پس از خاتمی نوبت به روحانی رسید

جهان علیه خشونت و افراطی گری‎

۳۰ آذر ۱۳۹۲ | ۲۱:۳۰ کد : ۱۹۲۶۳۶۱ اخبار اصلی
غلامعلی خوشرو، معاون اسبق وزارت خارجه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی با اشاره به تصویب طرح پیشنهادی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید می کند که ایران باید در عمل حامی مدارا و گفتگو و پیشتاز مقابله با افراطی گری و خشونت ورزی باشد
جهان علیه خشونت و افراطی گری‎

دیپلماسی ایرانی : مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد رئیس جمهور ایران را در مورد " جهان علیه خشونت و افراطی گری " با اجماع تصویب کرد. آقای دکتر روحانی در اولین سخنرانی خود در مجمع عمومی نسبت به خطرات جنگ و افراطی گری هشدار داد و اظهار داشت که باید افق جدیدی به روی بشر گشوده شود تا صلح بر جنگ و عدالت برستمگری و آزادی براستبداد و پیشرفت برعقب ماندگی چیره شود. در تحقق این اهداف بزرگ وی پیشنهاد کرد که مجمع عمومی اقداماتی عملی برای اتحاد علیه خشونت وافراطی گری اتخاذ کند قطعنامه ای که در 27/9/1392 در مجمع عمومی به تصویب رسید پاسخ مناسبی بود به این هشدار و درخواست ریاست جمهوری ایران. پس از تصویب قطعنامه گفتگوی تمدنها در مجمع عمومی و نامیدن سال 2001  به نام سال  گفتگوی تمدنها این دومین بار است که به پیشنهاد ریاست جمهوری ایران جهان به مقابله با خشونت و افراطی گری دعوت میشود.

اگر نیک به تاریخ جهان بنگریم درمی یابیم که جنگ و خشونت همزاد بشر بوده است و کشمکش ها و خونریزی ها چگونه زندگی بشر را بسوی تباهی و نابودی کشانده است. پیامبران الهی و فلاسفه و اندیشمندان بزرگ در جریان تاریخ بشر برای جلوگیری از تجاوز و ستم تلاشهای بسیاری به عمل آوردند، اما قدرت طلبی و منفعت جویی جوامع انسانی را درکابوس شوم جنگهای ویرانگر فرو برده است.

در مقابل جنگ، جهان برخوردار از صلح بر پایۀ احترام به حقوق انسانها و توجه به کرامت و آزادی آنها بنا شده و در آن تحمل و بردباری به همراه تعامل ودوستی و احترام متقابل ضروری قلمداد شده است. شنیدن صدای دیگری و مشارکت در گفتگویی سازنده و برابر از لوازم اولیه جهان مبتنی برصلح است. تفاوتها و تنوع ها لازمه زندگی بشری است اما مهم تعامل احترام آمیز و گفتگوی انسانی بین یکدیگر است تا این اختلافها منشاء خیر و برکت گردد نه  منبع تضاد و درگیری.در این قطعنامه چهار نکتۀ محوری مورد توجه قرار گرفته است.
1.  نکوهش و محکومیت اقداماتی که ریشه در فرهنگ ستمگری، خودکامگی و افراط گرایی دارد. این اقدامات شامل موارد زیر است .
الف: کاربرد و یا تهدید استفاده از زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی ملتها
ب: محکومیت حمله به مراکز فرهنگی و مذهبی و کشتن غیرنظامیها و زنان و کودکان
ج: محکومیت هرگونه نفرت افکنی قومی، نژادی و مذهبی که به تبعیض و دشمنی وخشونت منجر شود
د: محکومیت اقدامات تروریستی و رفتارهای خشونت آمیز در هرشکل و به هر بهانه ای.

2.  تقویت و حمایت از اقداماتی که باعث کنترل خشونت و حفظ کرامات و آزادی انسان می شود این موارد شامل:
الف: استقبال از گفتگو بین فرهنگها و مذاهب و گروهها و احترام به آزادی بیان
ب: اهمیت مدارا و تحمل در زندگی فرهنگی و اجتماعی و لزوم درک یکدیگر و گسترش احترام متقابل
ج: مقابله با هرگونه تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق زنان در اشکال مختلف آن و جلوگیری از هرگونه  اجحاف و نابرابری علیه آنان
د: گسترش فرهنگ اصلاح طلبی و اعتدال گرایی در عرصۀ روابط سیاسی و اجتماعی
هـ : تقویت حقوق اساسی انسانها در همۀ سطوح و اشکال آن بویژه حق برخورداری از زندگی مسالمت آمیز همراه با عزت و کرامت انسانی

3.  راهکارهایی که در این قطعنامه جهت تحقق اهداف فوق پیش بینی شده است دارای محورهای زیر است:
الف: رویکرد جامع و غیر گزینشی نسبت به جوامع انسانی و اتخاذ تدابیر غیرتبعیض­ آمیز نسبت به فرهنگها، مذاهب و جوامع مختلف
ب: ترویج گفتگو در میان مردم در مورد عوامل اساسی افراطی­ گری و ریشه های فرهنگی و اقتصادی خشونت­ ورزی
ج: ترویج آگاهی همگانی و گسترش اطلاعات عمومی در زمینۀ اهمیت اعتدال و بردباری و حقوق بشر در زندگی سیاسی و اجتماعی
د: ریشه­ کن کردن فقر و کاهش نابرابری و توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی

4.       در این قطعنامه علاوه بر نقش دولتها و سازمانهای بین­ المللی در برخورد با افراطی ­گری و خشونت به نقش بی بدیل جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد تأکید شده است.  علاوه براین نقش رسانه ­ها در ترسیم  چهره واقعی فرهنگها، ملتها و مذاهب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رسانه ­ها باید بر ابعاد ویرانگر افراطی­ گری و خشونت تمرکز کرده و جوامع را نسبت به عواقب این رویکردها آگاه کنند . دبیرکل سازمان ملل متحد نیز باید نسبت به اجرای این قطعنامه گزارشی به مجمع بعدی سازمان ملل ارائه کند و کشور ها را در تحقق این اهداف مدد رساند.

تصویب این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که علیرغم تلاش افراط گرایان جنگ طلب نام ایران یکبار دیگر همراه با صلح دوستی وبرای مقابله با خشونت و افراطی گری در حهان پر آوازه شد. پیش برد صلح و  دستیابی به توسعه پایدار و تقویت جایگاه ایران و تثبیت حقوق مردم مستلزم ایجاد یک فضای بین المللی مناسب در جهان است.  ایران باید خود در عمل حامی مدارا و گفتگو و پیشتاز مقابله با افراطی گری و خشونت ورزی باشد. آتش خشونت های فرقه ای در این منطقه شعله وراست  واین وظیفه ای سنگین برای ایران ایجاد میکند که نقش سازنده وموثری در خاموش کردن آن  ایفا نماید.

کلید واژه ها: دکتر حسن روحانی غلامعلي خوشرو


نظر شما :