شهر مرمری میانمار

۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۹۹۲۸۸۸ اخبار اصلی عکس نوشته
برای سال های طولانی هنرمندان در روستای «ساگین» در شمال میانمار با اکثریت جمعیت بودایی مشغول ساخت مجسمه هایی از مرمر بودند. حتی نام شهر نیز در زبان برمه به معنای سنگ مرمر است. زندگی شمار زیادی از مردم روستا با کار در معدن های مرمر، ساخت مجسمه و صادرات آنها به خارج می گذرد. بسیاری از بوداهای مرمری در چین و تایلند ساخت همین روستا هستند. (عکس ها توسط آن وانگ گرفته و در رویترز منتشر شده اند.)
شهر مرمری میانمار

کلید واژه ها: میانمار بودا مجسمه بودا مرمر


( ۳ )

نظر شما :

علی ۱۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۸
میانمار یابرمه از نظر نژادی مخلوطی از ۷۲ ملت است وبقول معروف آش هفته بیجار که در داخلش هزار نومخلفات میباشد، ومعلوم نیست برای کدامین نژاد نهفته درونشان عشق نژاد پرستی دارند ‌.« چون ژاپنی،آلمانی،کره ای.....بلاخره خصوصیات یک قوم سفته رفته را دارند ،یکدست با تاریخ،زبان،نژاد ،فرهنگ...... ولی ملتی مثل برمه در نژاد پرستیش جای سوال وتعجب است ،بطوریکه مسلمانان روهنگیا را قتل عام واز وطنشان اخراج میکنند، ودر یکی از مجسمه ها نشان وآرم آلمان نازی وهیتلر را در گردن بودا حک کرده! واقعا جهان سوم، که عقب ماندگی جوامع اش هم ناشی از این نوع خیالات موهوم ومریض گونه است، نوعی بت پرستی،درصورتی که بجای مجسمه بودا لااقل اگر به متون صحوف وحکمت واندیشه های او آشنا وعمل کنند هر گز به جای صوفیسم به شوونیسم نمی رسند،که عملکردشان با کشتار مسلمانان آبرویی برای بودا هم نگذاشت‌.ه