عکاظ: جنگ ایران و اسرائیل زرگری است!

۱۵ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۳ کد : ۱۹۲۸۲۷۴ سرخط اخبار

یک روزنامه سعودی ادعا کرد جنگ ایران و اسرائیل حقیقی نیست و اعراب باید هم از ایران و هم از اسرائیل حذر کنند.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه سعودی عکاظ در مقاله ای علیه ایران خطر این کشور را برای اعراب اگه نه بیشتر، کمتر از اسرائیل ندانسته و توصیه کرده است که آنها باید همانگونه که از اسرائیل حذر می کنند از ایران هم حذر کنند.

این روزنامه اعراب را توصیه کرده است که به فکر امنیت جمعی خود باشند چرا که ایران کنونی اگر از زمان شاه بدتر نباشد بهتر نیست. این روزنامه با تکرار ادعای اشغال سه جزیره توسط ایران در خلیج فارس نوشت ایران تلاش می کند مذهبش را در برخی کشورهای عربی گسترش دهد.

این نشریه در ادامه استنتاج کرده است که ایران از حیث راهبردی با اسرائیل اشتراک دارد حتی اگر از حیث تاکتیکی یا مرحله ای متفاوت باشد.

عکاظ بدون آنکه حجت و دلیل بینی ارائه کند ایران را کشوری عرب ستیز نامید و نوشت تهدیدهای متقابل بین اسرائیل و آمریکا از یکسو و ایران از سوی دیگر یک نمایش است که هدف از آن مشوش و سردرگم کردن اعراب است تا برای تقویت دفاعشان برای حفظ امنیتشان با یکدیگر متحد نشوند.

کلید واژه ها: اعراب


( ۱۹ )

نظر شما :