علی بمان اقبالی زارچ

علی بمان اقبالی زارچ


دیپلمات و کارشناس ارشد یورآسیا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

الگو سازی نوین در همکاری با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

الگو سازی نوین در همکاری با اروپا

  دیپلماسی ایرانی: دانش به عنوان یکی از نیروهای بسیار موثر در تحولات اقتصادی و اجتماعی به شمار میآید و به ...

نقش دانش بنیان ها در همکاری ایران با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش دانش بنیان ها در همکاری ایران با اروپا

دیپلماسی ایرانی: جهان هزاره سوم میلادی را با چالش مهم حادثه تاثیرگذار 11 ستامبر 2001 و به تبعه آن  اشغال ...

نقش روسای جمهوری در تعمیق روابط ایران و اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش روسای جمهوری در تعمیق روابط ایران و اروپا

دیپلماسی ایرانی: در دوران پس از انقلاب اسلامی از طرفی همسایگی با صدام؛ طالبان و حضور نیروهای بیگانه در کشورهای ...

نقش روسای جمهوری ایران در روابط با اروپا
اخبار داخلی نگاه ایرانی

نقش روسای جمهوری ایران در روابط با اروپا

دیپلماسی ایرانی: در حال حاضر که صحنه روابط بین الملل از مسائلی چون تغییرات بنیادین در خاورمیانه و خلیج فارس، ...

شلیک با کلیک
اروپا نگاه ایرانی

شلیک با کلیک

دیپلماسی ایرانی: بیش از 50 کشور اروپایی با جمعیتی بالغ بر 500 میلیون سه دهه بعد از جنگ سرد و ...

اهمیت طلای سرخ در روابط ایران با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

اهمیت طلای سرخ در روابط ایران با اروپا

دیپلماسی ایرانی: در اقتصاد  ایران  بخش کشاورزی به لحاظ توانمندی های شایان توجه در تولید، اشتغال، امنیت غذایی و روابط ...

نقش فرش ایرانی در همکاری با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

نقش فرش ایرانی در همکاری با اروپا

دیپلماسی ایرانی: فرش، یکی از پیچیده ترین و مدرن ترین زیراندازها یا منسوجات ساخت بشر است که سابقه تولید ان ...

جایگاه دین در تعاملات و همکاری ایران با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

جایگاه دین در تعاملات و همکاری ایران با اروپا

دیپلماسی ایرانی: دین به عنوان مجموعه ای از باورها و اعتقادات فطری و قلبی جامعه بشری از زمان خلقت نقش ...

جایگاه تاریخی زبان و ادب فارسی در همکاری با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

جایگاه تاریخی زبان و ادب فارسی در همکاری با اروپا

دیپلماسی ایرانی: فرهنگ و ادب فارسی از دیر باز مورد توجه ادبا و شعرای دول مختلف اروپایی بوده و اساسا ...