮ وﺗﻪ ﻧﺪاﺭﻧﺪ ﭼﺮا ﺭﻭ ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .... ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺎﻱ ﻧﺠﻮﻣﻲ ﭼﻪ? ﭼﺮا ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ ﺳﺎﻳﺘﻲ ﺭاه اﻧﺪاﺯﻱ ﺑﺸﻪ و ﻻاﻗﻞ ﻭﺯﺭا و ﺯﻳﺮﺩﺳﺘﺎﻧﺸﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﺸﺎﻥ ﺭا ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ اﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ? اﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺩاﺭه ﺁﻳﺎ? ﻣﻆﻠﻮﻡ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاﻱ ﺗﻂﻬﻴﺮ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻴﺪ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺪ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺩاﺷﺘﻨﺪ , ﭼﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ?
سلام ۲۱ تیر ۱۳۹۸ | ۲۱:۵۷
خدا را شکر!اگر حرف جناب عالى درست باشد،یک سر فهیم هست که مملکت را نجات بدهد.درود بر سربازان گمنام امام زمان علیه السلام.
ممقانی ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۴۳
هزاران گاندو هم نمی تواند لگدی که این دولت بی سر به منافع ملی را زد جبران کند آش انقدر شور شده که آشپز هم فهمیده باشد
محمد ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۲
جیسون احتمالا مخچه یکی از سرها بوده تا حالا ندیده بودم یه فیلم انقدر سر و صدا ایجاد کنه