علت مذاکره فشارهای اقتصادی نیست

۲۹ دی ۱۳۹۳ | ۱۸:۱۱ کد : ۱۹۴۳۳۰۰ سرخط اخبار

رییس دفتر رییس جمهور گفت: راه حق، راه اعتدال و تعادل است و ایران در منطقه به عنوان سرزمین تعادل و اعتدال شناخته می شود.

به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در اولین همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری استان تهران با بیان این که در ماه های اخیر هفته ای نبوده است که ما درخواست ملاقاتی از سوی یک هیات اقتصادی خارجی نداشته باشیم، گفت: همه در دنیا یک فصل بازبینی مناسبات خود را با ایران آغاز کردند و به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد ایران را دوباره باید شناخت.

وی افزود: هم اکنون برخی احساس می کنند که از حضور دراقتصاد ایران عقب مانده اند و برخی متوجه هزینه های غیبت شان در ایران شده اند.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان این که حضور ایران در اقتصاد جهانی یکی از سه محور اصلی برنامه های دولت تدبیر و امید بوده و تعامل سازنده با جهان مورد توجه قرار گرفته است، گفت: این رویکرد هم اقتصاد ایران را دگرگون می کند و هم اقتصاد منطقه و جهان را دگرگون خواهد کرد. همچنین با حضور پررنگ و رشدیافته ایران در معادلات جهانی بحث امنیت انرژی در سطح جهان متحول خواهد شد.

نهاوندیان اضافه کرد: فهم این نکته دشوار نیست که تعامل دوسویه اقتصاد ایران با کشورهای همسایه چه تاثیر عمیقی در امنیت منطقه می تواند داشته باشد و همچنین چقدر خواهد توانست ریشه های افراط و خشونت را از میان ببرد.

رییس دفتر رییس جمهور گفت: در اقتصاد ایران کسی نباید تردید داشته باشد که ما با توجه به سرمایه گذاری عظیم سه دهه ای که در نیروی انسانی کرده ایم هم اکنون شاهد هستیم که چنین سرمایه ای با 30 سال قبل کاملا متفاوت است، البته مسائل ما هم متفاوت است. چنانچه سی و چند سال قبل مساله ما این بود که اسکله کم است و این موضوع می تواند واردات را دچار مشکل کند، اما هم اکنون مساله مورد بحث ایران با بزرگ ترین قدرت های جهانی، دسترسی به تکنولوژی است که با همت بومی به دست آمده است.

وی با تاکید بر این که هم اکنون سطح بحث متفاوت شده و وقتی با ایران صحبت می کنند با مجموعه ای از انسان های فرزانه صحبت می شود، اظهار کرد: سرمایه های ایران به هر کجا می رود مولد و کارآفرین خواهد بود و هم اکنون نسلی داریم که می خواهد ایران جدیدی بسازد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما به هر استانی که می رویم مجموعه عظیمی از پتانسیل ها را می بینیم که همه عواملش وجود دارد و عامل سرمایه فقط جزء اخیر علت تامه می شود. همچنین در راستای صحبت از اقتصاد ایران در محافل کارشناسی همچون 40 سال قبل کمتر از ریشه های تاریخی عقب ماندگی صحبت می شود و هم اکنون همه موانع برطرف شده و ایران آماده یک خیز بلند در اقتصاد است.

رییس دفتر رییس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: ما در ایران با استفاده از عبرت 35 ساله به این موضوع رسیده ایم که بخش خصوصی باید مدیریت فعالیت و متصدی اقتصادی در اقتصاد ایران را به عهده بگیرد و دولت هم وظیفه دارد تا محیط مناسب کسب و کار را برای بخش خصوصی فراهم کند. در واقع ما انباشت تجربه عظیمی نیاز داریم تا اینکه خطاهای گذشته تکرار نشود.

وی گفت: نوسانات پاندولی بین آزادسازی همه چیز یا دولتی کردن همه چیز به تاریخ پیوسته است و بخش خصوصی باید در صحنه ابتکارآفرین باشد.

نهاوندیان با بیان این که رشد نمی تواند تنها متکی بر مواهب طبیعی و منابع نفت و گاز باشد، اظهار کرد: درآمدهای کلان متکی بر رانت دیگر در اقتصاد ایران نباید جستجو شود و اگر در گذشته ثروت های بادآورده ناشی از رفتارهای رانت جویانه ای که از جمله موارد مناسب دولت سالارانه بود امروز نباید در اقتصاد پیدا شود.

رییس دفتر رییس جمهور اصلاح ساختاری در ساده سازی و سالم سازی مقررات اسلامی را یک ضرورت خواند و خاطرنشان کرد: این موضوع جز با همت همگانی و همکاری دولت و ملت نمی تواند شکل بگیرد اما عزم آن وجود دارد.

وی در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هم اکنون همگان فهمیدند که اقتصاد و ملت ایران از میدان مقاومت اقتصادی پیروز آمده است و سه دهه تحریم نتوانست اقتصاد ایران را منزوی و ناچار به سقوط کند. هم اقتصاد ایران و هم روابط ما با دیگران در این 30 سال رشد کرد اگرچه نوساناتی وجود داشت که ناشی از ضعف تدبیرها بوده است.

رییس دفتر رییس جمهور گفت: این امکان وجود داشت که با یک تصمیم سیاسی ایران بتوان تورم را از 40 درصد به 20 درصد برساند و با اصلاح برخی امور رشد منفی در اقتصاد را به رشد مثبت اقتصادی تبدیل کند که همه اینها نشانه بنیه توانایی اقتصاد و همچنین مردم در مقاومت اقتصادی است.

نهاوندیان همچنین اظهار کرد: با توجه به مسابقه و چالش جدیدی که راه انداخته اند باید گفت برای همه کارشناسان آگاه معلوم است که آسیب پذیری اقتصاد ایران از کاهش قیمت نفت بسیار بسیار کمتر از دیگرانی است که بازیگر این میدان هستند و قطعا پیش بینی می شود که در این چالش بسیار موقت و کوتاه یک بار دیگر چنین حکمی به اثبات می رسد.

وی در ادامه اظهار کرد: علت مذاکرات موقر با 1+5 برخلاف آنچه که تبلیغات ایران ستیزانه می گویند فشارهای اقتصادی نیست و طرف مقابل باید به این درک برسد که تحریم ها به نتیجه ای نخواهد رسید و با توجه به فهم متقابلی که گشوده شده به نفع آنها است که از راه جدید باز شده استفاده کنند.

رییس دفتر رییس جمهور همچنین با بیان این که هم اکنون محیط پیرامونی دگرگون شده و این آتش خشونت و قساوت که نه تنها منطقه را فرا گرفته، بلکه به کشورهای اروپایی نیز سرایت کرده و همه را بیدار کرده است، گفت: آنها فهمیده اند که راه حق، راه اعتدال و تعادل است و ایران در منطقه به عنوان سرزمین تعادل و اعتدال شناخته می شود.

وی گفت: هم اکنون شاهد هستیم که در نقاط فکر و تصمیم دنیا با احترام بی سابقه ای نسبت به منش و فکر و سیاست ایران نگاه می شود در این راستا می توانیم به یاد بیاوریم روزهای تبلیغات ایران ستیزانه که طی آن ایران را حامی تروریسم می دانستند اما هم اکنون برای مقابله با تروریسم به تجربیات ایران مراجعه می کنند.

رییس دفتر رییس جمهور تاکید کرد: ما از این تجربیات گذشته ایم و ریشه های تفکر غلط در سوء استفاده از تفکر اسلامی را می شناسیم و راه حلش را می دانیم. ما مردم سالاری با احترام به آرمان های دینی را مورد توجه داریم و می دانیم که جایگاه ایران در منطقه و حل مسائل جهانی کاملا متفاوت با گذشته است.

نهاوندیان گفت: این دولت با یک برنامه روشن کار خود را آغاز کرده و اعلام کرده است که به دنبال سیاستگذاری اقتصادی باثبات است. ما معتقدیم دوران جست و خیزهای هیجان زا به سر آمده است و رشد پایدار در این اقتصاد جز با فهم مشترک بین دولت و بخش خصوصی قابل حصول نیست.

وی گفت: هم اکنون هیچ تصمیم اقتصادی گرفته نمی شود مگر اینکه حتما در مورد آن مطالعه کارشناسی جدی انجام شده باشد و ساعت ها و جلسات متعدد در موردش بحث شده باشد.

رییس دفتر رییس جمهور با بیان این که اصل تولید ثروت بر پایه کار مولد، محترم شمرده شده است، گفت: ما از زمانی که ثروت را منفی بدانند یا از سوی دیگرهرگونه ثروت را مثبت بدانند فاصله گرفته ایم. ثروت مولد به عنوان یک ارزش در فرهنگ عمومی و اقتصادی مورد تاکید سطح عملی قرار گرفته است.

وی با بیان این که امروز ما به یک واقع بینی امیدوارانه نیازمندیم، اظهار کرد: بر همین مبنا من آینده اقتصاد ایران را بسیار درخشان و همان طور که یکی از مدیران موسسات غربی اعلام کرده بود اقتصاد ایران را به عنوان امیدبخش ترین اقتصاد و دست نخورده ترین در اقتصاد جهان می شناسم.

رییس دفتر رییس جمهور در ادامه سخنان خود حضور بخش خصوصی در گستره طرح های عمرانی، توجه بیش از پیش صندوق توسعه ملی در جهت حمایت از طرح های سرمایه گذاری، توجه خاص صندوق شکوفایی و نوآوری خاصه برای حوزه دانش بنیان را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: همچنین با توجه به گلایه هایی که در رابطه با سیستم بانکی می شود باید بگویم اصلاح رابطه بانک و بنگاه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

نهاوندیان تاکید کرد: بساط های رانت زا و فسادآفرین و تلاش کننده برای فرار از نظارت حاکمیت باید پایان بپذیرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: اگر می خواهیم پیامی به جامعه جهانی و اقتصادی منطقه بدهیم برگزاری همایش خیلی خوب است، اما هیچ سخنی قوت عمل را ندارد و در این راستا هر بنگاه اقتصادی و کارآفرین و دلسوز ایران باید بدانند که امروز زمانی است که لازم است تا یک گام بردارد و با این گام پیام مثبت اندیشی را نسبت به افق آینده ایران منتقل کند.

رییس دفتر رییس جمهور خاطرنشان کرد: مطمئنم چند سال آینده ایرانی آبادتر، سربلندتر و آرام تری را جشن خواهیم گرفت.

کلید واژه ها: اقتصاد ایران دفتر رییس جمهور


نظر شما :