طراح جمع آوری امضاء برای استیضاح وزیر امور خارجه در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی

تا استیضاح و برکناری ظریف کار را ادامه خواهیم داد

۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۰ کد : ۱۹۸۰۲۳۲ خاورمیانه انتخاب سردبیر
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با دیپلماسی ایرانی عنوان داشت: تنها مطالبه ما از آقای ظریف ارائه اسامی کسانی بوده است که ایشان اعتقاد دارند در داخل کشور پولشویی می کنند. ما این شرط ارسال اسامی را برای آقای ظریف گذاشتیم که کار به اینجا نکشد، اما زمانی که وزیر امور خارجه تا پایان وقت دیروز از ارائه اسامی به مجلس شورای اسلامی خودداری کردند، ما هم هیچ راهی نداریم جز این که ایشان را برای پاسخ گویی در قبال مواضعشان در این برهه حساس به مجلس بکشانیم. ما تعارفی با کسی در حفظ منافع ایران اسلامی نداشته و نداریم، لذا ما تا آخر پیگیر مساله خواهیم بود، حتی اگر هم کار به برکناری آقای ظریف هم کشیده شود.
تا استیضاح و برکناری ظریف کار را ادامه خواهیم داد

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی – بعد از یادداشت دیروز دیپلماسی ایرانی در خصوص انجام تلاش هایی برای جمع آوری امضاء از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور استیضاح آقای ظریف، وزیر امور خارجه به دلیل مواضع هفته گذشته ایشان در رابطه با پولشویی داخلی، دیپلماسی ایرانی در گفت وگویی با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و طراح جمع آوری امضاء برای استیضاح وزیر امور خارجه به بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در این رابطه پرداخته است که در ادامه می خوانید:    

بعد از حواشی پیش آمده در خصوص مواضع هفته پیش آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، دیروز خبرهایی از جانب شما درباره وجود تلاش هایی به منظور جمع آوری امضاء برای استیضاح وزیر امور خارجه در صورت عدم ارائه مدارک لازم تا پایان ضرب الجل اعلامی شما که دیروز بود، مطرح شد. با توجه به این که دیروز هم آقای ظریف مدارک و شواهد خود را در موعد تعیین شده شما ارائه نکردند، اکنون تلاش های جناب عالی در خصوص جمع آوری امضاء به چه مرحله ای رسیده است؛ آیا امضاهایی جمع شده و آیا درخواستی برای استیضاح تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است؟

چنان که اشاره داشتید ما تا دیروز به آقای ظریف، وزیر محترم امور خارجه مهلت داده بودیم اسامی نهادها و اشخاصی که ایشان معتقدند اقداماتی برای مخالفت با الحاق ایران بهCFT داشته اند و نیز اسامی اشخاصی که ذیل مواضع هفته گذشته ایشان پولشویی در داخل کشور انجام می دهند را به مجلس شورای اسلامی برای پیگیری ارائه کنند که تا پایان وقت دیروز هیچ مدرک و اسمی از سوی آقای ظریف و دستگاه سیاست خارجی برای ما و مجلس ارسال نشد. ما نیز همان دیشب دست به کار نگارش متن استیضاح آقای ظریف شدیم و امروز نزدیک به ساعت 12 ظهر کار نگارش متن نهایی پایان یافت و بعد از آن هم شروع به جمع آوری امضاء از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کردیم. اکنون این نامه و درخواست استیضاح آقای ظریف به حد کفایت قانونی امضاء دارد، اما به جهت این که ما به پایان جلسه علنی مجلس رسیدیم، نتوانستیم درخواست استضاح را به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم. لذا انجام این کار به جلسه بعدی مجلس مورخ 6 آذر ماه موکول شد. در این مدت هم باز این متن به دیگر نمایندگان برای جمع آوری امضای بیشتر تقدیم خواهد شد. 

در دور پیشین موج استیضاح وزرای اقتصادی کابینه دوازدهم که منجر به حذف ربیعی و کرباسیان، وزاری کار و اقتصاد شد، شما به عنوان مهره اصلی جمع آوری امضاء از نمایندگان معرفی شدید، اگر چه برای آن استیضاح ها و حذف برخی از ورزاء دلایل قابل قبولی مبنی بر کم کاری و یا ضعف مدیریتی وجود داشت، اما آیا تلاش مجدد شما برای جمع آوری امضاء در خصوص استیضاح آقای ظریف می تواند همان توجیه را داشته باشد، به خصوص که کشور در یک برهه حساس سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد؟

اتفاقا ما معتقدیم که در این برهه حساس سیاسی که کشور در آن قرار دارد با این نوع تفکر و این نوع نگاه سیاسی و دیپلماتیک آقای ظریف که به آن انتقادات جدی هم وارد است، در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی راه به جایی نخواهیم برد. چون زمانی که آقای ظریف در جایگاه وزیر امور خارجه که ادعای زیادی هم در خصوص تجربیات دیپلماتیک دارند این گونه در رسانه ها به صراحت از وجود پولشویی در داخل کشور، آن هم در این برهه حساس سخن می گویند، یقینا ما نتیجه و بهره چندانی از برآیند کاری ایشان نخواهیم دید. چرا که همین مواضع آقای ظریف به عنوان یک مقام رسمی و وزیر امور خارجه کشور اکنون به دست مایه برخی هجمه های خارجی دشمنان ایران اسلامی علیه کشور شده است. آیا آقای ظریف با این نگاهی که دارند در آینده و در مذاکرات دیگری که نمایندگان مجلس در آن حضور ندارند، می تواند مدافع حقوق ملت ایران در محافل جهانی باشد؟! پس عدم حضور آقای ظریف در این برهه حساس سیاسی و دیپلماتیک اتفاقا به سود منافع کشور است. 

در سایه تلاش هایی که برای جمع آوری امضاء داشته اید، آیا برنامه تقدیم درخواست استیضاح به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و ادامه کار تا مرحله برکناری احتمالی آقای ظریف در دستور کار شماست یا این که این تلاش ها صرفا یک بازی سیاسی است برای فشار بر دولت و یا برنامه ای است برای پیگیری مطالبات خودتان؟

ما هیچ مطالبه ای از هیچ کسی نداریم، الا حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران. تنها مطالبه ما هم از آقای ظریف ارائه اسامی کسانی بوده است که ایشان اعتقاد دارند در داخل کشور پولشویی می کنند. از طرف دیگر ما این شرط را برای آقای ظریف گذاشتیم که کار به اینجا کشیده نشود، اما زمانی که وزیر امور خارجه تا پایان وقت دیروز از ارائه اسامی به مجلس شورای اسلامی خودداری کردند، ما هم هیچ راهی نداریم جز این که ایشان را برای پاسخ گویی در قبال مواضعشان در این برهه حساس به مجلس بکشانیم. ما تعارفی با کسی در حفظ منافع ایران اسلامی نداشته و نداریم، لذا ما تا آخر پیگیر مساله خواهیم بود، حتی اگر کار به برکناری آقای ظریف کشیده شود. خیر، ما نمایش سیاسی برای فشار بر دولت نداریم. ما می خواهیم مسئولین در قبال مواضع خود در هر پست و مقامی که هستند پاسخ گو باشند تا خسارتی به کشور از جانب آنان وارد نشود. 

آیا امکان مصالحه وجود دارد که کار به استیضاح و یا برکناری وزیر کشیده نشود؟ 

ما پیشتر هم گفتیم که آقای ظریف لیست اسامی افراد و اشخاصی که ایشان معتقدند در داخل کشور مبادرت به پولشویی می کنند و نیز کسانی که مخالفت سازمان یافته ای با الحاق ایران به CFT دارند را به مجلس ارسال کنند، اگر ایشان اسامی را ارسال می کردند ما هم پیگیر بررسی اسامی می شدیم، اما زمانی که آقای ظریف از این کار امتناع می ورزند، طبیعتا ما هم در انجام وظیفه قانونی خود به عنوان نمایندگان ملت مصر هستیم. 

در پاسخ به این خواسته شما وزیر امور خارجه عنوان کرده اند که شواهد و مدارک برای پولشویی داخلی را باید وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضائیه ارائه کنند؛ موضع شما در این رابطه چیست؟

ببینید تاکید می کنم که ما از ایشان شواهد و مداکی نخواسته ایم. ما از آقای ظریف لیست اسامی افراد و اشخاصی که ایشان معتقد هستند در داخل کشور مبادرت به پولشویی می کنند و نیر کسانی که مخالفت سازمان یافته ای با الحاق ایران به CFT دارند را به ما برای بررسی صحت و سقم آن خواسته ایم. 

اما آقای ظریف در آن سخنان خود اسمی از شخص و نهادی نبرده اند؟

اتفاقا چون آقای ظریف اسمی از شخص و نهادی نبرده اند، می خواهیم اسامی آنها را به ما برای بررسی ارائه کند. اگر آقای ظریف در آن مواضع هفته پیش اسمی از شخص و یا نهادی می بردند که دیگر نیازی نداشتیم وزیر امور خارجه به ما لیست اسامی را ارائه کند خود ما مستقیما پیگیر داستان می شدیم.

کلید واژه ها: پولشویی حسینعلی حاجی دلیگانی استیضاح ظریف


( ۵ )

نظر شما :

سجادی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۳۵
خیلی متاسفیم که ایشان نماینده ما در شاهین‌شهر است. خاطرمان هست که ایشان در تبلیغات انتخاباتی؛ صرفا هدف خود از رفتن به مجلس را زدن دولت عنوان میکرد. نگاهی مضیق و مبتنی بر تنگنظریِ مفرط. اگر اصلاحطلبان غفلت نمیکردند و نامزد مقابل ایشان را حسینی دولت آبادی - که آشکارا - احمدی نژادی بود به عنوان گزینه مورد نظر معرفی نمیکردند؛ مردم رغبت می کردند پای صندوق می رفتند و در شهری که شهرۀ آزادی و فرهنگ بالا در استان است، یک اصولگرای تند با حب و بغض رای نمی آورد.
محمد ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۵۳
دعوا های بی فایده و به اصطلاح جنگ زرگری
ابراهيم قديمي ۰۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۸:۴۳
در جنگل آنقدر درخت است که درخت در ان ناپیدا است۰