خیانت به صرف پول

چرا آلمان که خود گاز دارد به روسیه وابسته است؟

۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰ کد : ۲۰۱۳۵۹۴ اخبار اصلی اروپا
بسیاری از سیاستمداران آلمان مانند گرهارد شرودر، صدر اعظم اسبق، فریب پول روسیه را خوردند و در خدمت مسکو قرار گرفتند و در جهت وابستگی کشورشان به روسیه تلاش کردند.
چرا آلمان که خود گاز دارد به روسیه وابسته است؟

نام نویسنده: فدریکو رامپینی

دیپلماسی ایرانی: آلمان از معادن گاز برخوردار است. این کشور اوایل این هزاره به طور متوسط اقدام به استخراج گاز به اندازه مورد نیاز کشور می کرد سپس تولیدش کاهش یافت و اکنون از سوی پوتین مورد تهدید قرار گرفته است در حالی که به شدت به گاز برای مصرف خانه ها و کارخانه ها و پتروشیمی ها نیاز دارد. اما علت چیست؟ 

بخش اعظم کمبودهایی که از آنها رنج می بریم به کمبودهای فیزیکی مربوط نمی شوند بلکه بر اثر تصمیمات غلط سیاسی صورت گرفته است. این موضوع در مورد گاز طبیعی صدق می کند. ما همه در داخل کشورهایمان از گاز برخورداریم اما از آن استفاده نمی کنیم و اینگونه است که قربانی تهدیدات پوتین شده ایم. به عنوان مثال آلمان با آنکه از نظر گاز طبیعی به پای همسایه اش هلند نمی رسد اما در هر صورت از معادن گاز قابل توجهی برخوردار است. مطالعات زمین شناسی از این امر حکایت دارند که ذخایر گاز زیرزمینی در آلمان هنوز به میزان دستکم 800 میلیارد مترمکعب است. لیکن تولید آن در بیست سال اخیر به شدت کاهش یافته و به سالانه 5 میلیارد مترمکعب یعنی یک دهم واردات روسیه رسیده است. به عبارتی آلمان خود را در این وضعیت وابستگی شدید به روسیه قرار داده است بدون آنکه مجبور به آن باشد. 

بسیاری از سیاستمداران آلمان مانند گرهارد شرودر، صدر اعظم اسبق، فریب پول روسیه را خوردند و در خدمت مسکو قرار گرفتند و در جهت وابستگی کشورشان به روسیه تلاش کردند. در ضمن آلمان برای استخراج گاز باید به تکنیک hydraulic fracturing  (شکست هیدرولیک) توسل جوید. این روش که در سال 1947 در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد شامل شامل تزریق آب حاوی مواد شیمیایی درون سازه های گاز رسی با فشار بالاست.

سال هاست که افکار عمومی آلمان به این یقین رسیده که این روش برای محیط زیست خطرناک و زیانبار است و بهتر است خود اقدام به استخراج گاز نکند. صحبت از یک ترس غیر منطقی و غیر علمی است که تمامی پژوهش ها آن را رد کرده اند. این روش سال ها توسط خود آلمان مورد استفاده قرار گرفته و هرگز حادثه ای خطرناک برای محیط زیست ایجاد نکرده است. اما در سال 2017 مرکل این روش را غیرقانونی اعلام کرد. چرا؟ 

منبع: کوریره دلاسرا (ایتالیـا) / تحریریه دیپلماسی ایرانی

کلید واژه ها: آلمان روسیه ایتالیا گاز روسیه صادرات گاز روسیه آلمان و روسیه ایتالیا و روسیه نورد استریم نورد استریم 2


( ۳۵ )

نظر شما :

ابراهیم قدیمی ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | ۲۱:۲۵
گاز روسیه فوقالعاده ارزان تر از گاز استخراجی خود اوست۔۔تولید سرمایه داری مواد اولیه داخلی وخارجی واینجائی وانجائی با توجه به نظرهای سیاسی ندارد ۔نظرهای انتخاب در ۔الف قیمت ودوم گیفیت۔وسوم بازار فروش تولیدات خود به اذای واردات دارد۔